Az Egyházak Világtanácsa az evangelizációról és a misszióról készített nyilatkozatot – A nagygyűlés fogadja majd el

Létrehozás: 2011. december 06., 11:11 Legutolsó módosítás: 2011. december 08., 14:36

Accra – 2011. november 22. és 26. között Ghánában tartotta meg konferenciáját az Egyházak Világtanácsának (EVT) 25 fős Világmissziói és Evangelizációs Bizottsága, amelynek végén kiadtak egy közleményt a missziói hozzáállásról, ám ez csak a nagygyűlés után lép életbe. Forrás: WCC, evangelikus.hu / Horváth-Bolla Zsuzsanna

A nyilatkozat teljes szövegén 2012-ben Manilában egy nagyobb missziói és evangelizációs megbeszélésen még tovább fognak dolgozni, hogy az a nagygyűlésig teljesen készen legyen. Végül pedig 2013-ban a koreai Busanban megrendezésre kerülő nagygyűlés fogja azt elfogadni.

A ghánai konferencián a bizottság annak az ötvenedik évfordulóját is megünnepelte, hogy a korábbi Nemzetközi Missziói Tanács (IMR) betagozódott az Egyházak Világtanácsába, és a CWME létrehozásával egy fejlődési folyamat indulhatott el, amely 1958-ban Achimotában (Ghána) kezdődött, és 1961-ben az EVT 3. kongresszusán Új-Delhiben ért véget.

A CWME létrehozása része volt annak a máig tartó folyamatnak, amelynek célja az önálló missziós művek közötti nagyobb egység létrehozása és az egyház egységének helyreállítása. „Ez azért fontos – tette hozzá dr. Jooseop Keum –, mert a misszió az egyház tulajdonképpeni létéhez tartozik hozzá.”

A CWME 18 havonta ülésezik. Benne az EVT tagegyházainak képviselői, valamint a római katolikus egyház, a pünkösdista egyházak és az evangéliumi keresztények csoportjai is képviseltetik magukat.

Mégis mi lesz a nyilatkozatban?

A nyilatkozat előkészítése során a bizottság tagjai felismerték, hogy a missziói egységre való törekvés egy le nem záruló feladatot ad az egyházaknak és a missziói társaságoknak, és egy ilyen nyilatkozat létrehozása rengeteg munkával jár.

Az utolsó ilyen kötött nyilatkozatot az EVT 1982-ban adta ki, ám ennek kontextusa három évtized után már megváltozott, hiszen a missziói és evangelizációs körülmények megváltoztak. Azután a későbbi nagygyűlések keveset foglalkoztak e témával, ám a busani nagygyűlésen mindenképpen terítékre veszik a kérdést. Az új nyilatkozatba a beállt változásokat is bele fogják foglalni – hangsúlyozta Keum, aki utalt arra is, hogy a nyilatkozatnak öt sarokköve lesz, és centrumában már nem a kereszténységen kívüli társadalmak fognak állni, hanem éppen ezek a korábban evangelizált társadalmak adhatnak újat a keresztény társadalmak újraevangelizálásához.

A nyilatkozat elején az fog állni, hogy a misszió nem szűk antropocentrikus bázisra irányul, hanem Isten egész teremtésére. Az evangelizáció szerepét szeretnék a közleményben megerősíteni, de a vallásközi párbeszédet és A keresztény bizonyságtétel a sokvallású világban: Javaslatok a magatartási kódexhez című korábbi, a Római Katolikus Egyházzal és az Evangéliumi Alliansszal 2011 júniusában kidolgozott dokumentumot is figyelembe fogják venni ehhez. A nyilatkozatban szeretnék a tagegyházak számát bővíteni, és más partnerek felé is nyitottak a CWME tagjai.

Végül pedig a nyilatkozat azt fogja nyomatékosítani, hogy a gazdasági, ökológiai elkötelezettség szintén az egyház missziójához tartozik, mert az egyház megpróbálja misszióját ezek által Isten teremtett világában betölteni.

A CWME tagjai és csatlakozó partnerei ezeket a gondolatokat 2012 márciusában Manilában meg fogják tárgyalni, és végül a 2013-as EVT-nagygyűlés elé tárják majd.

A Nemzetközi Missziói Tanács betagozódását ünnepelték

2011. november 27-én istentisztelettel ünnepelték meg a Nemzetközi Missziói Tanácsnak az Egyházak Világtanácsába való betagozódását. Az egykori EVT-főtitkár, a ghánai  dr. Mercy Amba Oduyoye azt hangsúlyozta itt, hogy az egyházak feladatának a középpontjában a misszió áll. „Jézus kiküld bennünket a világba, úgy, ahogyan őt is elküldte Isten közénk” – mondta.

„Lukács evangéliumából tudjuk, hogy Isten elküldte hozzánk Jézust, hogy a szegényeknek jó hírt hozzon, hogy a megtörteket meggyógyítsa, a raboknak szabadulást hozzon és a vakok számára fényt adjon, a megverteket megszabadítsa, és meghirdesse az Isten kegyelmének idejét” – folytatta.

Az igehirdető hangsúlyozta, hogy mindegy, melyik bibliafordítást használjuk, a hangsúly azon van, hogy embereket mentsünk meg. „Magának Jézusnak sem volt könnyű Isten misszióját végeznie, így számunkra sem az. De nem volt könnyű Mózes számára sem, az igaz próféták számára sem, és az első tanítványok számára sem.” 

Sajtóközlemények:

The world of mission and evangelism experiences big changes  

Kommission für Weltmission und Evangelisation

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
  • Küldés levélben