Tornádó törte le a templomtorony keresztjét – Jöhetnek a meleg lelkészek?

Létrehozás: 2009. augusztus 24., 08:59 Legutolsó módosítás: 2009. augusztus 24., 09:09

Minneapolis – Mint ahogyan arról többször is hírt adtunk a 4,6 millió hívet számláló Amerikai Evangélikus-Lutheránus Egyház a napokban tartotta 11. nagygyűlését (közgyűlés – churchwide assembly) Minneapolisban. A közgyűlés témája: ,,Isten munkája – a mi kezeink” volt. A küldöttek elfogadták a malária-elleni védekezés támogatását, valamint az Egyesült Metodista Egyházzal való teljes asztalközösség kinyilvánítását is. Az egyház tagjait, valamint a sajtót azonban a szexualitással kapcsolatos társadalmi nyilatkozat, valamint a homoszexuális viszonyban élő lelkészek szolgálatának kérdése kavarta fel a legjobban. A szavazás közben tornádó pusztított a városban. Forrás: elca.org

 
 
Tornádó törte le a templomtorony keresztjét – Jöhetnek a meleg lelkészek?

Letört a Central Lutheran Church tornyának keresztje

Augusztus 19-én helyi idő szerint délután 14 órakor hatalmas tornádó kerítette hatalmába a minneapolisi kongresszusi központot, ahol az Amerikai Evangélikus-Lutheránus Egyház (ELCA) 11. közgyűlését (churchwide assembly) tartotta. A delegátusok épp arról szavaztak, hogy az amerikai evangélikus egyház hivatalos tanításával összeegyeztethetőnek tekintsék-e a homoszexuális orientációt és gyakorlatot vagy sem, amikor a tornádó jött és pusztított. Megrongálódott a kongresszusi központ épülete és a szomszédos evangélikus templom (Central Lutheran) tornya is, ahonnan a szélvihar letörte a keresztet. Sokan a Szentlélek zúgását vélték hallani a hatalmas szélviharban, mások viszont Isten haragjának megnyilvánulásaként értelmezték a pusztítást.

Bár kint ítéletidő tombolt, augusztus 19-én a közgyűlés résztvevői elfogadták az „Emberi szexualitás: ajándék és bizalom” című társadalmi nyilatkozatot, amely megengedi és az amerikai evangélikus egyház hivatalos tanításával összeegyeztethetőnek tekinti a homoszexuális orientációt és gyakorlatot.
 
Augusztus 21-én a „Lelkészi szolgálattal kapcsolatos alapelvek” című
javaslatot vitatták meg. A javaslat lényege, hogy a „életre szóló,
monogám” homoszexuális viszonyban élő lelkészek ezentúl minden további
nélkül választhatók lehetnek gyülekezeti lelkészi szolgálatra. Az egyház
eddig is megengedte, hogy ,„homoszexualitás orientációjú” lelkészek
szolgáljanak, de ennek feltétele az volt, hogy cölibátusban éljenek és
tartózkodjanak a homoszexuális kapcsolattól.
 
A kérdésről a gyülekezetek véleményét is kikérte az az előkészítő bizottság, amely a kérdés megtárgyalását mintegy nyolc éven keresztül készítette elő.

Az 1045 szavazatra jogosult a emberi szexualitás kérdéséről 676 igen és 338 nem szavazattal fogadta el a javaslatot, míg a „Lelkészi szolgálattal kapcsolatos alapelvek” című javaslat megvitatása után, négyszeri korrekcióval, végül 717 igen és 270 nem szavazattal fogadták el a végleges javaslatot. (Az eredmények angol nyelven ITT olvashatóak el.)

„Megnyitjuk az egyházi hivatalt a meleg és leszbikus pásztorok és más munkatársak előtt, akik odaadó párkapcsolatban élnek” – jelentette be a vitát és szavazást követően John Brook, az egyház kommunikációs igazgatója. Hozzátette: ezzel megváltoztatják azt a korábbi szabályozást, ami csak akkor engedte a homoszexuális hívek egyházi szolgálatát, ha cölibátusban éltek.

