Testület jött létre az egységes református lelkész továbbképzésért

Létrehozás: 2010. február 25., 15:43 Legutolsó módosítás: 2010. február 25., 15:44

A református lelkészek egységes továbbképzésére tesz javaslatot az a testület, amely február 23-án alakult Budapesten. Az Országos Továbbképzési és Koordinációs Testület elsődleges feladata, hogy az egyházkerületekben folyó lelkész továbbképzések tartalmát, szerkezetét, módszerét megismerje. A tanács a zsinatnak tesz javaslatokat, hogyan lehet egységes szabály szerint kezelni, gondozni a továbbképzést. Forrás: reformatus.hu

„Meg kell teremteni annak a lehetőségét, hogy tudjanak egymásról a különböző továbbképzések, legyen közöttük átjárhatóság, valamint a különböző tapasztalatok feldolgozásával akésőbbiekben alakuljon ki egy olyan keretrendszer, ami a később indítandó továbbképzések számára feltételeket is tud támasztani”- nyilatkozta Tarr Zoltán zsinati tanácsos. A lelkésztovábbképzés szervezésének és számonkérésének igénye már sok helyről megfogalmazódott. Célja a lelkész szakmai hozzáértésének elmélyítése, a teológiai tudományok legújabb eredményeinek megismerése, specializálódás új szolgálati területekre, valamint az, hogy a lelkipásztorok a gyakorlati szolgálat terén jelentkező kérdésekre és kihívásokra megfelelően reagáljanak – tette hozzá Tarr Zoltán. A továbbképzés szervezéséről és anyagi feltételeinek megteremtéséről az egyházkerületeknek kellene gondoskodnia.
Országos Továbbképzési és Koordinációs Testület tagjai:
Dunamelléki Református Egyházkerület: Dr. Németh Dávid és Szabó Gabriella
Dunántúli református Egyházkerület: Dr. Vladár Gábor és Dr. Hanula Gergely
Tiszáninneni Református Egyházkerület: Dr. Füsti Molnár Szilveszter és Dr.Dienes Dénes
Tiszántúli református Egyházkerület: Dr. Fazakas Sándor, Dr. Fekete Károly

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
  • Küldés levélben