Teológia

Mi az a Jézus Testvérei Ökumenikus Diakóniai Rend (JTR)?

Hosszú ideje törődnek a környezet gondozásának a kérdéseivel. Szöveg: Széchey Béla József

Bővebben…

Jézus Krisztus szolgálata a teremtésben

Jézus Krisztus létrehozta a téridő valóságát és benne a kibontakozásra képes anyagi és élő világot. Létünk igazi értelme az, hogy a teremtő és fenntartó munkában társai legyünk. Szöveg: Széchey Béla József

Bővebben…

Mi a lelkiség? – A spiritualitásról röviden

Az elnevezés a „spiritus” latin eredetű szóból származik, jelentése: lélegzet. Vallási értelemben a lelket vagy a szellemet, vagyis a szellemi, a látható világon túli valóságot jelenti. Szöveg: Simándi Ágnes

Bővebben…

Tébolymarketing – A lelki problémákat nem lehet gyógyszerrel kezelni!

Tébolymarketing – A lelki problémákat nem lehet gyógyszerrel kezelni!

Piliscsaba – Molnár József evangélikus lelkész Tébolymarketing címmel tartott előadást a Kórházi Lelkigondozói Szolgálat nyári konferenciáján Piliscsabán a Lelki Szolgálat Házában. Az alábbiakban ezt az előadást lehet megtekinteni. Szöveg: Molnár József. Fotó: Németh István

Bővebben…

Jézus Krisztus a szövetségesünk, haladjunk előre!

Az Isten és ember viszonylatában az elsődlegesnek tartott őstörténeti élmény az Isten irgalmának a keresése. A sorscsapások okainak a régi, őstörténeti világban indokoltnak is látszó magyarázata elsősorban a Transzcendens valóság megsértésének a tényében, sőt – természetesen – annak büntetéseként vált érthetővé. Ehhez indokoltan a lehajtott fej, emberi – humán magatartáselemzés szerint az alázatos testtartás tartozik. Szöveg: Széchey Béla József

Bővebben…

Krisztus a teremtés végrehajtója és fenntartója – KÖRNYEZETVÉDELEM>TEREMTÉSGONDOZÁS>MISSZIÓ

A drága és nagyszerű szolgálatot végző, előttünk járt nemzedékek részben beszorítottságból részben természettudományos ismereteik maihoz képest szegényebb adottságai miatt elsősorban személyes és lokális kérdésekkel foglalkoztak templomi tevékenységük során is. A mellettük élők, a bensőséges, személyre szóló ügyekben hűséges pásztorként jártak el, sokszor járatlanul maradva a társadalmi kérdésekben, világméretű szociális tanítás ügyében. Szöveg: Széchey Béla József

Bővebben…

Elolvashatja honlapunkon a Biblia legújabb revíziójának első próbakiadását – Jelenések könyve

Elolvashatja honlapunkon a Biblia legújabb revíziójának első próbakiadását – Jelenések könyve

Az 1975-ben megjelent és 1990-ben revideált protestáns új fordítású Biblia legújabb revíziójának próbakiadását tartja kezében a Tisztelt Olvasó. A Magyar Bibliatársulat 2006- ban kezdett hozzá a revízió előkészítéséhez, az észrevételek gyűjtéséhez. Munkánk most jutott el arra a pontra, hogy az egyházi bibliaolvasó közvélemény elé tárhatjuk a Szöveggondozó Bizottság revíziós munkájának gyümölcseit, köztük a Jelenések könyvét.

Bővebben…

Elolvashatja honlapunkon a Biblia legújabb revíziójának első próbakiadását – Júdás levele

Elolvashatja honlapunkon a Biblia legújabb revíziójának első próbakiadását – Júdás levele

Az 1975-ben megjelent és 1990-ben revideált protestáns új fordítású Biblia legújabb revíziójának próbakiadását tartja kezében a Tisztelt Olvasó. A Magyar Bibliatársulat 2006- ban kezdett hozzá a revízió előkészítéséhez, az észrevételek gyűjtéséhez. Munkánk most jutott el arra a pontra, hogy az egyházi bibliaolvasó közvélemény elé tárhatjuk a Szöveggondozó Bizottság revíziós munkájának gyümölcseit, köztük Júdás levelét.

