Kálvin-szobrot avattak Szabadkán

Létrehozás: 2009. október 27., 09:42 Legutolsó módosítás: 2009. október 27., 09:43

Szabadka – A szabadkai református egyházközségben vasárnap, október 25-én a reformációi hónap rendezvényei sorában körzeti presbiteri konferenciával egybekapcsolt Kálvin-napot tartottak. A szegedi, és a Szabadka környékbeli gyülekezetek küldöttei megtöltötték a templomot, ahol délelőtt dr. Békefy Lajos lelkipásztor, a Presbiter felelős szerkesztője hirdette az Igét, az úrvacsorai ágendát dr. Békefy-Röhrig Klaudia, korábbi délvidéki, pirosi lelkésznő tartotta. Forrás: reformatus.hu / dr. Békefy-Röhrig Klaudia

Surányné Réti Katalin, a vendéglátó gyülekezet lelkésznője köszöntötte a vendégeket, közöttük Gilicze András szentesi lelkipásztort, a Csongrádi Egyházmegye esperesét. Az úrvacsoraosztás előtt szép műsort adott a gyülekezet énekkarra és két színinövendék, Basity Gréta és Liszi Melinda, akik Muraközy Gyula, Bódás János és Horváth Loránt egy-egy Kálvin versét, illetve reformációs versét adták elő nagy átéléssel. Az istentisztelet után a templom előterében felállított Kálvin-portré leleplezésére került sor. A mellszobor a szabadkai evangélikus templom előtti reformációs parkban álló Kálvin mellszobor gipszmásolata. Az alkotás Vera Gabrić Počuča szobrászművész munkája. Ezen a rövid ünnepségen emlékező és méltató szavakat mondott a lelkészek mellett Kasza József tiszteletbeli presbiter, politikus, a város és a szerbiai közélet ismert személyisége. Megrendüléssel és hálával emlékezett arra, hogy édesapja a gyülekezet templomának negyven évvel ezelőtti építésében áldozatos szerepet vállalt. Kiemelte, nagy szüksége van ma az egyénnek, a társadalomnak, a délvidéki református egyháznak a megújulására. Kálvint méltatta szoboravató beszédében Gilicze András esperes-lelkipásztor, taglalva a reformáció nagy tételeit, s ezeknek megjelenését reformátorunk gondolkodásában. A délutáni szeretetvendégségen dr. Békefy Lajos lelkipásztor vetített képes előadást tartott Kálvin időszerűsége címmel. Az előadás során szólt Kálvin emberi, spirituális és teológiai időszerűségéről: a csodálkozó, a pneumatikus és a szociálisan fogékony/reformer emberről, és az imádkozó, éneklő és bibliás reformátorról. Behatóan taglalta Kálvin tanítását Jézus Krisztus hármas tisztéről, ennek hatását egyháztanára. Méltatta Kálvinnak korát megelőző szociáletikáját, a szegénységről, a kamatról, a munkanélküliségről, az emberi méltóságról alkotott nézeteit, illetve intézkedéseit. Az előadó egyúttal a Magyar Református Presbiteri Szövetség üdvözletét is átadta a jelenlévő presbitereknek a Presbiter című lap legújabb számának közreadásával. Kálvin időszerűségével kapcsolatosan az előadóval interjút készített a szabadkai Pannon-tv és rádió, valamint a Magyar Szó című vajdasági napilap is.

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
  • Küldés levélben