Három felnőtt testvér konfirmált a Clevelandi Evangélikus Gyülekezetben

Létrehozás: 2009. november 28., 11:28 Legutolsó módosítás: 2009. november 30., 11:06

Cleveland – A clevelandi Magyar Evangélikus Egyház fennállásának 76 évében először történt, hogy október 25-én három felnőtt testvért konfirmáltak. Radicsné Huszti Szilvia, 34 éves, Radics Gábor, 36 éves Rátoni Nagy Tamás 62 esztendős testvérek gyülekezetünk előtt vizsgáztak, hitvallást tettek evangélikus hitükről, büszkén, tudatosan, mégis alázatosan. Nagy volt az öröm a gyülekezetben. Szöveg: Csépes Marek Elza (presbiter)

Kis gyermekek keresztelésénél a szülők, keresztszülők ígérik a gyermek hitben való nevelését. Valljuk be: 12 évesen sokat tanultunk kereszténységünkről, vallásunkról, de sok mindent nem értettünk meg. Most ezek a hitvalló testvéreink, a hit valóságos érintésével tettek bizonyságot.
Nagyon megható volt, ahogy a Radics házaspár gyermeke, Ákos köszöntötte szüleit az oltár előtt. Lelkészünk, Tamásy Éva ezekkel az igékkel áldotta meg konfirmandus testvéreinket.

Szilviát, Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent.
Gábort, Keressétek először az Isten országát és igazságát és mindezek megadatnak nektek.
Tamást, Uram, kihez mehetnénk? Örök élet beszéde van Tenálad.
A fiatalok nevében Korner Veronika, a gyülekezetünk nevében Csépes Marek Elza presbiter, e sorok írója köszöntötte őket.

Örömünk, büszkeségünk a 10 éves Tamásy Márton, Zoltán orgonajátéka, majd kis húga Viola éneklését kísérte. A gyülekezet kis magyar kórusa is énekelt.
Nagy meglepetésre, Radics Gábor a gyülekezetnek mondott köszönő szavait azzal válaszolták meg, hogy: „Isten hozott közénk Benneteket, Ő védjen, őrizzen meg Mindannyiótokat!”

Istentisztelet után agapé, szeretetvendégség, ebéd volt, ahol közel 80-an voltak együtt szépen megterített asztaloknál.

Utóiratként bevallom, ma én öreg fejjel, velük konfirmáltam, csak halkan, bent a szívem mélyén. Erős vár a mi Istenünk! 

 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
  • Küldés levélben