Bővebben…

Az egyházi ingatlanrendezés 20 éve – Gáncs Péter és Helfrich Péter összegzése

Az egyházi ingatlanrendezés 20 éve – Gáncs Péter és Helfrich Péter összegzése

Húszéves folyamat zárult le az elmúlt év decemberében, az egyházi ingatlanrendezés 20 éve. A Magyarországi Evangélikus Egyházban úgy tekintünk erre az időszakra, mint egyfajta örömteli újrakezdés lehetőségére, egyházi terminológiával élve: a történelem Urától kapott kegyelmi ajándékra. Szöveg: Gáncs Péter, Helfrich Péter

Bővebben…

AZ EGYHÁZI INGATLANRENDEZÉS 20 ÉVE – D. Dr. Harmati Béla nyugalmazott evangélikus püspök összegzése

AZ EGYHÁZI INGATLANRENDEZÉS 20 ÉVE – D. Dr. Harmati Béla nyugalmazott evangélikus püspök összegzése

Budapest – 2012. június 12-én az Országház Felsőházi Termében konferenciát rendeznek Az egyházi ingatlanrendezés 20 éve címmel. A Magyarországi Evangélikus Egyházat érintő tapasztalatait foglalta össze D. dr. Harmati Béla nyugalmazott püspök az 1989-2003 közötti évekről az egyház hivatalos honlapja, az evangelikus.hu számára. Szöveg: D. dr. Harmati Béla

Bővebben…

Dr. Szűcs Ferenc: Egyház és civil társadalom

Dr. Szűcs Ferenc: Egyház és civil társadalom

A nyugati kereszténység hagyományában már a keresztény ókortól kezdve jelen van az egyház és az állam megkülönböztetésének igénye. Ha ez a középkor során nem is jelentett teljes elkülönülést, a két működési terület különbségét a keresztény teológia már Augustinus egyházatya óta hangsúlyozta. Az állam a test, az egyház a lélek, vagy később az úgynevezett két kard elmélet , – legalábbis elviekben – , kijelölte a kettő közti határokat. Forrás: MEÖT

Bővebben…

Dr. Szűcs Ferenc: Az egyházi státusz problémája

Dr. Szűcs Ferenc: Az egyházi státusz problémája

A kérdés mind a történelem során, mind a jelenben leginkább három irányból vizsgálható: (1.) az egyház/ak belső önértelmezése felől, (2.) a vallásszociológia tipológiai értelmezései irányából és (3.) az állami egyházjog megközelítésében. Forrás: MEÖT

Bővebben…

Dr. Orosz Gábor Viktor: Keresztény értékek a (civil) társadalomban

Dr. Orosz Gábor Viktor: Keresztény értékek a (civil) társadalomban

A meganarratívák, de az olyan lineáris elbeszélések, mint a szekularizáció paradigmája, vagy a pluralizáció és az individualizáció, mára jórészt elveszítették meggyőző erejüket. Helyettük együtthatásaikról beszélhetünk. Forrás: MEÖT

Bővebben…

Dr. Fischl Vilmos: Egyház és (állam)politika

Dr. Fischl Vilmos: Egyház és (állam)politika

Egyház és politika vagy egyház és állam együttműködése vagy éppen egymástól függetlenül létezése mindig is komoly kérdéseket vetett fel a történelem folyamán. Különböző korokban különböző volt a kapcsolat egyház és állam, egyház és politika között. Forrás: MEÖT; A cikk megjelent a Hadtudományi szemlében. 2008. 1. évfolyam. 2. szám. http://hadtudomanyiszemle.zmne.hu/?q=hu/2008/1-evfolyam-2-szam

