Teológia

Lelki elsősegély – Dr. Pátkai István előadása

Dr. Pátkai István pszichiáter, neurológus, addiktológus tartott előadást a kórházi lelkigondozói konferencián. Az előadó a Shekhar Saxena és munkatársai által összeállított WHO-kiadványra támaszkodva beszélt a lelki elsősegélyről. A WHO-kiadvány címe: Psychological First Aid: Guide for Field Workers (WHO, 2011). Az alábbiakban közölt PowerPoint-bemutató az előadás vázlata.

Bővebben…

Elolvashatja honlapunkon a Biblia legújabb revíziójának első próbakiadását – A Krónikák első könyve

Elolvashatja honlapunkon a Biblia legújabb revíziójának első próbakiadását – A Krónikák első könyve

Az 1975-ben megjelent és 1990-ben revideált protestáns új fordítású Biblia legújabb revíziójának próbakiadását tartja kezében a Tisztelt Olvasó. A Magyar Bibliatársulat 2006- ban kezdett hozzá a revízió előkészítéséhez, az észrevételek gyűjtéséhez. Munkánk most jutott el arra a pontra, hogy az egyházi bibliaolvasó közvélemény elé tárhatjuk a Szöveggondozó Bizottság revíziós munkájának gyümölcseit, köztük A krónikák első könyvét.

Bővebben…

„A civil szolgálat szabadsága”

„A civil szolgálat szabadsága”

Piliscsaba – 2012. szeptemberének utolsó hétvégéjén a piliscsabai Béthel Evangélikus Missziói Otthonban a Déli Evangélikus Egyházkerület konferenciát tartott az újonnan és az újraválasztott felügyelőinek, gyülekezetvezetőinek. Az alábbiakban dr. Szabó Lajos professzor előadását hallhatják. Szöveg, hang és fotó: Kiss Tamás

Bővebben…

 „Isten hálózatai, evangélikus közösségépítésünk a 21. században”

„Isten hálózatai, evangélikus közösségépítésünk a 21. században”

Piliscsaba – 2012. szeptemberének utolsó hétvégéjén a piliscsabai Béthel Evangélikus Missziói Otthonban a Déli Evangélikus Egyházkerület konferenciát tartott az újonnan és az újraválasztott felügyelőinek, gyülekezetvezetőinek. Az alábbiakban dr. Csermely Péter professzor előadását hallhatják. Szöveg, hang és fotó: Kiss Tamás

Bővebben…

2012. október 4-én lenne 100 éves Kiss János, „kántorképzésünk atyja”

2012. október 4-én lenne 100 éves Kiss János, „kántorképzésünk atyja”

1912-ben született és 1990-ben halt meg Kiss János, fóti kántorképző intézetünk legendás oktatója. Az Evangélikus Élet 1990. április 22-én megjelent két cikkével, Trajtler Gábor és Fabiny Tamás gondolataival emlékezünk most rá. Forrás: Evangélikus Élet

Bővebben…

Ökumenikus homiletikai utat járnak be 2012–2013 folyamán az Evangélikus Hittudományi Egyetemen

Ökumenikus homiletikai utat járnak be 2012–2013 folyamán az Evangélikus Hittudományi Egyetemen

Budapest – Minden elfogultság nélkül mondhatjuk, hogy a legaktuálisabb és talán a legtöbb kérdést felvető terület a gyakorlati teológiában napjainkban az igehirdetés. A homiletika sok kísérletező és megújító szándéka is ennek az érdeklődésnek a visszatükröződése. Szöveg: evangelikus.hu, forrás: teol.lutheran.hu

Bővebben…

Elolvashatja honlapunkon a Biblia legújabb revíziójának első próbakiadását – Jeremiás könyve

Elolvashatja honlapunkon a Biblia legújabb revíziójának első próbakiadását – Jeremiás könyve

Az 1975-ben megjelent és 1990-ben revideált protestáns új fordítású Biblia legújabb revíziójának próbakiadását tartja kezében a Tisztelt Olvasó. A Magyar Bibliatársulat 2006- ban kezdett hozzá a revízió előkészítéséhez, az észrevételek gyűjtéséhez. Munkánk most jutott el arra a pontra, hogy az egyházi bibliaolvasó közvélemény elé tárhatjuk a Szöveggondozó Bizottság revíziós munkájának gyümölcseit, köztük Jeremiás könyvét.

Bővebben…

Ecclesia semper reformanda – A belső egyházi megújulási folyamatokról

Ecclesia semper reformanda – A belső egyházi megújulási folyamatokról

Belső egyházi megújulást! – hangzik el időről-időre az egyházakban. Ezt hirdette meg Luther 1517-ben Wittenbergben és teológiai, egyházszervezeti, kulturális és társadalmi-gazdasági változások következtek tevékenysége nyomán. A reformáció évszázadokkal későbbi hatásának is tulajdoníthatjuk, hogy XXIII. János pápa a II. Vatikáni Zsinat (1962-65) határozataival a római katolikus egyház számára reformokat kezdeményezett, és Rómában teológiai, egyházi-közösségi, liturgiai változások és hangsúlyáthelyezések születtek. Megújítási-megújulási törekvések a területi-helyi egyházi szervezetekben is jelentkeznek. Így hazánkban az 1988-90-es rendszerváltoztatási kísérletek adta lehetőségekhez kapcsolódtak azok a máig tartó zsinati-törvényalkotási folyamatok, amelyekhez a Magyarországi Evangélikus Egyház megújulását szokták kötni. Forrás: Lelkipásztor, szöveg: D. Dr. Harmati Béla

