Ökumenikus homiletikai utat járnak be 2012–2013 folyamán az Evangélikus Hittudományi Egyetemen

Létrehozás: 2012. október 03., 10:42 Legutolsó módosítás: 2012. október 03., 12:46

Budapest – Minden elfogultság nélkül mondhatjuk, hogy a legaktuálisabb és talán a legtöbb kérdést felvető terület a gyakorlati teológiában napjainkban az igehirdetés. A homiletika sok kísérletező és megújító szándéka is ennek az érdeklődésnek a visszatükröződése. Szöveg: evangelikus.hu, forrás: teol.lutheran.hu

Nem lehet ma úgy válaszolni a kihívásokra, hogy egyetlen irányzat vagy elképzelés mellett foglalunk csak állást. Meg kell ismernünk egymás gondolatait, mélyebben és alaposabban, mint ahogyan az korábban történt ezen a területen. Több szakember megszólalása és gondolatainak megismerése segítheti nagy eséllyel az igehirdetői, lelkészi szolgálatra készülőket az egyetemi tanulmányok keretében. 

A 2012–2013-as tanévben egy ilyen egyedülálló dologra vállalkoznak az Evangélikus Hittudományi Egyetemen, ahol az egyes homiletikai előadások „hógörgeteg-szerűen” viszik tovább a témát, és végül kialakíthatnak egy harmonikus összképet a hallgatókban.

Az alábbiakban az egyes előadások témáit írjuk le, és hívjuk szeretettel olvasóinkat ezekre az alkalmakra, amelyek mindig szerdánként lesznek 10 órakor az egyetem 10-es tantermében. 

1. Hogyan kérdezünk ma? Miért és kinek fontos az Istenről szóló beszéd? Mire tanít minket a homiletika története? Mire figyelmeztet a jelen idő? Milyen időszerű kihívások érik a prédikáló lelkészt napjainkban? „Érdemes még ma is prédikálni?”

2012. szeptember 19.                         Dr. Szabó Lajos (EHE)

2. Mit tudunk mondani? Mit fontos elmondani? Kikerülhetetlen tartalmak az időszerű igehirdetésben – ahogyan azt a rendszeres teológia gondolja és kutatja. Mi számít igazán tartalomnak? A prédikáció normájának tisztázása. Amit semmiképpen sem hallgathatunk el…

2012. október 3.                  Dr. Béres Tamás (EHE)

3. Friss gondolatok a régi, „klasszikus” prédikátoroktól. Őket nem szabad elfelejteni. A témáik ma is élnek bennünk és érdekesek lehetnek. Az egyháztörténet szemszögéből tekintünk bele a „felejthetetlen igehirdetések” albumába. Hogyan kezelhető a kimeríthetetlen és hatalmas örökség?

2012. október 10.           Dr. Korányi András (EHE)

4. Hogyan közelítünk a 21. században egy textushoz? Milyen forrásokra építhet az igehirdető? Hogyan, milyen lépéseket tesz az igehirdető az igehirdetés felé egyéni, szakmai és lelki szempontból? A készülés mai formái, metodikája, küzdelme.

                   2012. október 17.       Drs. Pángyánszky Ágnes (lelkész, Pilis)

5. A legnehezebb élethelyzetben is beszél az igehirdető. Gyász, tragédiák egyéni és közösségi élethelyzetben. Milyen szavakat mondhatunk és mire alapozhatjuk ilyenkor a prédikációnkat? A „segítő, felemelő és gyógyító” szavak forrása és megtalálása. Hogyan kerülhetők el a természetesen jelentkező „csapdák” a kazuális igehirdetéseknél?

     2012. október 24.                              Dr. Bodó Sára (DRHE)

6. Bármi elhangozhat? Avagy „kinek a felelőssége” az, hogy ki és mit prédikál az egyházban? A 21. században kísérjük-e igazán kritikus szemmel és füllel a prédikációkat? Önkontroll, kritika és „minőségbiztosítás” a szószéki szavak körül.

2012. november 14.              Dr. Fazakas Sándor (DRHE)

7. Az evangélium örök, a hang megújul és változik. Mitől fejlődik az igehirdető egy lelkészi életpálya folyamán? Hogyan kerülhető el az „ellaposodás, a rutin és a kiégés” a prédikáló életében? Mitől marad friss és új minden egyes prédikáció? A készülés a 21. században talán mégis más, mint korábban?

2012. november 21.              Steinbach József (püspök, MRE)

8. A legnagyobb nyilvánosság előtt. A média világa milyen tartalmi, teológiai elvárásokat állít az igehirdetők elé? Rövid és hosszabb prédikációs lehetőségek rádióban, televízióban. Kell-e egy másik „tartalom és forma”, vagy valami egészen másról van szó az átütő erejű megszólalás érdekében?

