Bátor Ligeti Mária: A vacsoravendég – novella

— Felvéve: , , ,
Létrehozás: 2010. október 04., 14:37 Legutolsó módosítás: 2010. október 04., 14:38

A csarnok bejáratánál kővedrek álltak, melyekbe két szolgáló apró fejű virágokat helyezett. Éppen végeztek, amikor elősietett a ház ura, hogy köszöntse a csarnok lépcsőzeténél megjelenő vendégeket. Szöveg: Bátor Ligeti Mária

– Mester! – kiáltotta. – Fáradj beljebb a hajlékomba a te tanítványaiddal!

Felvezette őket a színes kövekkel kirakott, lapos lépcsőzeten. Jézus a boltozati oszlopnál lévő székre ült le. Az egyik szolgáló bőrtömlőből vizet töltött egy aranymíves tálba, lemosta Jézus lábairól az út porát, damaszkuszi kendővel megtörölgette, aloéillatos balzsammal hűsítette a bőrét.

– Uram, megszentelt lesz az, amihez hozzáérsz bűnös hajlékomban – mondta elfogódott hangon Lévi Máté.

Egy szolga szantálfából és usiragyökérből készült illatos permetet szórt a bágyasztóan meleg levegőbe. A háttérben feldübörgött a mószuli dob, a körülötte lévő csörgők izgatott csilingelésbe kezdetek, s ezek dallamába fonódott a lant és egy tantri lágy hangja.

Étvágyat keltő, illatszeres szelencéket helyeztek az asztalra, amikor Lévi Máté a főhelyre vezette Jézust. A saját helyére.

– Mester – hálálkodott –, békesség költözött lelkembe tegnap óta, amióta elhívtál tanítványaid közé. Ennek örömére ünneplünk most. Féltem, hogy nem jössz el hozzám, a megvetett emberhez.

Egyre megindítóbban szólt a zene. A szolgák sürögtek-forogtak az ételekkel. Amikor az első csillag megjelent a szilvakék színű égen, mécseseket és lámpásokat helyeztek a falból kiálló gerendavégekre. Hirtelen imbolygó árnyak jelentek meg az étkezőcsarnok falán, majd a gyér fényben láthatóvá vált néhány ember, akik egyenesen Jézus felé tartottak.

– János tanítványai vagytok – szólt Jézus.

– Azok vagyunk – hangzott.

– Székeket és asztalokat hozzatok! – kiáltott Lévi Máté a szolgáknak.

– Hagyd! – szólt egy rideg hang. – Hozzád és vámszedő barátaidhoz nem ülünk le egy asztalhoz!

– Így igaz! – hangzott a félhomályból. – Lévi Máté! Te és az itt lévő vámszedők vallásilag tisztátalanok vagytok!  Pogányokkal kereskedtek!

–  A rómaiakat szolgáljátok! Heródes Antipász hivatalnokai vagytok!

– Gyilkosok, paráznák, rablók között a helyetek!

– Mérték felett vámoljátok meg a zsidókat! – kiabáltak innen-onnan.

Zűrzavar keletkezett. Akkor csendesedtek el, amikor Jézushoz odalépett egy farizeus.

– Keddi nap van – mondta visszafojtott hangon, egészen közel hajolva Jézushoz –, ez az egyik böjtnap, ilyenkor minden tisztes zsidó böjtöl...

János egyik tanítványa a farizeus szavába vágott.

– Miért van az, hogy mi és a farizeusok sokat böjtölünk, a te tanítványaid pedig nem böjtölnek? A böjtre ok az is, hogy János börtönben van.

Jézus elgondolkodva megtörölte a kezét egy kenyérdarabkával, amit aztán az asztal alatt várakozó kutyának dobott.

Feszült csend keletkezett.

– „Vajon böjtölhet-e a násznép, amíg velünk van a vőlegény?” – szólalt meg Jézus, és hosszasan nézett a szemükbe. Majd így folytatta: – „De jönnek olyan napok, amikor elvétetik tőlük a vőlegény, és akkor böjtölni fognak.”

– Így igaz – helyeselt az egyik tanítvány. – A menyegző hét teljes napig tart, ebbe beleesnek böjtnapok is.  

– Most Jézus a vőlegény – szólalt meg egy tanítvány. Arcán hirtelen fájdalom suhant át. – De majd elvétetik tőlünk – tette hozzá keserűen.

