Összhang: nemzetközi keresztény diákköri konferencia Szegeden

Létrehozás: 2011. november 22., 11:09 Legutolsó módosítás: 2011. november 22., 16:34

Szeged – A Gál Ferenc Hittudományi Főiskola november 17-én és 18-án rendezte meg a III. Kárpát-medencei keresztény tudományos diákköri konferenciát, amelyen a fiatal kutatók nyolcvan előadást tartottak. Forrás: Magyar Kurír

A szervező főiskola nemzetközi tudományos megmérettetésre biztosított lehetőséget a Kárpát-medencében működő felsőoktatási intézmények graduális és doktorandusz hallgatóinak: mindazoknak, akik akár egyházi, akár állami felsőoktatásban tanulnak, mind hitéleti, mind világi szakokon. A négy hittudományi, valamint a történelem-, irodalom-, neveléstudomány, andragógia, pszichológia, nyelvészet, néprajz, szociális tudományok szekciókban megtartott konferencia a keresztény hallgatók tudományos eredményeinek fóruma lett: ezzel szolgálva az universitas történeti hivatásának, a tudomány, az ész és a hit egységének megőrzését. A mostani előadók között 58 katolikus, 18 református, 1 evangélikus és 2 baptista volt. Az idei számok és arányok csaknem teljesen azonosak a tavalyival.

A II. KKTDK kezdeményezését folytatva a konferencia célja volt környező népek nyelvén előadók részvétele a hittudományok mellett egy sor más tudományterületen is. A Kárpát-medence mint földrajzi egység mindig is sok együtt élő nép közös otthona volt, amely együttélés alapja és legfőbb távlata a közösség a keresztény hitben. A konferencián a tavalyinál több, összesen 24 szlovák és 1 horvát nyelvű előadás hangzott el, ami jól szolgálta a 2006-os magyar–szlovák püspökkari megbékélési nyilatkozattal elindított folyamatot; és olyan szegedi kezdeményezésekhez is kapcsolódott, mint a 2009-es ökumenikus nagytalálkozó, a Kárpát-medencei felsőoktatási kerekasztal (amelynek nyilatkozatához az MRK testületileg csatlakozott), a magyar–szlovák kerekasztal-konferenciák és kulturális találkozók, a szlovákiai egyetemekkel aláírt és aktívvá vált kutatási együttműködések.

A korábbi konferenciák eredményei publikációk formájában elérhetőek a főiskola honlapján, a Deliberationes című tudományos folyóirat oldalán. A mostani konferencián is szélesre tárták a kaput: a teológia mellett az irodalom, nyelvészet, néprajz, történelemtudomány, neveléstudomány, andragógia, pszichológia és a szociális tudományok területéről is fogadtak ifjú kutatókat. Az előadások a magyar mellett szlovákul és horvátul is megszólaltak, hiszen mindenki számára saját édes anyanyelve legmagasabb szintű művelését jelenti a tudományos nyelvhasználat, annak a tudománynak a művelése, amely összeköt népeket, és gyümölcsöző barátságot teremt. A konferencián 80 diák előadó volt: Szlovákiából 19, Romániából 5, Horvátországból 1 hallgató érkezett. A zsűrinek három külföldi tagja volt: Pásztor Zoltán kassai helynök, valamint az előadóként is szereplő Anton Konečný, a kassai teológiai kar prodékánja, továbbá Štefan Lenčiš kassai docens.

A vállalkozás mára országhatárokon átívelő, nemzeteket és felekezeteket összekötő tanúságtétellé vált a tudományok művelésében is megélhető keresztény hitről, sőt a mindennapokban, minden lehetséges alkalommal megnyilvánuló testvériségről. Példa felmutatása ez a világ számára a keresztény hit összetartó és új értékeket létrehozó erejéről. János evangéliumából így szólnak Jézus szavai: „Új parancsot adok nektek: Szeressétek egymást! Amint én szerettelek benneteket, úgy szeressétek ti is egymást. Arról tudják majd meg rólatok, hogy a tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt.” (Jn 13,34–35)

Az idei konferenciának egy újabb különös üzenete is volt: szoros egységbe szervezték a nemzetközi diákköri konferenciát a Magyar Tudományos Akadémia rendezvénysorozata keretében sorra került Összhang – Hit és tudomány konferenciával. A tudományterületenkénti szekciókban együtt adtak elő a tudósok és a tudósjelöltek; az oktatók és kutatók előadásait a diákköri konferencia tudósjelöltjeinek előadása követte, ami a hallgatók számára egyszerre jelentett példát és szakmai elismerést. A plenáris üléseken szintén a tudósok előadásait követhették, köztük Käfer István professzorét, aki a konferencia egyik főszervezője volt. A szociális tudományok szekció, Szigeti Andrea intézetvezető irányításával, egyúttal műhelye volt egy szociális szakemberek képzésével kapcsolatos regionális projektnek is; a teológiai és pedagógiai szekciók a visegrádi együttműködés keretében kialakított kassai és brnói kutatási partnerséget erősítették.

A konferencia keretében vehette át címzetes egyetemi tanári kinevezését Tóth László nagykövet, biztonságpolitikai szakértő, akinek székfoglaló előadása is a népek közötti szolidaritás és együttműködés tudományos kérdéseit tárgyalta.

Kiss Imre szeged-csanádi általános helynök, Kozma Gábor rektor és Anton Konečný, a kassai teológiai kar prodékánja megfogalmazták, hogy a konferencia nemzeteket és felekezeteket összekötő tanúságtétellé vált a tudományok művelésében is megélhető keresztény hitről, a testvériségről. Csütörtök este ökumenikus imaórát tartottak, majd kárpát-medencei népzenei koncertre, táncházra és hallgatói estre várták a résztvevőket.

A konferencián záró köszöntést mondott Pál József, a Szegedi Tudományegyetem rektorhelyettese, Anton Konečný prodékán és Zakar Péter alelnök, aki a Csongrád Megyei Közgyűlés két különdíját is átadta. Több helyezést is kaptak az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Szegedi Tudományegyetem, a Pécsi Tudományegyetem, a Rózsahegyi Katolikus Egyetem, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, a Károli Gáspár Református Egyetem, a Babeş-Bolyai Tudományegyetem, a Zágrábi Tudományegyetem, a Nagyszombati Egyetem, a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem, a Debreceni Egyetem, valamint a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola hallgatói. Az első és a második helyezettek Petrás Mária keramikus művész alkotását vehették át, a harmadik helyezettek, valamint a zsűrik által külön díjazott 35 előadó könyvjutalomban részesült.

 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
  • Küldés levélben