Bővebben…

Dr. Bóna Balázs: Vallásszabadság és az egyházi jogállás

Dr. Bóna Balázs: Vallásszabadság és az egyházi jogállás

A vallásszabadság mibenléte és érvényesülése kiemelkedő jelentőséggel bír a hazai és a nemzetközi politika és közélet különböző szinterein. Helyes, hogy ez így van, hiszen a demokrácia olyan érték és feladat, ami minden jóakaratú ember javát szolgálja, és demokrácia vallásszabadság nélkül aligha képzelhető el. Forrás: MEÖT

Bővebben…

Dr. Béres Tamás: Az egyháztagok bátorítása a civil társadalmi részvételre

Dr. Béres Tamás: Az egyháztagok bátorítása a civil társadalmi részvételre

A civil társadalom, civil szerveződések, civil mozgalmak, egyszóval a civil társadalom mint jelenség nem egyszerűen definiálható. A civil társadalom elnevezés (civil society) a felvilágosodás kori szociáletikus és a szociológia társalapítója, Adam Ferguson munkjára vezethető vissza. Nem sokkal később német nyelvterületen ezt nevezik polgári társadalomnak (bürgerliche Gesellschaft, Hegel). Forrás: MEÖT

Bővebben…

Az evangélikus Raoul Wallenberg

Az evangélikus Raoul Wallenberg

A második világháború vészkorszakának zsidókat és más üldözötteket mentő hősére, a svéd diplomata budapesti működésére emlékezünk Raoul Wallenberg 100. születésnapja, 2012. augusztus 4. közeledtével. Budapesti működéséről kitűnő összefoglalást tett közzé Ember Mária, összegezve több kutatói forrás és az újabb dokumentumok anyagát (Ember Mária: Wallenberg Budapesten, Városháza, 2000). Kevesen ismerik viszont a diplomata svéd evangélikus hátterét és a reformációi biblikus spiritualitásban gyökerező hősies embermentését. Szöveg: D. dr. Harmati Béla

Bővebben…

Elolvashatja honlapunkon a Biblia legújabb revíziójának első próbakiadását – János harmadik levele

Elolvashatja honlapunkon a Biblia legújabb revíziójának első próbakiadását – János harmadik levele

Az 1975-ben megjelent és 1990-ben revideált protestáns új fordítású Biblia legújabb revíziójának próbakiadását tartja kezében a Tisztelt Olvasó. A Magyar Bibliatársulat 2006- ban kezdett hozzá a revízió előkészítéséhez, az észrevételek gyűjtéséhez. Munkánk most jutott el arra a pontra, hogy az egyházi bibliaolvasó közvélemény elé tárhatjuk a Szöveggondozó Bizottság revíziós munkájának gyümölcseit, köztük János harmadik levelét.

Bővebben…

Elolvashatja honlapunkon a Biblia legújabb revíziójának első próbakiadását – János első levele

Elolvashatja honlapunkon a Biblia legújabb revíziójának első próbakiadását – János első levele

Az 1975-ben megjelent és 1990-ben revideált protestáns új fordítású Biblia legújabb revíziójának próbakiadását tartja kezében a Tisztelt Olvasó. A Magyar Bibliatársulat 2006- ban kezdett hozzá a revízió előkészítéséhez, az észrevételek gyűjtéséhez. Munkánk most jutott el arra a pontra, hogy az egyházi bibliaolvasó közvélemény elé tárhatjuk a Szöveggondozó Bizottság revíziós munkájának gyümölcseit, köztük János első levelét.

Bővebben…

Elolvashatja honlapunkon a Biblia legújabb revíziójának első próbakiadását – János második levele

Elolvashatja honlapunkon a Biblia legújabb revíziójának első próbakiadását – János második levele

Az 1975-ben megjelent és 1990-ben revideált protestáns új fordítású Biblia legújabb revíziójának próbakiadását tartja kezében a Tisztelt Olvasó. A Magyar Bibliatársulat 2006- ban kezdett hozzá a revízió előkészítéséhez, az észrevételek gyűjtéséhez. Munkánk most jutott el arra a pontra, hogy az egyházi bibliaolvasó közvélemény elé tárhatjuk a Szöveggondozó Bizottság revíziós munkájának gyümölcseit, köztük János második levelét.

Bővebben…

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
  • RSS hírcsatorna
  • Küldés levélben