Bővebben…

Dr. Fabiny Tamás: Lelkészi szolgálat a rendszerváltás előtt és után Magyarországon

Dr. Fabiny Tamás: Lelkészi szolgálat a rendszerváltás előtt és után Magyarországon

Mirfield – Dr. Fabiny Tamás püspöknek az angliai Mirfieldben, az Anglikán-Lutheránus Társaság konferenciáján elhangzott előadását adjuk most közre. A cikk a lelkészi szolgálat lehetőségeit vizsgálta a jövő társadalmában (Life Together: Christian Ministry in Tomorrow’s World). Szöveg: dr. Fabiny Tamás

Bővebben…

Missura Tibor: Hitvallók Magyarországon

Az alábbiakban Missura Tibor előadását olvashatják, amely Piliscsabán hangzott el a Fébé 2012-es nyári konferenciáján. Szöveg: Missura Tibor

Bővebben…

Együttműködés – Evangélikus gyülekezeti munkaprogram 2012

Együttműködés – Evangélikus gyülekezeti munkaprogram 2012

Az alábbiakban az Együttműködés című 2012-es évre szóló evangélikus gyülekezeti munkaprogramot lehet letölteni. A kiadványt a Luther Kiadó jelenteti meg. Forrás: Luther Kiadó

Bővebben…

Elolvashatja honlapunkon a Biblia legújabb revíziójának első próbakiadását – Ézsaiás könyve

Az 1975-ben megjelent és 1990-ben revideált protestáns új fordítású Biblia legújabb revíziójának próbakiadását tartja kezében a Tisztelt Olvasó. A Magyar Bibliatársulat 2006- ban kezdett hozzá a revízió előkészítéséhez, az észrevételek gyűjtéséhez. Munkánk most jutott el arra a pontra, hogy az egyházi bibliaolvasó közvélemény elé tárhatjuk a Szöveggondozó Bizottság revíziós munkájának gyümölcseit, köztük Ézsaiás könyvét.

Bővebben…

Teremtésgondozás Krisztus munkatársaként

Az alábbiakban Széchey Béla József gondolatait adjuk közre.

Bővebben…

Megnézhetik Klaus Douglass előadását – A Zákeus Média Centrum felvétele

Megnézhetik Klaus Douglass előadását – A Zákeus Média Centrum felvétele

Bonyhád – Tavaly nyáron a Magyarországi Evangélikus Egyház lelkészeinek évkezdő konferenciáján tartott előadást Klaus Douglass német teológus. Az alábbiakban az erről készült felvételt nézhetik meg.

Bővebben…

Október a reformáció hónapja: Minden, amit a 2012-es rendezvénysorozatról tudni kell!

Október a reformáció hónapja: Minden, amit a 2012-es rendezvénysorozatról tudni kell!

Budapest – 2012-ben is megrendezésre kerül az Október a reformáció hónapja elnevezésű programsorozat, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának szervezésében. Az alábbiakban dr. Fischl Vilmos főtitkár levelét olvashatják el, valamint letölthető honlapunkról a programfüzet és az idei plakát is.

Bővebben…

„Minden általa és reá nézve teremtetett” (Kol 1,16) – Letölthető honlapunkról a Teremtés hete 2012-es füzete

„Minden általa és reá nézve teremtetett” (Kol 1,16) – Letölthető honlapunkról a Teremtés hete 2012-es füzete

Tiszteletteljes szeretettel hívom fel gyülekezeteink és intézményeink figyelmét arra, hogy a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa – a korábbi évekhez hasonlóan – azzal a reménységgel tekint a szeptember utolsó és október első vasárnapja közötti időszakra, hogy azokban a napokban gyülekezeteink és intézményeink szép rendezvényeken hálát adnak a teremtés csodájáért, és újra elkötelezik magukat annak védelmére, különös tekintettel a mértékletességre és az újrahasznosításra – áll dr. Fischl Vilmosnak a MEÖT főtitkárának szerkesztőségünkhöz eljuttatott levelében. Forrás: MEÖT.

Bővebben…

Augusztus 19: Ökumenikus istentiszteletet tartanak a magyar egyházak vezetői – Közzétesszük a liturgiát

Augusztus 19: Ökumenikus istentiszteletet tartanak a magyar egyházak vezetői – Közzétesszük a liturgiát

Budapest – Az államalapítás ünnepének előestéjén, augusztus 19-én immár hagyományként, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa szervezésében ökumenikus istentiszteletet tartanak a magyar egyházak vezetői. 2012. augusztus 19-én 18 órakor a Budai Református Egyházközség temploma ad otthont az alkalomnak. Az istentisztelet liturgiáját közöljük. Forrás: MEÖT

Bővebben…

Az álom – Isten elfelejtett nyelve

Az álom – Isten elfelejtett nyelve

Ha az álomról kezdünk gondolkodni, akkor rögtön az jut az eszünkbe, hogy mi maradt meg előző reggel bennünk. Azonban először jó lenne megtudni – tettem fel a kérdést – hogy közülünk ki az, aki szokott álmodni. Számomra igen érdekes lett az eredmény, mert majdnem mindenki. De most akkor nézzük meg, ki az, aki jót szokott álmodni? – Újra meglepő volt a válasz, mert alig maradt valaki, aki a rossz álmairól számolt be nekünk. De ahhoz, hogy az álomról kezdjünk el beszélgetni, gondolkodni, először nézzük meg, milyen állapotban helyezzük el a testünket ahhoz, hogy egyáltalán esélyt adjunk annak, hogy álmodjunk. Szöveg: Tóth Melinda Anna

Bővebben…

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
  • RSS hírcsatorna
  • Küldés levélben