Felázott és összeomlott a Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet vályogból épült imaháza

Létrehozás: 2010. szeptember 01., 10:19 Legutolsó módosítás: 2010. szeptember 01., 10:30

Berettyóújfalu – 2010. augusztus 28-án, szombaton este fél 10 előtt pár perccel kidőlt a város központjában lévő baptista imaház hátsó fala, és beszakadt az épület födém- és tetőszerkezete. A 10 x 30 méteres épületből a 10 x 15 méteres imaházat érintette a katasztrófa. A katasztrófavédelem, valamint a helyi építési hatóság szakemberei szerint a téglaalapra épített vályogfalazatú, közel százötven négyzetméteres imaház fala, valószínűsíthetően az utóbbi időben leesett sok csapadék miatt, a lábazat felnedvesedésére visszavezethető okból elveszítette teherhordó képességét és annyira meggyengült, hogy összedőlt. Szöveg: M. Collomannus

Felázott és összeomlott a Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet vályogból épült imaháza

Az összedőlt imaház

Az imaterem tetőszerkezete egybeépült az imaház előtti 10-15 méter magasságú toronnyal. A vizsgálat során az önkormányzat szakemberei megállapították, hogy nemcsak az épület, de a torony is életveszélyessé vált, ezért vasárnap reggel elrendelték az életveszélyessé vált imaterem és a torony azonnali elbontását, amely vasárnap estére be is fejeződött. A talpon maradt kapcsolódó épületrész rongálódásának mértéke statikai vizsgálattal állapítható meg. A késői órának köszönhetően személyi sérülés nem történt, az anyagi kár viszont több tízmilliós nagyságrendűre tehető.

A 130 évvel ezelőtt Kornya Mihály evangélista által alapított gyülekezet 1927-ben építette föl egyszerű tornyos imaházát. Megjegyzendő, hogy egy héttel korábban ebből az imaházból közvetített egyenes adásban élő istentiszteletet az mr1 Kossuth Rádió. Ezen a vasárnapon is ott tartotta volna a gyülekezet istentiszteletét. Különös  kegyelem, hogy a katasztrófa pillanatában senki nem tartózkodott sem bent az épületben, sem az épület falai körül. Testvéreink minden értéke és felszerelése is az imaházban volt, ami mindenestől megsemmisült.

A baptista egyház elnöksége - dr. Mészáros Kálmán országos elnök, Papp János missziói igazgató és dr. Szabó Zoltán gazdasági igazgató, a baptista szeretetszolgálat katasztrófavédelmi igazgatója Pavelce László, valamint az egyház építésügyi bizottságának képviselője Ványi Zoltán másnap hétfőn a helyszínre siettek, ahol találkoztak a gyülekezet vezetőségével és tagjaival, majd az önkormányzat és a tűzoltó parancsnokság vezetőivel. A keletkezett kár felmérése után a gyülekezet tagjait vigasztalták és erősítették. A Baptista Szeretetszolgálat képviselője átadott fél millió Ft-os gyorssegélyt, az egyházi vezetők pedig ígéretet tettek a folyamatban lévő bankszámla megnyitása után egy millió Ft támogatás azonnali átutalására a gyülekezet vezetőségének, amit remélhetőleg újabb segélyek követnek majd a közeljövőben. (Az adományokat a KDB bank 13555555-11111111-11111111 számlaszámra utalhatjuk „Berettyóújfalu” megjelöléssel.)

Az imaház udvarán rögtönzött esti imaáhítaton Mészáros Kálmán egyházelnök a 46. zsoltár szavai alapján szólt az egybegyűltekhez: „Isten a mi oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban. Azért nem félünk, ha megindul is a föld, és hegyek omlanak a tenger vizébe… A seregek Ura velünk van, Jákob Istene a mi várunk!” Az alkalmon, az elnökség tagjain kívül több környékbeli lelkipásztor – Fülep Sándor, Dánel Zalán, Tömöri Gábor, Komáromi Tibor – is megjelent, akik további igékkel bátorították a gyülekezet megszomorodott tagjait.

Ezt követően a hajdani torony csúcsán álló, épen megmaradt keresztet körbeállva, a helyi testvérek tettek bizonyságot az imaházhoz kötődő régi kedves emlékeikről. Lelkileg megindító pillanatokat élhettek át a résztvevők és bizony időnként könnyeinkkel is küszködtek.  Az alkalom imaközösséggel és a „Messze fenn egy hegyen, áll egy régi kereszt” című énekkel zárult, abban a reményben, hogy nemsokára testvéri összefogás nyomán új templom állhat majd a régi helyén, aminek „nagyobb lesz a dicsősége a réginél”. Úgy legyen! Ámen. 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
  • Küldés levélben