Luther Márton: Előszók a Szentírás könyveihez

Létrehozás: 2011. január 21., 11:24 Legutolsó módosítás: 2011. január 21., 11:26

Luther Kiadó, Magyarországi Luther Szövetség, 2010.

A kiváló német Ószövetség- és Luther-kutató, Heinrich Bornkamm több évszázados hiányt pótolt, amikor csokorba gyűjtötte, majd a német bibliaolvasók és Luther-kutatók asztalára tette Luthernek a Bibliához írott előszóit.

Bornkamm alapos bevezetésében joggal említi, hogy „feltáratlan kincsekkel vagyunk szegényebbek, amióta Luther előszóit sem a Bibliában, sem önálló kiadásban nem olvashatjuk". Luther a Biblia fordítása, értelmezése és értése, azaz hermeneutikája révén lett reformátor. Sokan elmondták már, hogy nem rendszerező teológus volt, hanem a Szentírás exegétája, magyarázója. Bornkamm szerint ha Luther ma egy teológiai fakultáson tanítana, akkor bizonyára az Ószövetség professzora lenne, hiszen legtöbbet az Ótestamentum könyveit magyarázta. Luther azonban még sem a mai értelemben vett „szakember" száraz kategóriájába tartozik. A Biblia fordítása és magyarázata közben ízig-vérig teológus marad, s Bornkamm találóan nevezi az /Előszók/at a lutheri teológia „rövid summázatának".

A könyvet szeretettel ajánljuk az egyház tagjainak figyelmébe, de azoknak is, akik a Biblia vagy Luther iránt „kívülről" érdeklődnek. Luther az /Előszók/at az olvasók kedvéért írta, a Szentírás olvasására, az evangélium megértésére akart szenvedélyes pedagógusként tanítani.

Továbbiak:

http://www.lutherkiado.hu/konyvek/eloszok-a-szentiras-konyveihez

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
  • Küldés levélben