Dr. Sólyom Jenő: Tanuljunk újra Luthertől!

Létrehozás: 2010. szeptember 01., 12:19 Legutolsó módosítás: 2010. szeptember 01., 12:19

Luther Kiadó, 2010.

Az egyház fiatalabb generációi Sólyom Jenő nevével az 1990 óta kiadott, Hazai egyháztörténelem című rövid könyvecske kapcsán találkozhattak, amely a teológiai felvételi anyag részét képezi. Ezen kívül csak az 1994-ben kiadott Hiszem – tudom. Bevezetés az egyház tanításába címmel megjelent kötete volt hozzáférhető, amely az 1949/1950-es tanévben elhangzott előadásainak szerkesztett változatát tette közkinccsé az Ordass Lajos Baráti Kör jóvoltából. Publikációinak tekintélyes listáját látva úgy tűnik, mintha egyháza két évtizeden át megfeledkezett volna Sólyom Jenőről, aki teológiai tanárként, egyháztörténészként és – későbbi félreállítása után – a levéltár tudományos munkatársaként is jelentős életművet hagyott hátra.
A születésének százéves jubileumára időzített válogatáskötet tehát nemcsak Sólyom Jenő örökségéről kíván átfogó képet adni, hanem hiánypótló műnek is számít egyházunk közelmúltjának sötét fejezetei, az egyes lelkészekre, teológusokra kirótt publikációs tilalom, az egyházat hűen szolgálók kényszerű „szilenciuma” miatt.
A kötet szerkesztőjének, ifj. Sólyom Jenőnek a munkáját egy egész „bizottság” segítette: dr. Fabiny Tibor, Keveházi László, dr. Csepregi Zoltán, dr. Szabó Lajos, Terray László és dr. Korányi András nézték át Sólyom Jenő gazdag teológiai munkásságát, és javaslatokat tettek az írások válogatásával, rendszerezésével kapcsolatban. A kötet elején két bevezető tanulmányt olvashatunk: dr. Sólyom Jenő életútját dr. Fabiny Tibor egyháztörténész-professzor dolgozta fel, míg az írásainak tartalmából kibontakozó összképről, Sólyom Jenő teológiai tanításáról Keveházi László írt átfogó igényű értekezést, aki a nagy tudós munkásságának értékelése kapcsán hangsúlyozza, hogy a tanítás életeleme volt Sólyom Jenőnek, aki állandóan tanulva semmi mást nem akart, mint tanítani és nevelni, mivel voltaképpen ez volt egész életútjának, művének és egyházi szolgálatának a lényege.
Mint az a kötet végén található bibliográfiából is kiderül, Sólyom Jenő írásai több kötetet tennének ki. Ebből a gazdag életműből kíván meríteni a válogatott írásokat tartalmazó kötet akképpen, hogy a hagyaték teljességéről is képet kaphassanak az érdeklődő olvasók. A cikkek, tanulmányok zömét értelemszerűen az egyháztörténeti írások teszik ki; olyan fejezetek címeit találjuk a könyv legnagyobb részében, mint például Az egyháztörténet-írásról; A Bibliáról és hitvallásainkról; A reformációról és Lutherről; A reformáció énekeiről; Dévai Mátyásról. Olvashatunk azonban ma is aktuális gondolatmeneteket például a valláspedagógia helyzetéről és reformjáról, „az egyház jó rendjéről”, vagyis az egyházjogi munka, az egyházi jogalkotás ma is időszerű kérdéseiről éppúgy, ahogy „Igeközlő írások” címszó alatt igehirdetések és igei meditációk révén kaphatunk ízelítőt Sólyom Jenő prédikációs stílusáról, igei tanításáról és igeközpontú gondolatairól.
A kötet címét Sólyom Jenő Előre Lutherrel! című cikkének záró gondolatai inspirálták: „Tanuljunk újra mentől többet Luthertől! Tanuljunk tőle legalább annyit, mint amennyit tanultak tőle annak idején magyar tanítványai! Tanuljuk meg tőle újra: az egyházban az evangéliom minden előtt!”

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
  • Küldés levélben