Presbiterképző tanfolyam – avagy a tanuló vezetők esete a kísérleti nyulakkal

Létrehozás: 2010. október 19., 08:41 Legutolsó módosítás: 2010. október 19., 09:01

Révfülöp – Az Ordass Lajos Evangélikus Oktatási Központban 2010. október 15-17. között került sor az EPOT határozata nyomán megszervezett presbiterképző tanfolyam első részére. Szöveg: Szabó-Pap Gabriella. Fotó: Dr. Seres Gábor

Poeta nascitur – azaz, a költői tehetség veleszületett adottság – tanították a régi rómaiak. Talán veleszületett adottság az is, ha valaki megérzi saját közössége gondjait, és kész felelősséget hordozni a megoldásokért. A jó presbiter ilyen ember: erre kell gondolni, amikor presbitert választunk, vagy magunk erre a feladatkörre vállalkozunk. Az adottságok azonban képzettség nélkül nem teljesednek ki. Ennek jegyében indította el egyházunk az első presbiterképző tanfolyamot. 

A program szervezői, dr. Hafenscher Károly és dr. Fabiny Tibor nem kezdők a konferenciaszervezésben, most azonban tartalmában nagyon új feladat előtt álltak. Saját meglátásuk szerint is „tanuló vezetők” voltak, mi pedig, a közel száz résztvevő, a „kísérleti nyulak” Jókedvűen vállalta mindkét fél ezt a szerepet, interaktív munka folyt a javából.

Egyházunkban 2-3000 presbiter működik, közülük 102 fő vehetett részt a mostani alkalmon. Az érdeklődésre jellemző, hogy helyhiány miatt mintegy harminc fő kényszerűen kiszorult a mostani programból – remélhetően egy későbbi kurzus részesei lehetnek majd. Csurgótól Csabacsüdig, Vanyarctól Paksig az ország minden részéből jöttek résztvevők, egyes gyülekezetekből többen is. A kötetlen beszélgetések során kiviláglott, hogy mindmáig nem állt helyre egyházunkban az egyensúly a lelkészi és a presbiteri munka között, azaz, gyakori a szereptévesztés, egyik vagy másik fél túlsúlya a gyülekezet vezetésében, a presbiteri tisztség rangként és nem feladatvállalásként való kezelése. Mind a presbiterek, mind a lelkészek oldaláról megoldásra váró, általános probléma ez egyházunkban.

Milyen emberek is jöttek össze a presbiterképzésre? Néhány vázlatos  portré: 

Orsi és Péter, házaspár Sárbogárdról: hitoktató tanítónő és asztalos vállalkozó – utóbbi a gyülekezet gondnoka is. Orsi tanítványainak Péter fafaragó kört szervezett, amelyhez kedvet kaptak az ifi tagjai, aztán csatlakozott néhány idősebb férfitestvér, akik bekapcsolódtak a gondnoki munkába is. A csapat önkéntes munkában felújította a  gyülekezet épületeit, az ifi egy tagja szakmunkástanulóként Péterhez  jár majd gyakorlatra. Kifaragták Noé bárkáját és sok állatfigurát,  ezt kiállították az  iskolában – már kérték más iskolák is…

Klára, kisvárosi gyülekezet „mindenes” presbitere, formailag „csak” jegyző és a jelölőbizottság vezetője, de ő az, aki ismeri az egyházi jogszabályokat, ő gondoskodik arról, hogy pontosan minden rendben folyjon a gyülekezet szervezetében – de ő tartja rendben az oltárt is. Mindenki gondjait ismeri, testvéri beszélgetéseit kedves humora teszi maradandó élménnyé.

Anna, vidéki nagyvárosi gyülekezet gazdasági ügyeinek rendben tartását segíti, szerény és csendes, alig szólal meg, pedig hosszú élete során több gyülekezet életét is megismerte, van összehasonlítása, tapasztalata – most örül, hogy átfogó ismereteket szerezhet teológiai témákról. 

Az igencsak zsúfolt programban péntek estétől vasárnap délutánig egymást követték az átfogó, nagy teológiai témákról szóló előadások és a presbiteri munkát bemutató, gyakorlati jellegű beszámolók. Vető István és dr. Fabiny Tibor előadásai a teológiai tudomány magaslatáig röpítettek minket, dr. Hafenscher Károly előadásaiból hatalmas erővel áradt az evangélikus gondolkodás, a tudásra alapozott rendíthetetlen egyházhűség, Sefcsik Zoltán csendes, finom, iróniával is átszőtt beszédében mutatta be, hogyan fejlődnek a hétközi alkalmak és azok révén hogyan épül, bővül egy evangélikus gyülekezeti közösség – az előadók elméleti és gyakorlati ismereteik minden kincsét tálcán kínálták a résztvevők elé.  

