Miért hagyják el most tömegesen a Finn Evangélikus-Lutheránus Egyházat? – Egy tévéműsor margójára

Létrehozás: 2010. október 22., 10:27 Legutolsó módosítás: 2010. október 22., 10:34

Erős társadalmi felháborodás követett egy televíziós műsort a múlt héten Finnországban. Az állami tévé, az YLE kettes csatornáján sugárzott beszélgetős műsort követően egy bő hét alatt több mint 30.000-en léptek ki a finn evangélikus egyházból. Cikkünkben az okoknak és a következményeknek próbáltunk utánajárni, több oldalról is megvilágítva a kérdés mibenlétét. Szöveg: Darvas Anikó

Október 12-én, kedden este, a TV2 a vitaműsora keretében úgynevezett homo-estet rendezett, melyben különböző, az egynemű párok kapcsolatát érintő témákat dobtak fel. Mint általában ebben a műsorban, erre az estére is olyan vendégeket hívtak, akik egymással élesen ellentétes nézeteket képviselnek, és részvételükkel a felfokozott vita ígéretét keltették. (A tévéműsor következményeinek értékelésekor nem lehet figyelmen kívül hagyni azt a keretet, amiben az egész folyamat elindult: a tévéműsor célja, mint mindig, most is az erős indulatok generálása volt, és a kilépési hullámban is szerepet játszott a média figyelme, amivel az aznap esti statisztikákat követte, erről később.)

A beszélgetés meghívott résztvevője volt a kereszténydemokrata párt elnöknője, a tamperei püspök és egy, nem a nagy, diszkrét átlagot képviselő homoszexuális férfi is. Az este során a homoszexuális párok örökbefogadási lehetőségeiről és a párkapcsolatuk házasságként való elfogadásáról, megáldásáról folyt a vita. A beszélgető felek nem egy síkon vitatkoztak, a résztvevő püspök, utólag azt lehet mondani, sajnos, magasan, diplomatikusan megfogalmazott teológiai válaszokat próbált adni a nekik szegezett kérdésekre, amikre a többi résztvevő egyszerű, populáris választ adott. A kereszténydemokrata képviselő a nézők többsége számára ellenszenvesen, elutasítóan állt hozzá a homoszexuálisokhoz, és a résztvevő püspök hozzászólásai azt a benyomást keltették, mintha az egyház teljes mértékben egyetértene az állítólag keresztény értékeket hangsúlyozó politikusnővel.

A vitaműsor alatt és az azt követő éjjeli órákban 222-en léptek ki az egyházból. A kilépés nagyon egyszerű, egy internetes oldalon, az eroakirkosta.fi-n néhány kattintásba kerül csupán. Aki megteszi ezt, annak megszűnik az egyháztagsága, a következő évtől nem vonják a fizetéséből az 1-1,5 százalékos egyházadót. 222 kilépő nem rázta volna meg a finn egyházat, igaz, máskor néhány nap alatt döntenek ennyien a kilépésről. Azonban az elektronikus média rögtön felkapta a hírt, és néhány óra-nap alatt tízezrek léptek ki. Egy bő hét alatt valamivel több, mint 32.000 egyháztag döntött az egyház elhagyása mellett, és ezt már komolyan meg fogja érezni a finn egyház költségvetése, hiszen ez körülbelül évi 7 millió euró (körülbelül 2 milliárd forint) adókiesést jelent, ami a széleskörű gyermek-, ifjúsági és diakóniai munkát végző egyházban komoly anyagi nehézséget okoz majd.

Mivel a magyar sajtóban is megjelent az az információ, hogy a műsort követő riportokban több finn püspök is kijelentette, elfogadná a homoszexuális kapcsolat megáldását vagy a párokért való imádkozást, ez a rész némi magyarázatot igényel a magyar olvasók számára – hiszen Finnországban ez semmiképpen nem az egyneműek kapcsolatának házasságként való elfogadását jelenti. A házasulni
készülő (egy férfiből és egy nőből álló) párok választhatnak, civil vagy
egyházi esküvőt szeretnének kötni. A magyarországi helyzettől eltérően a finn egyháznak anyakönyvezési joga van – azaz itt nem az állami szerv által megkötött házassági szövetséget áldják meg az egyházi szertartás keretében,hanem, ha a pár úgy dönt, a templomi esküvőn kötik meg a házasságot, ezt a jogi eseményt az állam érvényesnek ismeri el. Ettől a jogi eseménytől meg kell különböztetni azt a szertartást, mikor egy, az önkormányzatnál bejegyzett kapcsolat megáldásának lehetőségéről beszélnek. Ez nem jogi esemény, és nem jelenti a kapcsolat házasságnak nyilvánítását.

