Mindennap Jézussal... – Segédlet az óvodai hittanfoglalkozások, gyermekbibliakörök vezetéséhez

Létrehozás: 2010. szeptember 08., 11:46 Legutolsó módosítás: 2010. szeptember 08., 11:47

Révészné Tóth Erzsébet, Luther Kiadó, 2010.

Kedves kollégák, kedves hitoktatók!
Ez a kiadvány a Magyarországi Evangélikus Egyház óvodáiban dolgozó és világi óvodákban hitoktatást végző pedagógusoknak, lelkészeknek, gyülekezeti munkatársaknak kíván szakmai segítséget adni. A mintegy két évtizedes egyházi óvodavezetői, illetve hitoktatói gyakorlatom és az evangélikus egyházban végzett óvodai szakértői munkám tapasztalata segített abban, hogy ezeket a segédanyagokat szeretettel és segítő szándékkal mindenki számára közreadjam. A könyv megírását a közel két évtizedes munka során összegyűlt egyházi óvodai anyag és a mindennapi tapasztalatok összessége alapozta meg. Ajánlom ezt a kiadványt mindenkinek, aki az óvodáskorú gyermekek között végez szolgálatot, aki nekik a Szentírás történeteinek segítségével, a kicsik életkori szintjének megfelelően szeretné Isten üzenetét elmondani, akinek fontos, hogy a gyermekek megismerjék az Úr Jézus Krisztus személyét. Természetesen az ajánlott lehetőségek mellett mindenki a saját elképzelése szerint, a felkínált segédanyagot kiegészítve szervezheti a hittanfoglalkozásokat. Ugyanakkor az egyes óvodák egyházi, illetve teológiai meghatározottsága, felszereltsége, az adott körülmények, az adott helyzet, esetleges időbeli korlátok (például egy-egy világi óvodában) befolyásolják a hittanfoglalkozások levezetését. A történetek feldolgozásakor számítunk a hitoktatók kreativitására is. Két kötetet adunk ki. Az egyik a foglalkozások vázlatait és az ajánlásokat tartalmazza, melyben megfogalmazzuk a tanítási, nevelési célokat, egy mintafoglalkozást is mellékelve. A bibliai történetekhez kapcsolódó megjegyzések a gyermekek lelki nevelését, lelkigondozását segíthetik. A másik kötetben a zenei, irodalmi, vizuális ajánlásokat és egyéb segédanyagokat, bibliai történetek dramatizált változatát, illetve a gyermekmunkában már kipróbált és jól használható kiadványok gyűjteményét adjuk közre. Természetesen mindenki számára adott a lehetőség, hogy az általa eddig használt, bevált segédanyagot alkalmazva vegyen újabb ötleteket ezekből a könyvekből. Az alábbiakban néhány fontos szempontot szeretnék felsorolni, melyek egyben a kiadványokat használók számára nyújtanak tájékoztatást.

Az országos óvodai hittansegédanyag megírásának, illetve összeállításának főbb jellemzői:
A segédanyag könnyen áttekinthető, könnyen illeszthető az evangélikus egyházi óvodák helyi óvodai programjaiba. Fontos, hogy a foglalkozásokat az egyházi esztendő menetébe ágyazva tervezzük. Ez határozza meg az egyes bibliai történetek feldolgozásának helyét és időpontját. A néphagyományőrző tevékenységekbe természetes módon épülnek be a keresztyén tartalmak, ezért törekedjünk arra, hogy az óvodai ünnepek ne szakadjanak el a bibliai forrástól. (Például a húsvéti bárányt ne helyettesítse a húsvéti nyuszi.) A természeti és tárgyi világ megismerésének lehetőségei és a bibliai történetek feldolgozása egymást erősítik, kiegészítik az ismeretszerzés során. A segédanyag messzemenően figyelembe veszi az óvodai korosztály igényeit, a gyermekek érzelmi, értelmi fejlettségét. Erre tekintettel igyekeztünk a bibliai történeteket korcsoporti ajánlásokkal kiválasztani. A foglalkozások nem hely- és eszközigényesek, az óvodák meglévő felszereltsége, eszköztára elegendő egy-egy történet bemutatásához. Minden információátadás csak akkor eredményes, ha az ismeretet közvetítő felnőtt meggyőződésből, hittel végzi azt. A bibliai történetek bemutatására, feldolgozására ez különösen is igaz, ezért törekedjünk arra, hogy szívünkkel és elménkkel minél teljesebben befogadjuk az átadni kívánt bibliai igazságot. Célunk, hogy a Felkészítés az egyházi életre cím alatti anyagok lehetőség szerint segítsenek abban, hogy a gyermekeket a szülőkkel, a családdal együtt a gyülekezet közösségébe vezessük.

