Beiktatták a budapesti skót gyülekezet lelkészét

Létrehozás: 2010. május 03., 11:27 Legutolsó módosítás: 2010. május 03., 11:28

Budapest – A Skót Egyház korábbi vezetője, Sheilagh M. Kesting iktatta be csütörtökön a Vörösmarty utcában a St. Colomba Church új lelkipásztorát, Aaron Stevenst. A körülbelül negyvenfős magyarországi skót gyülekezet – hivatalos nevén st. Colomba Church, Budapesti Református Skót Misszió – jogilag a Magyarországi Református Egyház része, egyházi szempontból azonban a kálvinista Skót Egyházhoz tartozik. A most beiktatott Aaron Stevens nem skót, sőt nem is brit származású, hanem amerikai presbiteriánus. Forrás: reformatus.hu / Csepregi Botond

A beiktatást a Skót Egyház korábbi moderátora, Sheilagh M. Kesting végezte.

Az idén 450 éves skót reformációban újjászületett Skót Egyház korábban a nemzeti felekezetként definiálta magát, most már csak az egyik nemzeti felekezet. Jelenleg félmillió tagja van az ötmilliós országban, de Skócia lakosainak 42 százaléka a felekezethez tartozónak vallja magát – erről már a beiktatás után beszélt Sheilagh M. Kesting, aki jelenleg a Skót Egyház ökumenikus és nemzetközi referense. A Genfből hazatért reformátor, John Knox hatására 1560-ban szerveződött kálvinista egyház, amely a hasonlóságok mellett eltéréseket is mutat a magyarországi református egyházhoz képest.

A világi és a lelkészi tagok paritása biztosított az egyes szinteken, a Skót Egyház zsinatának azonban nincs kettős vezetése. Elméletben lelkészek és presbiterek egyaránt lehetnek zsinati elnökök, azonban 2004-ig nem volt erre példa. Ezt a posztot hívják moderátornak, és egy évre lehet betölteni. A zsinat vezetésén túl egyfajta nagyköveti poszt ez: a moderátornak a rendelkezésére álló egy évben nemcsak Skóciát kell bejárnia, de a brit miniszterelnökhöz is el kell látogatnia, és Európában is utaznia kell. Sheilagh Kestinget 2007-ben választották meg moderátornak.

A magyar reformátusság és a Skót Egyház kapcsolatai nagyon régiek: a budapesti misszió története is már több mint százötven éves. Amellett, hogy az itt élő skótok számára nyújtott közösséget, a misszió kezdettől fogva nagy figyelmet fordított a magyarországi zsidók között végzett munkára. Lányiskolát tartott fenn, amelynek egyik tanára volt Jane Haining. A második világháború alatt egyháza hazahívta, ő azonban maradt, majd a tanítványaival együtt deportálták, és maga is Auschwiztban halt meg.

A Skót Egyház korábban missziót teljesített Magyarországon, most már sokkal inkább a partneri viszony a fontos – ezt a tizennégy gyülekezetből álló európai presbitérium élén álló John Cowie mondta. A budapesti gyülekezet angol nyelvű istentiszteletével befogadja mind a hazánkban dolgozó diplomatákat és üzletembereket, mind pedig a menekülteket.

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
  • Küldés levélben