Az ELCA nem az első amerikai egyház, amely elismeri a homoszexuális híveket a klérusban: az amerikai episzkopális egyház már korábban hasonló tartalmú határozatot hozott. Az evangélikus és lutheránus egyház döntését azonban többen vitatják a lelkészek és a hívek közül.

„Nem értem, hogy az az egyház, amit negyven éve ismerek, hogy hagyhat jóvá olyasmit, amit az Isten elítél” – vélekedett a szavazás után Richard Mahan, Nyugat-Virginia és Nyugat-Maryland szinódusának vezetője. „Sehol sem írja a Biblia, hogy a homoszexualitás és az azonos neműek házassága elfogadható Isten előtt” – tette hozzá.

A melegeket támogatók szerint azonban a határozat elfogadható és a Bibliával összeegyeztethető. Gary Wollersheim püspök szerint ugyanis a melegek elfogadása „a jézusi szeretettel egyezik meg”. Allison Guttu zsinati tag ezt támogatandó megjegyezte, hogy azok a felekezetek, akik elfogadták a meleg lelkészeket, eddig csak növekedtek a hitben. Curtis Sorbo lelkész szerint azonban az ilyen tanítás nem más, mint rossz kulturális hatás, amelyet az egyháznak nem lenne szabad elfogadnia és magáévá tennie.

Az ELCA által elfogadott határozat ugyanakkor nem tesz utalást az azonos neműek között kötendő házasság engedélyezésére, ám azt ajánlja a gyülekezeteknek, hogy „támogassák és ismerjék el az élethosszig tartó, monogám, azonos nemű párkapcsolatokat”.

Az eredményt a győztes liberálisok tehát történelmi jelentőségűnek tartják, a vesztes konzervatívok pedig a korszellemnek engedő új, „revizionista” tanításnak, amely szembehelyezkedik a Szentírás felfogásával és keresztény egyház kétezer éves tanításával. Az ELCA, amely 1988-ban több evangélikus egyház egyesüléséből jött létre most elképzelhető, hogy újra a szakadás szélén áll.

A közelmúltban az Egyesült Államokban az episzkopális (anglikán) fogadott el hasonló javaslatot, amíg az Amerikai Presbiteriánus (Református) Egyház és az Egyesült Metodista Egyház közgyűlés nem szavazta meg a hasonló indítványt.

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
  • Küldés levélben

A templom ISTEN HÁZA

Elküldte Angyal Gabriella idő 2009. augusztus 26., 23:30
Erre sem figyelnek fel, hogy a kereszt letört a templom tetejéről! Remélem a Magyarországon Igét hírdető Evangélikus egyházi vezetők, amikor majd itthon összeülnek ugyanerről dönteni odafigyelnek Istenre!! Mert a sátáni erők nem állnak meg, ide is elfog érni az erkölcstelenség járványa! Amikor a pusztító útálatosság ide is beül, ahova nem lenne szabad beüljön, vessétek le a palástot! Ne legyetek részesei ennek az istentelenségnek!!!

Jöhetnek a meleg lelkészek

Elküldte Oláh Lajos idő 2009. augusztus 28., 18:51
Amikor elolvastam a cikket két Igét juttatott eszembe az Úr: az egyik a
 " Fussatok ki belőle én népem, hogy ne legyetek részesek az ő bűneiben, és ne kapjatok az ő csapásaiból« (Jel 18:1-4), míg a másik "De amikor eljön az Emberfia, vajon talál-e hitet a Földön? ...( Lk.18.8.)
Szinte húsbavágóan tapasztalom nap, mint nap, hogy az utolsó időkben élünk.
Az Úr legyen hozzánk irgalmas, hogy mi, ha kell, az életünk árán is ragaszkodjunk az Ő Igéjéhez, mert ez a világ elmúlik, de az Ő Beszéde megmarad örökké - ama napon pedig, amikor majd meg kell állnunk Előtte, az fogja meghatározni örökkévaló sorsunkat, hogy miként viszonyultunk az Ő örökkévaló Szavához. Maranatha