Württemberg: A homoszexuális párok számára zárva maradnak a parókiák

Létrehozás: 2011. november 24., 11:50 Legutolsó módosítás: 2011. november 24., 13:51

A Württembergi Portestáns Tartományi Egyházban úgy döntöttek, hogy a homoszexuális lelkészek továbbra sem élhetnek partnerükkel együtt a lelkészlakásban. A tartományi zsinat körei azonban a gyakorlatban ezt minden egyes esetben külön szabályoznák. Forrás: epd, evangelikus.hu / Horváth-Bolla Zsuzsanna

A württembergi tartományi zsinat 2011. 11. 23-án Stuttgartban úgy döntött, hogy a meleg és leszbikus párok számára csak kivételes esetekben, az egyes eseteket megvizsgálva fogja megengedni az együttélést a lelkészlakásban. A döntés hátterében az áll, hogy a Németországi Protestáns Egyházban (Evangelische Kirche in Deutschland – EKD), amely a tartományi egyházak fedőszervezete, szeretnének egységes lelkészjogokat biztosítani a szolgálattevőknek az egész szövetségi köztársaságban. Alapvetően tehát megengednék a homoszexuális lelkészek és partnereik együttélését. Frank Otfried württembergi tartományi püspök azonban most dicsérte a zsinati döntést, amely ezt a rendelkezést fenntartásokkal kezeli.

A zsinati beszélgető körök közül a liberális Nyitott templom nevű kör zsinati tagja, Jutta Henrich kritikusan beszélt a szabályozásról, és a homoszexuális párok megáldásának engedélyezését és a lelkészlakásokban való együttélés támogatását kérte.

Steffen Kern a teológiailag konzervatívabb Élő gyülekezet képviselőjeként elmondta, hogy a Biblia negatívan értékeli a homoszexualitást, és ezért szerinte nem lehetséges az azonos nemű párok megáldása. Véleménye szerint a homoszexuális párok lelkészlakásban való együttélését nem lehet egyházilag legitimizálni.

Winfried Dalferth esperes az Evangélium és egyház beszélgetőköréből egy mondatban foglalta össze véleményét: „Ha a gyülekezet ezt megengedi, akkor az egyházvezetésnek is engednie kell, ha nem, akkor nem adhatunk rá engedélyt.”

Markus Munzinger az Egyház a holnapért reformmozgalom nevében szólva elmondta, hogy az egyes eseteket kell figyelembe venni, amely nem teológiai, hanem politikai kompromisszumot jelent. Mivel a megélt homoszexualitást a keresztények másképp értékelik, ezért lehetőleg olyan döntést kell hozni és olyan szabályozást kell elfogadni, amely a lehető legtöbb ember számára elfogadható az egyházban.

July püspök elmondta, hogy 11 éve már érvényben van náluk az egyéni szabályozás, és dicsérte a zsinat döntését, amely helybenhagyta ezt. Az EKD lelkészjogszabályainak átvételével tehát nem lesz változás a württembergi gyakorlatban. A püspök véleménye szerint nem szabad, hogy a gyülekezetekben szakadásokat okozzon a homoszexualitás elfogadása vagy el nem fogadása a gyülekezeti tagok között.

A leszbikusok és melegek jogainak védői szerint azonban nem fogadható el az egyes esetekre alkalmazott döntés, mert ez diszkriminatív. Felszólították tehát a zsinatot, hogy gondolják újra a szabályozást.

Szerdán az is nyilvánossá vált, hogy a württembergi tartományi egyházat azért hagyja el most egy segédlelkész, mert meleg partnerével szeretett volna együtt élni a lelkészlakásban, ám ezt az egyházvezetés nem engedélyezte. A segédlelkész ezért a Hessen-Nassau Protestáns Tartományi Egyházban keresett most munkát. A württembergi egyházvezetés tagadta, hogy szexuális orientáltsága miatt volt szükség a 31 éves férfi egyik egyháztestből a másikba való átlépésére.

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
  • Küldés levélben