Húszéves a piarista gyökerű, veszprémi Padányi

Létrehozás: 2011. november 21., 12:45 Legutolsó módosítás: 2011. november 21., 12:48

Megalakulásának 20. jubileumát, általános iskolája és gimnáziuma intézményi egyesítésének 15. évfordulóját ünnepelte november 11-én a veszprémi Padányi Biró Márton Római Katolikus Iskolaközpont, sajátos latinos nevén a Padányi Schola Catholica, amely az érseki székhely és a főegyházmegye első katolikus iskolája volt a rendszerváltás után. Forrás: Magyar Kurír / Toldi Éva

Indulásakor még csak általános iskolai képzés volt a falai között, aztán ahogy az egyházi ingatlanrendezéssel újabb épületekkel gazdagodott, úgy változott, gazdagodott profilja. Ma már gimnáziumi, egészségügyi szakközépiskolai, szakiskolai évfolyamai is vannak, sőt a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola s a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Pannon Egyetem tanárjelölt-hallgatóinak gyakorlóiskolája is, valamint felnőttoktatással is foglalkozik a kilencszáz nappali tagozatos diák második otthona.

A jubileum alkalmából a tornacsarnokban rendeztek egész napos programsorozatat, melyre meghívták az iskola volt tanárait, igazgatóit és volt jeles növendékeit, közöttük azokat, akik ma már papi, szerzetesi hivatásban szolgálnak, valamint a fenntartó érsekséget is. Az ünnepi műsor gyertyagyújtással kezdődött – egykori s már a minden élők útján eltávozott kollégáikra, munkatársaikra emlékezve. A gazdag programban elsőként Kámánné Szőke Katalin igazgató köszöntötte az egybegyűlteket, s idézte az alapító okiratból az iskola kezdettől vállalt és vallott célkitűzését, vagyis, hogy a volt veszprémi piarista gimnázium szellemi utódjának és örökösének tekinti magát, s nevelési céljának mottója az istenfélelem és minden teremtett érték megbecsülése. (Az iskolának 1995-2006 között piarista vezetése volt, Görbe László, majd Borián Tibor igazgatásával.) E gondolatok jegyében az ünnepi műsor elején felcsendült a diákok és tanárok ajkán a piarista himnusz, majd Sík Sándor, a piarista szerzetes-költő Örökösök című verse egy diák előadásában. 

Vetített képes emlékezéssel idézték fel az iskola épületében működött elődintézményeket, az 1854-ben Ranolder János püspök által alapított és nevét viselő Ranolder Intézettől – amely az irgalmas nővérek által vezetett leánynevelő iskola volt – az államosítás után 1948-1991 közötti általános és középiskolákig, illetve tanítónő- és óvónőképzőig. 1991-től a veszprémi püspökség tulajdonába visszakerült épületekben kezdte meg munkáját a katolikus iskola, mely a XVIII. századi veszprémi püspök, Padányi Biró Márton nevét vette fel. 

Az ünnepségen virággal, szép szóval, az énekkarok, a gyermekek műsorával, népénekekkel, Szent Mártont idéző színdarabbal köszöntötték Márfi Gyula érseket, Mail József gazdasági helynököt, és az iskola eddigi valamennyi igazgatóját, tanárát. Borián Tibor piarista adta át a piaristák ajándékait, könyveket, újságokat, lelkiségi kiadványokat az iskola igazgatónőjének, s közvetítette Görbe László piarista, volt padányis igazgató és a Piarista Diákszövetség üdvözletét, üzenetét, megerősítve: a piarista rend iskolái társintézményének tekinti a veszprémi Padányit.

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
  • Küldés levélben