Reformáció ünnepe

Hitvallási iratok és Luther Márton írásai

Átfogó linkgyűjteményt szeretnénk közreadni reformátorunkról Luther Mártonról, az ő írásaiból, és hitvallási iratainkból.

Bővebben…

A wittenbergi vártemplom külső kapuja

A wittenbergi vártemplom külső kapuja

Azért lett október 31. a reformáció emléknapja, mert Luther Márton Ágoston-rendi szerzetes a hagyomány szerint ezen a napon szögezte ki 1517-ben az egyház megújítását szolgáló 95 tételét a wittenbergi vártemplom kapujára. dr. Fabiny Tamás, az Északi Evangélikus Egyházkerület püspökének írása.

Bővebben…

Fordulat és reformáció, avagy a reformáció mint megtérési mozgalom

A közélet kérdéseiben jártas olvasó számára ismerősen csenghet a fenti cím. Közvetlenül a rendszerváltozást megelőző időszakban jelent meg radikális értelmiségiek Fordulat és reform című írása. A dokumentum a nyolcvanas évek változásait kívánta magasabb sebességi fokozatba kapcsolni. Némi változtatással kölcsönvehetjük ezt a címet. Segítségével elgondolkozhatunk egyházunk múltjának, jelenének és jövőjének egy alapvető kérdésén: mit tartott és mit tart a reformáció egyháza a fordulatról, vagyis a megtérésről. Fabiny Tamás, az Északi Evangélikus Egyházkerület püspökének írása.

Bővebben…

Dr. Csepregi Zoltán: A Luther-szobortól a Luther-filmig

Dr. Csepregi Zoltán: A Luther-szobortól a Luther-filmig

Budapest - Dr. Csepregi Zoltán teológiai tanár, az Evangélikus Hittudományi Egyetem rektora "A Luther-szobortól a Luther-filmig: A hazai Luther-recepció utolsó negyedszázada (1983-2008)" címmel tartott előadást októberben a Deák téri Evangélikus Gimnázium könyvtárában. Az előadás szövegét most közreadjuk.

Bővebben…

Dr. Harmati Béla:  A reformáció globalitása

Dr. Harmati Béla: A reformáció globalitása

Minden nyelvben, minden kulturális összefüggésben hibának számít, ha valaki idegen szóval fejezi ki azt, amire sajátja is van. Így meg kell magyaráznom, miért használom a reformáció „globalitása” kifejezést a magyar „egyetemesség” helyett. Akkor nem számít stílustörésnek az idegen szó, ha a máshonnan kölcsönzött fogalom a maga első hallásakor képzettársításra sarkall, és segít megérteni a mondanivalót. – Készült: 2006-ban.

Bővebben…

Dr. Harmati Béla: Keresztény egységtörekvések Augsburg után

Dr. Harmati Béla: Keresztény egységtörekvések Augsburg után

Idén tíz éve írták alá a római-katolikus és evangélikus egyház képviselői az Augsburgi Közös Nyilatkozatot. Az augsburgi események öt éves évfordulójára írta dr. Harmati Béla nyugalmazott evangélikus püspök az alábbi cikket, amelyet most jóvoltából közkinccsé teszünk újra. Elhangzott: Budapesti Evangélikus Hittudományi Egyetemen 2004. november 4-én.

Bővebben…

Reformáció hónapjában a Kálvin évfordulóról – Egy evangélikus véndiák, tanuló margójegyzetei

Reformáció hónapjában a Kálvin évfordulóról – Egy evangélikus véndiák, tanuló margójegyzetei

Októberben sokfajta emléknapot ünnepelünk. Korunkban egyre több a „világnap” és fesztivál is. A Reformáció számunkra több ennél: Krisztus ünnep. Solus Christus! Ő a centrum, benne értjük meg keresztény hitünk lényegét és életvitelünk normáját. Id. Hafenscher Károly írása.

Bővebben…

Id. Hafenscher Károly: Megtérés – naponta!

Id. Hafenscher Károly: Megtérés – naponta!

Reformáció ünnepének közelében evangélikus sajátosságunkra emlékezünk Luther 95 tételének első mondatával: „Amikor Urunk azt mondta, térjetek meg, azt akarta, hogy tanítványai élete naponkénti megtérés legyen”. A megtérés kifejezést reformátorunk napi bűnbánatként értette (tut Busse). Id. Hafenscher Károly írása.

Bővebben…

Mindenszentek és halottak napja

Mindenszentek és halottak napja

Összeállításunkból megtudhatják, mióta ünnep Mindenszentek és halottak napja? Miért szeretjük ezt az ünnepet? A költők hogyan emlékeznek verseikben ezekre az őszi eseményekre?

Bővebben…

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
  • Küldés levélben