Ez utóbbi szertartás kiterjesztésének elvi lehetőségét említette meg a helsinki püspöknő, Irja Askola a tévéműsort követő egyik interjú során, azaz hogy ő elfogadná, hogy a homoszexuális párok önkormányzatnál regisztrált párkapcsolatát megáldják. (A mostani gyakorlat szerint áldásban nem részesülnek, de vannak lelkészek, akik vállalják, hogy egy szertartás keretében együtt imádkoznak velük. Novemberre várható a zsinat döntése a kérdés szabályozásában.) Hozzá kell tenni, a püspöknő nyilatkozata nem a finn egyház állásfoglalását jelenti, hanem annak a megmutatását, hogy az egyházban nagyon sok hang és sok vélemény van, és nem lenne szabad egy rosszul elsült televízió-műsor nyomán a sokszínű egyházat azzal az egy véleménnyel azonosítani, ami ott elhangzott, főleg nem azzal, ami egy politikus szájából hangzott el.

Maga a kérdés a finn egyházban egyáltalán nem (volt) központi kérdés, és nagyon sajnálatos, hogy most az egyház kapcsán mindenütt csak erről beszélnek, és az igazi működési területekről elterelődik a figyelem.

Kapcsolódó cikkünk:

http://www.evangelikus.hu/nagyvilag/toemegesen-hagyjak-el-a-finn-egyhazat-a-homoszexualisok-ellen-tett-puspoeki-kijelentes-miatt

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
  • Küldés levélben

egyház, finn

Elküldte Szabó-Pap Gabriella idő 2010. október 24., 16:43
Elszomorítónak tartom, ha valaki egyetlen felmerülő probléma miatt kilép az egyházból. Ilyen szándékok, fenyegetések itthon is elhangzottak.Aki így dönt, az szívében aligha volt keresztény. Lám, egyes amerikai testvéreink már találtak megoldást: külön egyházszervezetet alakítottak ki. Nem túl jó, de benső békességhez vezető út.

Hitbeli kérdés, hogy a homoszexuális párok megáldását
vállalja-e az adott egyház(szervezet). Szomorú, hogy ebben a kérdésben egyes egyházak a világi követelések uszályába kerültek. Nem biztos, hogy loholni kell a világi elvárások szerint! Megnyugtató tudat, hogy nálunk ez nem így van.

Az ilyen problémák is erősítik azt az álláspontot, hogy a világi (jogi alapú) házasságkötést és az egyházi esküvőt okosabb megtartani külön mederben.

Kapcsolódó vélemény a szimandron.hu oldalról

Elküldte Horváth-Bolla Zsuzsanna idő 2010. október 25., 13:22
A finn lutheránusok elveszítik a nem hívőket
Szergej Hudijev, publicisztika
 
A hírügynökségek közlése szerint a múlt héten 26 ezer egyháztag lépett ki a Finn Lutheránus Egyházból egy október 12-i tévévita után*.

A hírügynökségek közlése szerint a múlt héten 26 ezer egyháztag lépett ki a Finn Lutheránus Egyházból egy október 12-i tévévita után*. Az egyház és a kereszténydemokraták képviselői ebben a vitában kijelentették, hogy az egyneműek házassága egyházi megáldása ellen lépnek fel. Nem újdonság az a tény, hogy az egyház – az egyház és az emberiség kezdetektől eredő hagyománya - a házasságot a férfi és a nő szövetségének tekinti. Újdonságként most egy másik jelenséget tálalnak: a hívők úgymond menekülnek a „homofób” egyházból. Azért, hogy nehogy végleg elmeneküljenek, azonnal felül kell vizsgálni az egyházi hittanítást. Vizsgáljuk meg a helyzetet részletesebben.

A Finn Lutheránus Egyház államegyház – ez lehet, hogy súlyosan sokkolja most az antiklerikálisokat, de ez tény. Nem csak Finnországban, de számos más európai országban is, az egyház nincs elválasztva az államtól és a költségvetés adóbevételeiből finanszírozzák. Azok az emberek, akik egyháztagként vannak nyilvántartva, az állami adóhatóságokon keresztül fizetésük egy bizonyos százalékát az egyház fenntartására utalják át. 2009 végének adatai szerint a Finn Lutheránus Egyháznak kb. 4,3 millió tagja van. Az egyháztagok 47%-a havonta legalább egyszer elmegy a templomba. Ez természetesen senkit sem akadályozhat meg abban, hogy higgyen a teljesen szekularizált Európa és a klerikalizmusban fulladozó Oroszország mítoszában (míg a hívők a bebizonyíthatatlanban hisznek, addig ellenfeleik a hibásan bizonyított dolgokba vetik hitüket) – de a tényeket érdemes megismerni.

Mivel teljesen nyilvánvaló, hogy a „személyi igazolványa alapján lutheránusok” közül sokan nem hívők, hanem csupán a kialakult nemzeti hagyományt követik, nem azon érdemes csodálkozni, hogy ők kijelentkeznek az egyházból, hanem azon, hogy e kijelentkezők száma nagyon kevés – a több mint négymillió mellett a huszonhatezer törpe kisebbségnek látszik.

