Böjt és húsvét

Böjt és húsvét

Húsvét

Passiójátékok

Passiójátékok

A passiójáték a középkori misztériumjáték legismertebb alfaja; a bibliai történetnek Jézus szenvedésével és halálával foglalkozó részeit dramatizáló színjáték. Gyülekezeti alkalmakon is előadható színdarabok csokrát gyűjtöttük össze.

Bővebben…

Locsolóversek

Locsolóversek

Tündérországból jöttem én, Tündérországból gyöngyharmatot hoztam én. Tündérország gyöngyharmatja szálljon a fejedre, Piros tojás, hímes tojás, ugorj a zsebembe!

Bővebben…

Nyulas történetek húsvétra

Nyulas történetek húsvétra

A magyar irodalom bővelkedik aranyos húsvéti nyuszis történetekben, ezekből válogattunk pár gyerekeknek valót.

Bővebben…

Hamvazószerda, a nagyböjt kezdete

Hamvazószerda, a nagyböjt kezdete

A húsvétot megelőző negyvennapos böjt a keresztények számára bűnbánati időszak, amely alkalmat ad a lemondásra, a hitben való elmélyülésre és kiengesztelődésre, hogy méltóképpen felkészülhessenek a húsvétnak, Jézus Krisztus feltámadásának megünneplésére. Forrás: Magyar Kurír

Bővebben…

A böjtről

A böjtről

"Aki nem böjtöl, az egyben annak adja a tanújelét, hogy ő már valami mással töltekezett be, de nem Istennel; aki nem böjtöl, abban jóllakik és elalszik az Isten utáni éhség és vágy, aki nem vágyakozik az nem virraszt, és aki nem virraszt azt alva fogja találni az érkező Vőlegény. - A böjt a test kiáltása Isten után, kiáltás a mélységből, abból a szakadékból, ahol a legmélyebb sebzettségünkkel és beteljesületlenségünkkel találkozunk, és ahol engedjük mindezt Isten mélységeibe hullani. A magunk mélységében ui. Istennel találkozunk. Erőtlenségünk mélysége Isten mélysége után kiált: "abyssus abyssum invocat". örvény az örvénynek kiált. (Anselm Grün: Böjt - Test és lélek imája)

Bővebben…

Húsvét ünnepéről

Húsvét ünnepéről

A húsvéti ünnep neve különböző nyelveken más és más. Közös eredete azonban, a húsvét héber neve, a pészah. A szó kikerülést, elkerülést jelent. Eredetileg a keresztény és a zsidó ünnep egybe is esett. A níceai zsinat i. sz. 325-ben szabályozta a keresztény ünnepek rendjét, ekkor vált el a két ünnep ideje. Forrás: husvet.hu

Bővebben…

Tojásfestés, tojásdíszítés

Tojásfestés, tojásdíszítés

húsvét igazi díszei a hímes tojások. Készíthetjük otthon is, sajátmagunk és gyermekeink szórakoztatására, az ünnep hangulatának fokozására, s persze van, aki ezt professzionális szinten űzi, már-már az élete része. Forrás: husvet.hu

Bővebben…

Mit ünnepeltek a kereszténység előtt húsvétkor Európában?

Mit ünnepeltek a kereszténység előtt húsvétkor Európában?

„Az egyházi ünnep létrejötte előtt mit ünnepeltek Húsvétkor Európában? A magyarok is tartottak hasonló ünnepet a kereszténység előtt?” Forrás: National Geographic

Bővebben…

Krisztus valóban feltámadott! – Mit jelent ez számunkra?

Krisztus valóban feltámadott! – Mit jelent ez számunkra?

Húsvétkor az egész keresztény egyház Jézus feltámadását ünnepli. De mit is jelent az ő feltámadása a mi számunkra? Cikkemben erre próbáltam fényt deríteni. Szöveg: Horváth-Bolla Zsuzsanna

Bővebben…

Költők húsvéti versei

Költők húsvéti versei

Húsvét és a művészet címmel neves költőink húsvéti verseit adjuk közre.

Bővebben…

Virágvasárnap ünnepe

Virágvasárnap ünnepe

A keresztény ünnepek Jézus életének epizódjait dolgozzák fel, s ezekre már az őskeresztények is közösségben emlékeztek. A különösen fontos eseményekből éves menetrend, vallási naptár alakult ki a keresztények számára, amelyben Jézus kereszthalálának időpontja a húsvét ünnepkörét határozta meg. Virágvasárnap húsvét vasárnapját előzi meg egy héttel.

