Egy kiállítás képei – Garai Péter építészmérnök fotói a 225 éves nyíregyházi evangélikus Nagytemplomról

Létrehozás: 2011. november 02., 15:51 Legutolsó módosítás: 2011. november 02., 16:08

A nyíregyházi Nagytemplom felszentelésének 225. évfordulójához kapcsolódóan fotókiállítást rendeztek a templomban, az orgona mögötti nyugati karzaton. Szöveg és fotó: Garai Péter

Garai Péter képein építészeti értékek, kevésbé ismert és látott részletek villannak fel, mint például a boltozatok festett díszítései, bibliai szimbólumai, a karzatok és a padlástér világa, vagy a torony belseje és a toronyóra szintje. A barokk eredetű szakrális hely különleges helyet foglal el a hazai evangélikus templomok között, hiszen az eredetileg puritán, fehér épületet kívül-belül fokozatosan gazdagították története során. A ma látható, szokatlan gazdagságú, neobarokk jellegű belső díszítőfestés éppen egy évszázada készült el, az orgonával együtt. A kiállított képek egy része a készülő jubileumi kiadványt is illusztrálja majd, amelynek elkészítésében az építész-fotós szerzőként is közreműködött. 

A képek: 

00 Invitáló a kiállításra 

01 A templom délnyugat felől 

02 Földszinti ablak 

03 A főbejárat plasztikusan tagolt kapuépítménye 

04 A déli homlokzat reggeli fényben 

05 A főhomlokzat oromzatának részlete 

06 A keleti homlokzat összképe  

07 A templom feltárulása délkelet felől 

08 Az északi sekrestye az építést megörökítő táblával 

09 A déli karzat egyik boltozati szakasza  

10 A nyugati karzat az orgonával 

11 A templomba lépve… 

12 „Az Isten lélek, és a kik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják.”   

13 Orgona-oromzatok és boltozat  

14 Emeleti ablakfülke festett díszítései 

15 Templomépítő őseink rejtett üzenete  

16 A belső tér látványa az orgonakarzatról 

17 A szentély boltozata az oltár mögött 

18 A főhajó egyik boltozati mezője

19 „A ki eszi az én testemet és issza az én véremet, az énbennem lakozik és én is abban.”   

20 Pillérfejezet és boltívek csatlakozása 

21 „A mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze.” (Ézs. 53,5.)  

22 Átlátás a pillérek között  

23 Pillantás az orgonakarzat felé  

24 A déli karzat felső szintje 

25 A torony belső világa 

26 Az ősi Nagyharang  

27 Az északi karzat feltárulása  

28 A toronyba vezető lépcsőket rejtő falak  

29 A toronyóra szintje

30 A toronytest megjelenése a padlástérben 

31 Boltozatok és tetőszerkezet 

32 Kilátás a toronyból a városközpont felé, előtérben a Luther-házzal 

33 Templomi padok és padlóburkolat  

34 A déli oldalhajó a karzatra vezető lépcsővel 

35 Az északi kapu szélfogó építménye 

36 Az oltárt övező díszrács részlete

37-40 A kiállítás paravánjainak fotói 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
  • Küldés levélben