A világ hírügynökségei által szertekürtölt hír szerint úgy tűnhetne, mintha a Lutheránus Egyházat utolsó hívei hagynák el, de ha figyelmesen megnézzük, észrevehetjük, hogy ez nyilvánvalóan nem így van. Nagyon valószínű, hogy a most kijelentkezők aligha éltek valaha is az egyházban.

Fontos megjegyezni, hogy az egyik leggyakrabban idézett tézis, amivel a keresztények mind Nyugaton, mind pedig Oroszországban is találkoznak: „Az egyháznak alkalmazkodnia kell a világhoz, hogy felkeltse a mai ember érdeklődését, le kell mondania a hit- és erkölcsi tanítás egyes olyan részeiről, melyek nem egyeztethetők össze korunk kulturális áramlataival. Különben az egyháztól mindenki el fog fordulni, az egyház pedig gettóvá, múzeummá, apró, senkit sem érdeklő szektává fog válni”.

Nyugaton erről már régóta beszélnek, az alkalmazkodás, a „modern kor iránti megnyitódás” már évtizedek óta zajlik, és eredményei elég nyilvánvalóak. Éppen azok a közösségek veszítik el rohamosan a tagjaikat, amelyek feladják hagyományos hit- és erkölcsi tanításukat, és behódolnak a kor elvárásainak, azok a közösségek azonban, amelyek megőrzik hűségüket a Szent Írás és a hagyományos tanítás iránt, növekednek. Éppen hogy a liberális egyházra nincs szüksége senkinek. Örvendetes az a tény, hogy a finn lutheránusok között még mindig óriási tömegben vannak azok, akik komolyan veszik a Szent Írást. Remélhetjük, hogy képesek lesznek kitartani a rájuk nehezedő nyomással szemben: ugyanis ha behódolnak, akkor mindenképpen veszítenek – a jelen világban is, és az örökkévalóságban is. Van választási lehetőség: megőrizni a hűséget az Ige iránt, és akkor elmennek a nem hívők. Lehet alkalmazkodni a világhoz, és akkor elmennek a hívők.

* A napokban erről közölt hírt az evangelikus.hu magyar internetes weboldal is:
http://www.evangelikus.hu/p[…]t-puspoeki-kijelentes-miatt

(A szerző teológus)

Mellébeszélés

Elküldte Márton Richárd idő 2010. november 10., 12:44
1. Idézet a cikkből: 'Ettől a jogi eseménytől (egyházi esküvőtől) meg kell különböztetni azt a szertartást, mikor egy, az önkormányzatnál bejegyzett kapcsolat megáldásának lehetőségéről beszélnek. Ez nem jogi esemény, és nem jelenti a kapcsolat házasságnak nyilvánítását.'

Micsoda mellébeszélés. Amikor egy lelkész megáld valamit, azzal hitelesít, "szentsít", elfogad (ezt minden templomba járó személy így fogja fel). Független ez attól, hogy egyházi esküvő vagy a nélkül történik ez a megáldás, hiszen a lelkész az egyházban is és a világban is hívő és lelkész. Ilyetén módon nem ketté választható a két közeg, hiszen mind két közeg Isten befolyási övezete alá kell, hogy tartozzon hívő életünkben.
Éppen ezért, lelkészi felelősségünk, hogy csak olyan dolgot áldjunk meg, ami Isten igéjével, és a szilárdan ezen alapuló jó lelkiismerettel összhangban van.

2. Az egyik hozzászóló idézi, hogy ha az egyház nem ad fel bizonyos erkölcsi értékeket, akkor elfognak néptelenedni a templomok.
Ha ez így lenne, akkor miért gyarapodnak az evangéliumi közösségek szerte a világon?
Az emberek nem azért hagyják el a templomokat mert túl erkölcsösek, stb. Ellenkezőleg. Túl alacsony a színvonal a sok kompromisszum, elvtelen ökumené, erkölcsi bukások, besúgó múlt stb. miatt.
Az emberek nagyon is keresik a fogódzókat, olyan biblikus elveket, amelyek szerint lehet és érdemes élni, e neoliberális, elvtelen, hedonista világban.
Sokszor a karakán kiállások hiánya miatt hagyják el a történelmi egyházakat, mert amikor Isten felé fordulnak, nem találják Istent, és az ő útmutatását az elvtelen közösségekben.

Hitelességre, és karakánságra vágyik a világ. Olyan egyházra, amely meri vállalni Isten igéjét a Szent Szellem által. Amely szembe mer menni a celeb, igénytelen, tartalmatlan, értéktelen korszellemmel!

Lukács 14, 34-35: 'Jó a só: de ha a só megízetlenül, mivel sózzák
                   meg?
                   Sem a földre, sem a trágyára nem alkalmas:
                   kivetik azt. Akinek van füle a hallásra, hallja.'