Hankovszky Béla: Jézus és a miAtyánk

— Felvéve: , , ,
Létrehozás: 2009. augusztus 04., 13:50 Legutolsó módosítás: 2009. augusztus 04., 13:50

L'Harmattan Kiadó, 2009.

Ez a könyv nem tudományos írás – abban az értelemben, hogy nem tartalmaz önálló kutatási eredményeket. A szerző célja az, hogy megismertesse és megszerettesse az Olvasóval azt az imádságot, melyet Jézus Krisztus tanított nekünk.

Az Úr imádsága egyfajta "vallásos minimummá" vált, mégis: a Biblia kérdésére "Érted-e, amit olvasol?" (ApCsel 8,30) nem mindig tudunk teljes bizonyossággal válaszolni. Ez az elemzés – mely elsősorban az egyházatyák tanítását veszi alapul – igyekszik rámutatni, hogy a Miatyánk a hit rövid foglalata, melyben benne foglaltatik az istenkapcsolat jézusi megújítása és beteljesítése. Jézus nem csak tanította, parancsolta, hanem egész megváltói művével föl is hatalmazott minket arra, hogy Istent, a végtelen fölségű hatalmat, az Abszolútumot, – Akit a vallások összessége "elbűvölő és rettenetes titokként" tapasztal – Atyának merjük szólítani. A hívő ember azonban nemcsak a szavával szólítja Atyának az Istent, hanem egész életével, a saját és a világ sorsához való gyermeki bizalommal is megvallja, hogy Isten Atyánkként viszonyul hozzánk, s ami történik, amögött ez az atyai szeretet áll.

A kötet a Katekhón könyvtárban 2006-ban megjelent A Miatyánk egzegézise című könyv átdolgozott, javított, bővített kiadása.

 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
  • Küldés levélben