Nem kétséges: mindkét fajta ismeretre szüksége van egy jó presbiternek. Bár elsőrendű feladat, hogy a lelkészektől átvállaljanak minden olyan gyülekezeti munkát, amihez nem kell teológiai végzettség (például megszervezni az épület-felújításokat, felügyelni a gyülekezeti vagyongazdálkodást, gondoskodni a gyülekezeti lap szerkesztéséről, házigazdaként vállalni a szeretetvendégségek lebonyolítását, stb.), de meg kell állniuk a helyüket a testvéri beszélgetésekben, a betérők eligazításában is. Ehhez pedig saját szaktudás, élettapasztalat mellett teológiai műveltségre, a Biblia és a hitvallási iratok ismeretére is szükség van. Szintén tisztában kell lenni az egyház, valamint a gyülekezet közösségének szerepével, az evangélikus identitás mibenlétével.  

A résztvevők eddigi tudása kibővült, rendszerezettebbé vált, sőt, ösztönzést kaptak arra is, hogy bizonyos kérdéseket egyénileg, otthon tanulmányozzanak, felkészülve a program folytatására, a tanfolyam második részére, amelyre 2011. április 8-10. közt kerül sor. (Dr. Fabiny Tibor bejelentette, hogy sor kerül a tanultak számonkérésére is, egy 5-6 oldalas dolgozat és egy teszt formájában, de ez a dolgok jó rendje, tehát igyekezni kell, hogy megállhassák a helyünket.) 

A „kísérleti nyulak” a programzáró megbeszélésen sok javaslatot tettek a szervezőknek a program tartalmát és szervezését illetően. Így például azt, hogy érdemes lenne regionális keretek közt folytatni a képzést, mivel így kevesebb időt kell szánni utazásra, és több idő marad az előadásokra és a kötetlen beszélgetésekre. Új témaköröket kértek a résztvevők: például ismertetőt a szektajelenség, a vallási szünkretizmus és az újpogányság kérdéseiről – ezekkel úgyszólván naponta találkoznak. Hasznosnak tekintenék az empátiás készség és a konfliktuskezelő készség fejlesztésére irányuló program-elemeket.  Javasolták, de a szervezők is tervbe vették a  tananyag részletes kidolgozását és nyomtatásban való megjelentetését. Az időbeosztás módosítása is közös kérés volt. 

Kedves „tanuló vezetők”, mi, a „kísérleti nyulak” nagyra értékeltük a lehetőséget, amit kaptunk, igyekeztünk, hogy jó partnerek legyünk a most elkezdett programban.  Kívánjuk, hogy minél többen részesedhessenek ebben az élményben. És várjuk, alig várjuk a folytatást! 

A révfülöpi presbiterképző tanfolyam I. részének előadásai 

Október 15., péntek 

(Estig: érkezés, nyitó istentisztelet, vacsora) 

20.00 – 21.30 Gyülekezetismeret és gyakorlat (Gregersen Labossa György és Sztrókay András) 

Október 16., szombat 

9-10.30 Ószövetségi bibliaismeret (Vető István) 

11.00-12.30 Egyházismeret (Dr. Hafenscher Károly) 

14.00-15.30 Gyülekezetépítés és misszió (Sefcsik Zoltán és dr. Garádi Péter) 

16.00-17.30 Egyháztörténet és hitvallási iratok (Tubán József) 

19.00-20.30 Újszövetségi bibliaismeret (Dr. Fabiny Tibor) 

Október 17., vasárnap 

9.00-10.30 Istentisztelet és kegyesség (Dr. Hafenscher Károly) 

11.00 Záró istentisztelet 

13.30-14.30 kiértékelés

Az istentiszteletek hanganyaga már megtalálható Garai András hangzó örömhírtárában: www.garainyh.hu

Kapcsolódó cikkünk:

http://www.evangelikus.hu/aktualis/elkezdodoett-revfuloepoen-az-evangelikus-presbiterkepzes-2013-hangfajlokkal

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
  • Küldés levélben