Jézus így folytatta:

– „Senki sem varr foltot új posztóból régi ruhára, mert a toldás kitépne belőle, az új a régiből, és még csúnyább szakadás támad. És senki sem tölt újbort régi tömlőbe, mert szétrepesztené a bor a tömlőt, s odalenne a bor is, a tömlő is; hanem az újbor új tömlőbe való.”

Ismét csend állt be. Jézus szavain gondolkodtak.

– Való igaz – szólalt meg valaki. – A bőrtömlő nyáridőben kiszárad, nem bírja el a must forrását.  Szétreped. Az új szövetből való folt meg mosáskor összehúzódik a régi, keshedt ruhán, és kiszakítja azt.

– Értem a példázatot – mondta az egyik. – A régi és az új szemléletről szól. Csak úgy maradhat meg mindkettő, ha külön tudjuk választani, hogy ne essen bármelyikben is kár.

Sercegett a mécses olaja. Sokáig gondolkoztak Jézus szavain, s még az ellenségei is megértették, hogy az új idők és régi előírások, szabályok titokzatos kölcsönhatásaiban a körülmények igaz megítélésére célzott Jézus.

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
  • Küldés levélben

a novella

Elküldte Kecskés Judit idő 2010. október 07., 13:12
Konkrétan minek a régi és új szemléletéről? Erről is kérnék szépen egy novellát, aminek a témájan egyre ritkább manapság, de nagyon jó.

Válasz Juditnak

Elküldte Bátorligeti Mária idő 2010. október 07., 21:05
Juditkám, nem egyszerű a válasz a kérdésedre.
A zsidók a bibliai Ótestamentum szerint is az előírásaikat, így a böjtnapokat nagyon szigorúan betartották.
Egy héten több böjtnapot is tartottak Jézus idejében.
Ilyenkor minden tisztességes zsidó böjtölt.
Kötelező szokás volt, lehet azt mondani.
Lévi Máté (később Máté evangélista) a gazdag vámszedő, akit Jézus elhívott tanítványai közé, vacsorát rendezett ennek örömére.
A vacsoravendég Jézus volt (és tanítványai). Ettek-ittak, tehát a régi hagyományokat, szokásokat, vagyis a böjtöt nem tartották be, pedig böjtnap volt.
Ezért mondja Jézus, hogy egyeztetni kell a régi szokást az új szemlélettel. Ehhez persze tudni kell, hogy Jézus pl. a szombati munkátlan ünnepet is "megtörte". Nézete szerint ha el kell valamit végezni, pl. egy gödörbe esett ökröt ki kell húzni, akkor az nem várhat másnapig csak azért, mert elő volt írva, hogy semmit nem lehet szombaton dolgozni.
Ha ünneplésre ok van, akkor ünnepelni kell. És az ok az volt, hogy Máté Jézus tanítványa lett.
Jézus tudta, hogy nem sokáig marad közöttük, tehát addig ünnepeljenek, amíg közöttük van ő (a vőlegény megint példázat....)
...nem folytatom, nagyon hosszú és sokkal alaposabb magyarázat kellene ide.
Puszi

Régi és mai szokásokról

Elküldte Manday Dóra idő 2010. október 08., 11:10
Nagyon elgondolkodtatott a novella. Bizony, idővel megtörnek a régi szokások, és újak jönnek létre. Sajnos, eltűnnek olyan szokások is, amelyeknek meg kellene maradniuk az emberiség érdekében.
Szinte minden mai szokás egy régit törölt el.
Korábban ezek a mai szokások ütköztek a régi szokásokkal, régi szemlélettel, sokszor ez az alapja a generációk köztti összeütközésnek is.
Gyász... színek.. házasság... párkapcsolat... Nagy átalakuláson mentek át.
De ahogy a novella is bemutatja Jézus szavaival: mérlegelni kell mindig a körülményeket Pontosabban, mérlegelni kellene mindig a körülményeket, hogy a régi v. az új szokás érvényesüljön-e..

Meghatóan szép történet

Elküldte Balogh Erzsébet idő 2010. október 11., 09:45
Képileg, hangulatileg, történetileg nagyon átélhetőek ennek a vacsorának az eseményei, és Jézusnak én is így tudom elképzelni a személyiségét, ahogy az író bemutatta.