Luther Márton: Bűnbánat – Keresztség – Úrvacsora

Létrehozás: 2011. március 24., 10:51 Legutolsó módosítás: 2011. március 24., 10:51

Luther Kiadó, Magyarországi Luther Szövetség, 2011.

A Magyar Luther Füzetek című sorozatunk 4. kiadványa Luther Mártonnak 1519-ből származó, a szentségekről szóló három fontos iratát tartalmazza.
1517 után Luthert egyre inkább sürgették barátai, hogy tisztázza a szentségekről vallott nézeteit. A reformátor ugyanis szakított a római egyháznak a hét szentségről szóló tanításával. 1519-ben Luther még három szentségről beszél (bűnbánat, keresztség, úrvacsora), de egy év múlva a bűnbánatot nem tekinti önálló sakramentumnak, hanem beolvasztja azt a keresztség szentségébe.
A három írás műfaja sermo, azaz prédikáció, de mindegyik a kereső, laikus emberek számára készült, tanítói céllal.
Adja Isten, hogy mindazok a mai olvasók, akik a communio sanctorum, a szentek közössége, azaz egyházunk gyógyulása és épülése érdekében a szentségek életgazdagító titkaiban szeretnének elmélyülni, ugyanolyan teológiai élményben részesüljenek, mint az újabb és újabb kiadást sürgető első olvasók majdnem 500 évvel, vagy a magyar fordításon munkálkodók hat-hét évtizeddel ezelőtt!

 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
  • Küldés levélben