2012. november 28.              Dr. Fabiny Tamás (püspök, MEE)

9. Kultúra, erkölcs és hit a szószéken. E nélkül nincs színvonal, nehézkes a kommunikáció. Honnan meríthetünk ma, amikor a kortársi élethelyzetben akarunk közelebb kerülni a hallgatóinkhoz? A művészet, az irodalom és a filozófia hogyan érkezhet meg a szószékre?

2012. december 5.                Dr. Lukács László (Sapientia főiskola)

10. Mitől biblikus egy prédikáció? Nem marad-e sokszor a szószék alatt a Biblia, mert ami elhangzik, az nem tükrözi igazán vissza a szentírási alapot? Mit tehetünk, hogyan törekedhetünk arra, hogy Isten igéje maradjon az igehirdetés középpontja ma is? A centrum nem vitatható, de küzdeni fontos érte ma is!

2012. december 12.        Dr. Zsengellér József (KGRE)

11. Az igehirdető hitelessége és személyiségének titka. A modern kori pasztorálpszichológia milyen ismeretekkel segíti a lelkészeket és igehirdetőket? Típusok, helyzetek és továbbsegítő lépések igehirdetők számára. Mennyire ismerjük önmagunkat, mielőtt felmegyünk a szószékre, vagy amikor lejövünk onnan?

2013. február 13.                   Dr. Németh Dávid (KGRE)

12. Milyen emberek az igehallgatók? Mit tudhat róluk az igehirdető? Mit érdemes és mit nem muszáj figyelembe vennie annak, aki ma megszólal igehirdetőként? Mennyire hat a templom falain kívül ma az egyházi szó, a „hirdetett ige”? Mi teszi eredményesebbé a sajátosan keresztyén beszédet a mai társadalmi közegben? 

2013. február 20.                Dr. Fábri György (rektorhelyettes, ELTE )

13. Odafigyelés egymásra és közös tanulás. Ökumenikus szemlélet és őszinteség a szószéken. Közös gondolatok és saját színek. Miért van nagy szükség egymás hangjának meghallására az ökumenikus kapcsolatok ápolása közben? Milyen szavakkal tudjuk igazán kifejezni azt, ami a közös kincsünk? 

2013. február 27.                Dr. Kránitz Mihály (PPKE)  

14. „Megállók” a 20. század magyar protestáns homiletika kiemelkedő alakjainak igehirdetéseinél. Milyen áramlatok és hogyan jelentkeztek ebben a nem egyszerű történelmi időszakban a hazai igehirdetések történetében? Hol érhető tetten még ma is ezeknek a fontos és megújulást segítő irányzatoknak a hatása? A kor és az igehirdetés kapcsolata.

2013. március 6.            Dr. Fekete Károly (DRHE)

15.  Mindennapi gyakorlat a textus és a kontextus légkörében. Hol van a helye a lelkész mindennapi küzdelmében az igehirdetés „munkavégzésének”? Mennyire jöhet át az, ami bennünk van, és milyen „szűrők” az igazán működőképesek ma? Kiktől lehet tanulni és hogyan lehet „frissíteni” a lelkész aktuális igehirdetéstárát? 

2013. március 13.            Drs. Szabó B. András (lelkész, Budapest)

  1. Milyen mértékben retorikai érték még ma is az igehirdetés? A retorika és az igehirdetés mai kapcsolata. Kinek fontos igazán az, hogy a prédikáció retorikai esemény legyen? Hogyan változik és mennyire marad hagyományos a prédikáció abban a korban, amikor a tömegkommunikáció és az internet fejlődése teljesen átalakítja a nézet-, érték- vagy ismeretközlés tradicionális módjait?

2013. március 20.       Dr. Literáty Zoltán (KGRE)

  1. Hogyan marad a gyülekezetépítés és a lelkigondozás „méltó” alkalma a modern kor igehirdetése? Milyen felkészülési módszerek és hogyan segítik az igehirdetőt abban, hogy a megszólítottakhoz közeli és életsegítő tartalmak hangozzanak el a prédikációban? Mivel kerül közelebb a gyülekezethez az igehirdető, és mivel nehezíti meg a közösség kapcsolódását, „részesedését” a prédikációban?

2013. április 3.         Dr. Kocsev Miklós (PRTA)

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
  • Küldés levélben

időpont?

Elküldte Pap Kinga Marjatta idő 2012. október 03., 12:44
Hánykor kezdődnek az alkalmak? Így talán könnyebben részt tudnának venni a tisztelt olvasók.

Köszönettel
PKM

Időpont

Elküldte Horváth-Bolla Zsuzsanna idő 2012. október 03., 13:10
Eme kérdés bennem is felmerült a cikk publikálásakor.
Így aztán neki is szegeztem dr. Szabó Lajos rektornak.
Jóvoltából javítottuk a pontos időpontot.