A megbocsátásról – „Ezt sosem felejtem el neked!”

Létrehozás: 2010. február 26., 13:06 Legutolsó módosítás: 2010. február 26., 13:10

„Ezt még egyszer nem teheted meg velem!” vagy „Ezt sosem felejtem el neked!”. Ilyen mondatok akkor buggyannak ki belőlünk, ha mélyen megsértenek bennünket. Saját magunknak is mondjuk ezt, hogy megjegyezzük: soha többé ne történhessen meg velünk hasonló rossz. Forrás: jesus.ch / Norbert Abt / fordítás: Horváth-Bolla Zsuzsanna

Horgonyként kapaszkodik belénk

De ugye érthető is? Ha nem akarunk mások kapcarongya lenni, akkor tanulnunk kell hibáinkból. Valahogyan védekeznünk kell.

És így vannak negatív élményeink, amelyeket egy egész életen át magunkban hordozunk. Horgonyként kapaszkodnak belsőnkbe és mindig is emlékeztetnek arra, amit tettek velünk. De amit a saját védelmünkre teszünk, annak megvan a másik oldala is. Ha hasonló helyzetbe kerülünk, már negatívan vagyunk beprogramozva. Ez pedig meghatározza a mi mások iránti magatartásunkat is: inkább nem bízunk bennük, nehogy újra csalódást okozzunk.

De az élethez hozzátartozik az is, hogy néha csalódunk. Aki jó és igazi kapcsolatokat akar, az nem fél a csalódásoktól, mert tudja, hogy mi mindannyian emberek vagyunk. Amibe befektetünk, ott veszíthetünk is – nincsen a sikerre garancia! Ha biztosra akarunk menni, akkor alig lesznek mély barátságaink és nem nagyon fogunk új emberekkel sem megismerkedni. Aki nem tud feladni, az zárt ajtó előtt ácsorog. Pedig emögött az ajtó mögött van maga a jövő.

A megbocsátás egy olyan kapu, amit felnyitunk

Egoistán így is mondhatnánk: azzal magunknak teszünk szivességet, ha abbahagyjuk felróni a másik embernek a hibákat és rossz dolgokat, és nem maradunk békétlenek. Az ilyen beállítottság nem jelent azonban naivitást. Az emberek, akik velünk szemben rosszul viselkedtek, utólagosan biztosan nem akarják, hogy szentté avassák őket. De hagyjuk el előítéleteinket és ennek segítségével tudatára ébredhetünk annak, hogy mi magunk is sok csalódást okozhatunk másoknak. Mindig, újra és újra megsérthetünk másokat, tehát nekünk is van mit csiszolni magunkon.

Aki megbocsát, szabaddá lesz!

Ha megbocsátok – azok számára, akiknek megbocsátottam és persze a magam számára is – kinyitok egy ajtót. Mehet az útjára, és én már nem kötöm magamhoz. Én is továbbmehetek és nem kötöm magam az előítéleteimhez. Akár hiszik, akár nem: Ha nem tudnak megbocsátani, akkor maguk is rabok lesznek és elveszítik szabadságukat.

Jézus képiesen szólt azokról az emberekről, akik nem akarnak megbocsátani. Börtönnel hasonlította ódzkodásukat. Ennek fordítottja azonban hatalmas erejű bíztatás: Aki megbocsát, az átéli azt, hogy szabad lesz és a fájdalmak is elmúlnak.

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
  • Küldés levélben

Megbocsátás Krisztusban lehetséges

Elküldte Angyal Gabriella idő 2010. február 27., 18:34
    Atyám! Szereteted az égig ér, jóságod a csillagokig!

    Szeret az Úr, azért nincs még végünk, mert nem fogyott el irgalma: minden reggel megújul. Nagy a te hûséged. (JSir 3,22-23)Szeretet, irgalom, hûség, három szó, amelyek a mai rohanó és élvezeteket kergetõ világban, szinte teljesen elveszítették értéküket. A szeretet szót naponként használjuk, olyan szavak helyett, mint például: kedvelem, élvezem, ízlik, így teljesen kiüresítjük a szó értelmét, ugyanis szeretni igazán csak Isten tud. Ezt a szeretetet Fiának értünk, bûneinkért való feláldozásával bizonyította be. A szeretet tehát áldozatot követel, sõt, örömmel adott áldozatot.
Irgalom. Irgalomra annak a személynek van szüksége, aki ítélet alatt áll. Irgalmat általában azok gyakorolhatnak, akiknek halálos ítéletet kell osztaniuk, valamilyen bûn elkövetéséért. Mi mindannyian el vagyunk ítélve, mert bûneink miatt nem érdemlünk mást, csak ítéletet, halált és kárhozatot. Isten, aki bíránk, irgalmat adott nekünk, és életre hív minket a Jézus Krisztusban.
Hûség. Általában, barátainkkal, hitvestársunkkal kötelezzük el magunkat a hûség kötelékével. Az ilyen kötelék legtöbbször az ember egész földi életére érvényes, de akármilyen erõs is ez, nagyon sokszor hûtlenné leszünk társainkkal szemben, akár csak gondolatban is. Krisztus hûséges maradt mindig az Atyához, ezáltal hûségre tanítva minket.
Bevallhatjuk, hogy mi gyarló és a bûn rabságában élõ emberek önmagunktól sem szeretni, sem irgalmazni, sem hûséget megtartani nem tudunk, ezért segítségre van szükségünk. A segítség egyedül csak Istentõl jöhet, Krisztuson keresztül, aki nem sajnálta saját életét, hanem kiontva ártatlan vérét, meghalt értünk. Ezért menjünk bátran és teljes odaadássál a kereszthez, és fogadjuk õt a szívünkbe.

    Ezen a világon nem a tudomány mûvel csodákat, hanem a szeretet. (Eötvös József)

    Köszönöm, Istenem, hogy irgalmas és jó vagy, aki nem sajnáltad Fiadat feláldozni értem. Kérlek, te taníts, és te végy lakozást bennem! Ámen.