A nemek közötti igazságosság volt a témája az LVSZ krakkói konferenciájának

Létrehozás: 2011. november 24., 13:41 Legutolsó módosítás: 2011. november 24., 14:46

Krakó – A nemek közötti igazságosság és a nők szerepének nagyobb értékelése volt a témája, a 2011. november 7. és 10. között a lengyelországi Krakkóban megrendezett, 30 európai lutheránus férfi és női vezető részvételével rendezett konferenciának. Forrás: LWI, evangelikus.hu / Horváth-Bolla Zsuzsanna

Az LVSZ Nők az egyházban és a társadalomban (FKG) nevű csoportja által szervezett találkozóra 14 országból érkeztek résztvevők, akik az európai nők az LVSZ 2012-2017 közötti stratégiájának kontextusában című hálózat koordinátoraival a nemek közötti egyenlőség továbbfejlesztéséről beszélgettek.

Dr. Elaine Neuenfeldt lelkésznő az FKG részéről elmondta, hogy amíg egyes területeken előrelépés tapasztalható a nemek közötti egyenlőség terén, addig más kontextusokban viszont még mindig fennáll az igény arra, hogy a nemekre specifikált analízist legitim eszközként ismertessék el.

„Egyrészről tapasztalható egyfajta visszatetszés a téren, hogy a nőket vezetői pozícióba állítsanak és a teológiában valamint a gyakorlatban is félnek a feminista gondolatiságtól. Másfelől mégis egyre többet foglalkoznak a nemi tematikával” – állapította meg a lelkésznő, aki szerint átfogó képet kellene alkotni a nemek közötti igazságosság kérdésében, gyakorlati tapasztalatok, kihívások, lehetőségek, a szerepek megismerése, a felelősségvállalás, az egyházi és társadalmi női és férfi szerepek terén.

Az FKG csoport az elmúlt években a lutheránus közösségen belül bemutatta már számos területen programját. A „Közöttetek nem így kell lennie! A nemek és a hatalom szemlélése a hit szempontjából” címmel aztán egy dokumentumot is kiadták, amelyet 2009-ben az LVSZ Tanácsa elfogadott és arra bátorította a tagegyházakat, hogy vegyenek részt az LVSZ nemi politikájának formálásában. A krakkói megbeszélés az egyik ilyen regionális eszmecsere találkozási pontja volt.

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
  • Küldés levélben