Bővebben…

Virágvasárnap: dicsőség és a szenvedés együtt van jelen

Virágvasárnap: dicsőség és a szenvedés együtt van jelen

Virágvasárnap, a húsvét előtti vasárnap, a nagyhét kezdete. Ezen a napon vonult be Jézus Jeruzsálembe kereszthalála előtti napokban.

Bővebben…

Nagycsütörtök – Az utolsó vacsora, lábmosás és elfogatás

Nagycsütörtök – Az utolsó vacsora, lábmosás és elfogatás

Nagycsütörtök a keresztény hagyomány szerint az utolsó vacsora napja, amikor Jézus tanítványaival közösen ünnepelte meg a Széder esti lakomát, az Egyiptomból való kivonulás emlékére. Aztán szerezte az úrvacsorát, megmosta tanítványainak lábát. Később a Gecsemáné kertben búcsút vett tanítványaitól és felkészült az áldozatra, Istennel való tusakodása után vállalta kereszthalálát.

Bővebben…

Nagypéntek – Jézus a kereszten

Nagypéntek – Jézus a kereszten

Nagypéntek Jézus kereszthalálának és sírban nyugvásának emléknapja. Jézus Krisztus az emberek iránt való személyes szeretetből az életét adta, hogy reményt adjon az örök életre.

Bővebben…

Fabiny Tamás: Virágvasárnapra

Fabiny Tamás: Virágvasárnapra

Virágunk még csak volna. A krókuszok voltak a legbátrabbak. A sok sárga, fehér és lila fejecske vidáman mozgott a még hűvös szélben. Aztán a mindig megbízható aranyvessző bizonygatta, hogy most már itt a tavasz. Majd következett a nárcisz, a jácint és a tulipán, amelyek hagymáit még ősszel dugdostuk a fölbe Itt a tavasz, virágunk még csak volna. De van-e vasárnapunk? Nem rabolta-e el tőlünk valamiféle Konzum-Isten, vagy akár csak saját közönyünk? A harang szava nem hallatszik el a plázákig. Fehér ing helyett susogó szabadidő ruha van rajtunk, a kínai piacon vettük. Talán ma is oda igyekszünk. Nem csoda, hogy nehezen tudjuk már ünneplőbe öltöztetni a szívünket.

Bővebben…

Öt nap Jézussal – Nagyheti evangelizáció

Öt nap Jézussal – Nagyheti evangelizáció

Virágvasárnapon Jézus királyjelöltként bevonult Jeruzsálembe, és öt nap múlva a kereszten halt meg. Ezt az öt napot fogjuk Jézussal együtt végigjárni. Ennek az öt napnak a történéseit, eseményeit halljuk majd estéről-estére. Ha jól töltjük el ezt az öt estét, akkor még az is megtörténhet, hogy életünk hátralévő részét is Jézussal fogjuk tölteni. Adja is meg ezt nekünk Isten szent Lelke! Szöveg: Balicza Iván

Bővebben…

Húsvét a nagyvilágban

Húsvét a nagyvilágban

Ünnepeink sorában kiemelkedő ünnepünk a húsvét, Krisztus feltámadásának ünnepe, amely sok országban egyben a tavaszvárás, a tavasz eljövetelének ünnepe is. Gyűjteményünk egy-egy ország húsvéti szokásait mutatja be.

Bővebben…

Nagypénteki gondolatok

Nagypénteki gondolatok

A golgotai kereszt az a gerenda, amelyen az élet hajótöröttjei a földi lét hullámverésén át a mennyei partra menekülnek. (Spurgeon)

Bővebben…

Aranyszájú Szent János: Feltámadási beszéd

Aranyszájú Szent János: Feltámadási beszéd

Óh halál, hol van a te fulánkod? Alvilág, hol van a te győzelmed? Feltámadott Krisztus, és lehullottak a démonok. Feltámadt Krisztus, és örvendeznek az angyalok. Feltámadt Krisztus, és senki halott nincs a sírban.

Bővebben…

Krisztus feltámadt! Valóban feltámadt! – 37 nyelven

Krisztus feltámadt! Valóban feltámadt! – 37 nyelven

Albán: Krishti Ungjall! Vertete Ungjall! Angol: Christ is Risen! Indeed, He is Risen! Arab: Al Maseeh Qam! Haqqan Qam! Cseh: Kristus vstal zmrtvých! Skutečně vstal!

Bővebben…

Anyák napjára

Anyák napjára

Anyák napi versek, ötletek tára.

Bővebben…

Áldott húsvétot kívánunk!

Áldott húsvétot kívánunk!

„...Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt.” (Lk 24,5b-6)

Bővebben…

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
  • Küldés levélben