Credo - evangélikus folyóirat 2011/3

Létrehozás: 2012. február 16., 11:59 Legutolsó módosítás: 2012. február 16., 12:01

Szerkeszto: Zászkaliczky Zsuzsanna, Luther Kiadó, 2011

TARTALOM

LECTORI SALUTEM
Prőhle Gergely: A mi reformátoraink és a mi pénzünk 1

IRÁNYTŰ
Takácsné Kovácsházi Zelma: Irgalommal élni 3

IDÉZŐJEL
Molnár Krisztina Rita: Egy holland hanzavárosra gondol • Rekedt torok 25
Kertész Eszter: A kórus 52

ISTEN MŰHELYE
Horváth Orsolya: Jól értjük az isteni szót? A kockázatvállalás mint az ige értésének alapfeltétele 5
Kövecses Zoltán: Jézus halála. Egy kognitív nyelvészeti megközelítés 10
Véghelyi Antal: Az egyszerre szent és szentségtelen egyház. Reflexió Pásztori-Kupán István Az egyház ismertetőjeleiről című tanulmányára 39

TANÚK ÉS TANULSÁGOK
Győrffy Eszter: „A diákság szomjasan várja a hirdetett igét”. Dezséry László egyetemi lelkészi szolgálata 1936–1949 között 26

SZÓBIRODALOM
Korompay H. János: Liszt Ferenc a magyar költészetben 44

SZEMLE
Isó Dorottya: Az izgalmas teológia 53
Kiss Gy. Csaba: Több mint szolidaritás. Kiállítás a magyar–lengyel kapcsolatokról 54
Kertész Botond: Tanulmány a költészet hatalmáról 56
Érfalvy Lívia: A Tudor-kor prédikációs gyakorlata 58
Verebics Éva Petra: Vallomás hét levélben 60
Fábri György: Szemünk a hálón 62
Smohay András: Családnézegető 64
Megyeri-Horváth Gábor: „A morál festője”. Orlai Petrics Soma művészetéről 65
Ifj. Szebik Imre: „Ideje van az életnek, ideje van a halálnak” 67

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
  • Küldés levélben