Megjelent a Credo – Evangélikus Folyóirat 2009/1-2. száma

Létrehozás: 2010. január 29., 11:16 Legutolsó módosítás: 2010. január 29., 11:23

Budapest – A Credo Evangélikus Folyóirat – mondhatjuk – határkőhöz érkezett. Új szerkesztővel és szerkesztőbizottsággal folytatja szolgálatát egyházunkban és a – remélhetőleg mind szélesebb – nyilvánosság előtt. „Ez nem a kezdet kezdete” – írja bevezetőjében a szerkesztő, Zászkaliczky Zsuzsanna. A folyóirat számít eddigi előfizetőire és hűséges olvasóira, de szeretne másokat is megszólítani. Forrás: Luther Kiadó

 „Folytassunk párbeszédet a körülöttünk lévő világgal, a viruló vagy szomorodó környezettel, ismerjük meg a társadalmat, amelyben élünk, legyünk nyitottak, értelmezzük magunkat – kereszténységünket és evangélikusságunkat –  újra és újra! De nem feledkezhetünk el a spiritualitásról, a mélységből is fölfelé tekintésről, arról az útról, amelyet Jézus készített nekünk.

A Credo Evangélikus Folyóirat lehet tükör, amelyben a körülöttünk élő, Isten
teremtette vagy ember alkotta világot látjuk. Akár gyarló önmagunkat – az evangélium
tükrében... Lehet távcső, amelyet messze horizontra szegezünk. Lehet kincsesláda, melyben értékeinket őrizzük. Lehet létra, amelyen fölfelé segíthetünk másokat. A Credo – ahogy ezt a címlap új grafikája sugallja – legyen azonban elsősorban válasz. Isten mindig előbb lép felénk. Ahogy az istentisztelet régi-új liturgiájában az Apostoli hitvallás az igehirdetés után, mintegy a gyülekezet Isten szavára adott válaszaként hangzik fel,
régi-új folyóiratunk is válasz legyen mindarra, amit Isten nyújt nekünk.”

Ízelítő a tartalomból:
Kovács Imre: Igehirdetés és irodalom
Reuss András: Naivitás és bátorság, okosság és kereszt
Kertész Botond: „Tüske a köröm alatt” Sztehlo Gábor és az állambiztonsági szolgálatok
Potzner Ferenc: A különc. Emlékezés Medgyaszay Istvánra
Schneller István: Városálmok – városi valóságok
Balázs Imre József, Petrőczi Éva és Petőcz András versei

A Credo Evangélikus Folyóirat kapható a Luther Kiadó boltjában és a Huszár Gál Könyvkereskedésben, előfizethető a kiadóban.

 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
  • Küldés levélben