Evangélikusnak lenni Magyarországon – kutatási program

Létrehozás: 2010. november 21., 11:12 Legutolsó módosítás: 2010. november 22., 11:57

A szakmai és társadalmi szempontból egyaránt úttörő jelentőségű program a Magyarországi Evangélikus Egyház felkérésére készült 2010-ben. Célja, hogy feltérképezze a magyarországi evangélikus hívők, egyháztagok, lelkészek, egyházi intézményi szereplők véleményét az egyház működéséről, problémáiról, valamint hitéleti és egyházi tevékenységüket. A kutatás szorosan kapcsolódik az evangélikusok „Élő kövek...” egyházi stratégiájának kidolgozásához.

Az adatok gyűjtése a következő formákban történt: kérdőíves kutatás az egyháztagok körében (az egyháztagokra reprezentatív, 1500 fős mintavétellel, strukturált kérdőívvel, anonim adatkezeléssel), lelkészekkel készített mélyinterjúk, online vizsgálat az egyházi intézmények vezetői körében. Az adatgyűjtés főbb témakörei közé tartozik az egyéni hitélet, az egyházi alkalmakon való részvétel, a gyülekezeti-egyházszervezeti aktivitás, az evangélikusság jellemzői, értékrend és felelősségvállalás, valamint az egyház társadalmi szerepvállalása, az egyházstratégia ismertsége.

A felmérés tartalmáról, módszeréről 2009-2010-ben széleskörű egyeztetés zajlott esperesi, presbiteri, felügyelői, püspöki körben. A kutatást Fabiny Tamás püspök és Prőhle Gergely országos felügyelő gesztorálja az Egyház részéről. A munka szakmai irányítója Fábri István szociológus és Dr. habil Fábri György egyetemi docens kommunikáció-kutató, csömöri evangélikusok, akik egyházi felajánlásként végezték a munkát.

A kutatás eredményeiről konzultáció indult az Egyház fórumain. A kutatás tanulságai reményeink szerint szolgálják majd az Egyház jövőjéről való gondolkodást, s kiegészítve az egyház-statisztikai adatsorokat, megalapozzák a stratégia kialakítását. Legfontosabb hozadéka pedig az lehet, ha segít minket az egyéni és közösségi önismeretünkben, Krisztusban való közösségünk erősödésében, a szükséges változásunk  ösztönzésében.

 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
  • Küldés levélben