Felmérés a Magyarországi Evangélikus Egyházról – Archív anyagok

A Magyarországi Evangélikus Egyház felkérésére Fábri György és Fábri István 2010-ben szociológiai felmérést készített, amelynek célja, hogy feltérképezze a magyarországi evangélikus hívők, egyháztagok, lelkészek, egyházi intézményi szereplők véleményét az egyház működéséről, problémáiról, valamint hitéleti és egyházi tevékenységüket. A kutatás eredményeiről az evangelikus.hu honlapunkon blog formájában számolunk be.

Az evangélikus fiatalok vallásossága

Az evangélikus fiatalok vallásossága

A fiatalok lazább kapcsolódása az egyházhoz a missziós lehetőségek és feladatok számára is megfontolandó szempontokat kínál.

Bővebben…

Lelkészek az egyházban és a gyülekezetekben – A szociológiai mélyinterjúk és a kérdőíves felmérés eredményei

Lelkészek az egyházban és a gyülekezetekben – A szociológiai mélyinterjúk és a kérdőíves felmérés eredményei

Kutatásunk egyik legérdekesebb eleme, amikor a lelkészek körében végzett szociológiai mélyinterjúk tapasztalatait vetettük össze a kérdőíves felmérés eredményeivel.

Bővebben…

Az evangélikus gyülekezethez való tartozás fontosságáról és a gyülekezeti gondokról

Az evangélikus gyülekezethez való tartozás fontosságáról és a gyülekezeti gondokról

Az evangélikusok saját szűkebb keresztényi közösségüket életük meghatározó keretének tartják: kilenctizedük válaszolt egyérteműen pozitívan arra a kérdésre, hogy mennyire fontos a számára a saját evangélikus gyülekezetéhez való tartozás. Ezért hitbéli és egyházi „közérzetük” jórészt a gyülekezetek gondjaitól, megoldandó problémáitól függ.

Bővebben…

A család az evangélikusság középpontjában

A magyarországi evangélikusság túlnyomó része hitéhez hű, elsősorban evangélikus családban nőtt fel. Gyermekeinket szinte valamennyien megkereszteltetjük, többségünknek fontos, hogy Istenben hívő keresztények legyenek. A legfontosabb értékként kiugróan magas arányban a családot jelöljük meg, s az evangélikusokról általában is azt gondoljuk, hogy inkább családszeretőek, mint a társadalom.

Bővebben…

Evangélikusnak lenni Magyarországon – kutatási program

A szakmai és társadalmi szempontból egyaránt úttörő jelentőségű program a Magyarországi Evangélikus Egyház felkérésére készült 2010-ben. Célja, hogy feltérképezze a magyarországi evangélikus hívők, egyháztagok, lelkészek, egyházi intézményi szereplők véleményét az egyház működéséről, problémáiról, valamint hitéleti és egyházi tevékenységüket. A kutatás szorosan kapcsolódik az evangélikusok „Élő kövek...” egyházi stratégiájának kidolgozásához.

Bővebben…

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
  • RSS hírcsatorna
  • Küldés levélben