Megünneplésre kerül hazánkban is az egészségügy vasárnapja

Létrehozás: 2012. november 05., 15:23 Legutolsó módosítás: 2012. november 08., 15:28

Keresztény egészségügyi szervezetek és az egyház összefogásában világszerte sok országban ünneplik az egészségügy vasárnapját. A Keresztény Orvosok Magyarországi Társasága is csatlakozott ehhez a kezdeményezéshez. Magyarországon Árpád-házi Szent Erzsébet emlékünnepéhez kötve tartjuk meg az egészségügy vasárnapját, amely idén november 18-án lesz.

Az egészségügy vasárnapja nagyszerű lehetőséget nyújt, hogy azonosan gondolkodó szervezetekkel, egyházakkal, gyülekezetekkel együtt erősítsük az egyház és az egészségügy Krisztustól rendelt kapcsolatát és egységét.

Mindenki által ismert a magyar egészségügy nehéz helyzete, de a világ legtöbb országában is válságjelektől terhes a rendszer. Óriási lehetőséget és felelősséget jelent számunkra Jézus Krisztus parancsa, amellyel minket, tanítványait arra küldött, hogy hirdessük az evangéliumot és betegeket gyógyítsunk.

Tavaly szokás szerint megtartottuk az ünnep előtt közös imádságunkat a magyar egészségügyért. Idén is megrendezzük imaalkalmunkat, és hívjuk a Krisztust követő egészségügyi vezetőket, dolgozókat, politikusokat, egyházi vezetőket, testvéreket, hogy együtt kiáltsunk hálaadással és könyörgéssel Jézus Krisztushoz, aki úr az egészségügy fölött is.

2012.  november 17-én 9 órakor a Haller téri plébániatemplomban, ahol a szentmise után ökumenikus közös imádság és szeretetvendégség is lesz. 

Kedves Testvérünk! 

Kérünk, hogy november 18-án imádkozz:

- az egyház gyógyító-ápoló szolgálatáért

- a magyar egészségügyért

- a gyülekezetben levő egészségügyi dolgozókért

- keresztény szülészeti intézmények megalakulásáért

- vezetésért, hogy meglássuk, milyen új ajtókat nyit meg Jézus Krisztus, az egészségügy Ura előttünk, hogy szolgálhassuk a betegeket. 

Mennyei Atyánk! 

Szent Fiad, az Úr Jézus Krisztus nevében jövünk eléd. Hálát adunk neked, hogy megváltottál, megszabadítottál minket a Sátán hatalmából, és Jézus Krisztusban gyermekeiddé fogadtál minket. Köszönjük, hogy feladatot adtál nekünk, hogy legyünk Jézus Krisztus tanúi e világban. 

Atyám, jól látod azokat a nehézségeket, amelyek országunkat sújtják. Te látod a sok betegséget, szenvedést, amelyek az embereket érik. Kérünk téged, légy irgalmas hozzánk. Áldd meg nemzetünket, és áraszd ránk Szentlelkedet. 

Imádkozunk: egyházadért, hogy a tőled kapott parancsot legyen erőnk, hitünk véghezvinni, hogy tudjuk hirdetni az evangéliumot és gyógyítani a betegeket. Adj könyörületet a szenvedők, betegek, haldoklók felé való szolgálathoz. 

Imádkozunk az egészségügyi vezetőkért, miniszter úrért, államtitkár úrért,  politikusokért, szakemberekért: adj nekik alázatos szívet, bölcsességet, erőt, jó egészséget, hogy munkájukat az emberek javára és a te dicsőségedre végezhessék. 

Imádkozunk a gyülekezetünkhöz tartozó egészségügyi dolgozókért. Köszönjük azt a kivételes lehetőséget, hogy ők ott tudnak segíteni az embereknek, ahol a legnagyobb szükség van rá. Áldd meg őket, hogy lehessenek tanúid a hétköznapokban. Frissítsd föl, erősítsd meg őket, hogy örömöt találjanak szolgálatukban. 

Adj vezetést Szentlelked által, hogy egyházad és ezen belül gyülekezetünk megtalálhassa a helyét, azokat az ajtókat, amelyeket te nyitottál, hogy tudjunk szolgálni a szenvedők, betegek, haldoklók felé. 

Jézus Krisztus nevében, aki Úr az egészségügy fölött is! 

Ámen.

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
  • Küldés levélben