Újrahasznosítás – „...hogy semmi ne menjen kárba” (Jn 6,12) – Letölthető honlapunkról a Teremtés ünnepe 2011-es füzete

Létrehozás: 2011. szeptember 19., 13:41 Legutolsó módosítás: 2011. november 05., 18:50

Megjelent a 2011-es teremtés hete ünnepkörhöz a segédanyag, amelyet ökumenikus munkabizottság állított össze. Az idei ünnep témaköre az újrahasznosítás, amelyet a jézusi mondattal foglalhatunk össze: „...hogy semmi ne menjen kárba" (Jn 6,12). Az alábbiakban a füzet előszavát idézzük. Forrás: teremtesunnep.hu / Dr. Kodácsy-Simon Eszter

Mindig nagy szenzációnak számít, amikor a régészek új leletre bukkannak rég elmúlt társadalmak világából. Egy síremlék, egy cserépdarab, néhány kőbe vésett betű vagy pár ékszerdarabka izgalmas részleteket árulhat el egy korabeli épület használatáról, egy közösség szokásairól, egy vallás gyakorlatáról vagy éppen egyetlen személy életéről. Az archeológia különösen fontos a teológia számára, hiszen segíthet jobban megérteni a Biblia korának kultúráját, nyelvezetét, az emberek hétköznapjait és ünnepeit.

Napjainkban az archeológiához hasonló, de egy szűkebb területre koncentráló tudomány kezd kibontakozni: a garbológia (garbology, az angol garbage = szemét szóból). Az 1970-es évek elején, Arizonában kezdtek először tudományos munka keretein belül foglalkozni a szemét és a hulladék tanulmányozásával. Mára biztosítottunk annyi lehetőséget az érdeklődő tudósoknak, hogy ez a terület is komoly tudományággá válhatott, mivel a szemét mennyiségének, tartalmának és összetevőinek változó mintáiból következtetni tudnak a társadalom alakulására, illetve a természettel való kapcsolatának fordulataira. Tanulmányozásra váró szeméttelep, feleslegessé vált dolgokkal teledobált erdő, illegális szemétlerakó pedig van bőven.

Érdekes eljátszani a gondolattal, hogy ha 2000 év múlva a mi lakóhelyünkön végeznének ásatásokat, vajon milyen leletekre bukkannának. Biztosan találnának pár cserép- és ékszerdarabot, de vajon hány üvegdarab, alumíniumeszköz, műanyag flakon, nyomtatott áramkör, háztartásigép-alkatrész, autógumi kerülne elő? Vajon mire következtetnének ezekből a közösségeink, gyülekezeteink életére nézve? S vajon mi kiknek biztosítanánk nagyobb terepet: az archeológusoknak vagy a garbológusoknak?

Joseph Sittler (1904–1987) amerikai teológus mondta fél évszázaddal ezelőtt, hogy az ökológiai pusztításhoz három dolog vezet: a közöny, a lustaság és a jólétből fakadó kényelem. Ma ez a három dolog lehet az oka annak, hogy fogyasztó életmódunk során nem figyelünk arra, milyen sok felesleges dologra teszünk szert, s mennyi dolgot teszünk feleslegessé a környezetünkben.

A teremtés hetére készülő munkacsoport az újrahasznosítás témáját választotta a 2011. szeptember 25–október 2. között meghirdetett ünnep témájául. E kiadványt segítségül szánjuk az egyéni elcsendesedéshez és a közösségi alkalmakhoz, valamint a személyes elhatározások és a gyülekezeti döntések meghozatalához. A füzetben a hét napjaira bontva az ötezer ember megvendégelésének történetét dolgoztuk fel.

A meditációkat a munkacsoport egy-egy tagja írta, amelyeket mindennap imádság követ. Ezután különböző egyházak, egyházi vezetők és keresztény szervezetek nyilatkozataiból választottunk a témához kapcsolódó részletet, megmutatva ezzel is a különféle egyházi közösségek elköteleződését a teremtéstudatos életmód iránt. Külön öröm és mindannyiunk számára jó tanulási lehetőség, hogy idén először katolikus és protestáns felekezetű teológusok és szakemberek együtt készíthették ezt a kiadványt. A katolikus és ortodox liturgikus év mindennap megemlékezik egy-egy szentről, vagyis azokról a hívő elődeinkről, akik emlékezetre méltó bátorsággal igyekeztek követni Krisztust, és akik – a többi felekezet tanítása szerint is – az egyház közösségébe tartoznak. A hétköznapok tehát majdnem mindig a hit egyik-másik tanújának emléknapjai a katolikus naptár szerint, így ez alapján ebben a füzetben is mindennap végig gondoljuk, milyen üzenete lehet életüknek a teremtésvédelem számára, reménységünk szerint mindannyiunk okulására. A napot egy művészeti alkotás kapcsán felmerülő gondolatokkal zárjuk, amelynek segítségével nagyobb távlatokban is láthatjuk az adott napra választott igeszakasz üzenetét. Minden oldalon találunk továbbá egy-egy olyan adatot, amely Földünk jelenlegi állapotáról szolgáltat információt; valamint ehhez csatolva egy olyan kisebb-nagyobb léptékű elhatározást, amelyet egyénileg vagy közösségként, a teremtésvédelem hetén vagy később, első lépésként vagy már sokadikként kínálunk megfontolásra és lehetőségeinkhez mérten megvalósításra.

A füzet zárásaként egy igehirdetési előkészítőt találunk, valamint az istentisztelet liturgiai elemeihez ajánlunk szövegeket. Az utolsó oldalakon olyan kiadványok és honlapok listáját állítottuk össze, amelyek a teremtésvédelem témájával vagy azon belül egy-egy kérdéssel foglalkoznak részletesebben.

2011-ben immár harmadszor kerül sor a teremtés hetének megünneplésére Magyarországon. Reméljük, hogy Isten áldásával idei kiadványunk is segíteni tud gyülekezeteinknek az ünnep megtartásában és a teremtéstudatos közösséggé válásban.

Istentől áldott teremtésünnepet kívánunk!

Dr. Kodácsy-Simon Eszter

A füzetet az ökumenikus teremtésvédelmi munkacsoport tagjai készítették: Béres Tamás (evangélikus), Czagány Gábor (református), Karsay Eszter (református), Khaled A. László (metodista), Kodácsy Tamás (református), Kodácsy-Simon Eszter (evangélikus), Kükedi Zsolt (katolikus), Nobilis Márió (katolikus), Réz-Nagy Zoltán (evangélikus).

Fájlok
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
  • Küldés levélben