Összegzés
Feladatunk a „hídépítés” a teremtő Isten mint Atya, Jézus mint testvérünk és „családjának” tagjai: a gyermekek, a szülők, az óvodapedagógusok és a hitoktatók között. Ezért nemcsak ismeretanyagot szeretnénk átadni, hanem szeretetet, örömet, békességet, védettséget és biztonságot is. Azt kívánjuk, hogy mindenki élje át az Isten családjához tartozás örömét, azt, hogy mindannyian gyermekek lehetünk ebben a nagy családban. Ugyanakkor nem szabad a kicsiknek „kemény táplálékot” adni. A legfontosabb üzenetekre, Isten igéjére a gyerekek a bennük lévő nyitottsággal, bizalommal fogékonyak. Ők még feltétel nélküli befogadók, ha Isten országáról hallanak. Ezért nagyon fontos, hogy életkori sajátosságaikat figyelembe véve elsősorban a számukra is könnyen érthető bibliai igazságokkal ismerkedjenek meg. A nehezebben értelmezhető részeket pedig csak olyan mélységben és olyan eszközökkel igyekezzünk átadni, hogy a gyermekeket a későbbiekben további ismeretszerzésre sarkallja. A teremtő Istentől kapott csodálatos világunk együttes felfedezése, a bibliai történetek bemutatása olyan valóságokat tár fel a kicsik előtt, amelyek földi életünk valódi megértését teszik lehetővé. A jól indított, motivált foglalkozás olyan – jó értelemben vett – feszültséget, érdeklődést kelt a gyermekekben, mellyel az ijesztőbbnél ijesztőbb rajzfilmekkel is versenyre kelhetünk. Sőt remélhetőleg ki is szoríthatjuk őket az érdeklődési körükből.
Nagyon fontos, hogy az ajánlott énekek, a hozzájuk tartozó játékos mozgásformák, a különböző vizuális vagy egyéb cselekvési lehetőségek hangsúlyosan legyenek jelen a foglalkozásokon, hiszen ez a korosztály még szeret állandóan mozogni, tevékenykedni. Az óvodapedagógusok, a hitoktatók kreativitása, a változó helyzetekhez való alkalmazkodás teszi lehetővé, hogy a gyermekek számára élményt jelentsen egy-egy hittanfoglalkozás. Tudatában kell lennünk annak, hogy a gyerekek között végzett szolgálattal életre szólóan befolyásolhatjuk a kicsik istenképét, a vallásos ismeretek átadásával pedig megalapozhatjuk keresztyén életük alakulását. Végül szeretnénk felhívni mindazok figyelmét, akik ezt a segédanyagot használni fogják, hogy nem tudunk, és nem is akarunk megfelelni minden egyes teológiai megközelítésnek, amely evangélikus egyházunkban jelen van. Ez egyébként is lehetetlen. Nem kívánjuk egyik vagy másik irányzatot előtérbe helyezni. Az alkalmazás során a teológiai hangsúlyokat minden hitoktató a saját óvodai programjának megfelelően juttassa érvényre, természetesen a bibliai alapokon és az evangélikus egyház tanítása szerint.
Isten adjon sok örömet, áldott szolgálatot minden kedves szolgatársamnak az óvodások között végzett hitoktatói munkában!

Révészné Tóth Erzsébet

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
  • Küldés levélben