Credo – 2010/3-4. száma

Létrehozás: 2010. december 21., 11:24 Legutolsó módosítás: 2010. december 21., 11:24

szerkesztő: Zászkaliczky Zsuzsanna, Luther Kiadó, 2010.

Tartalom

LECTORI SALUTEM
Fabiny Tibor: Forrás és folyó

IRÁNYTŰ
Fehér Károly: „Krisztus közöttünk! – Van és lesz!”

IDÉZŐJEL
Kertész Eszter: Zsoltár az időről . Exitus . Tékozló . Fájjon
Vörös István: Világfa . A teknő
Kovács Imre: Kérés

ISTEN MŰHELYE
John Donne: Halálpárbaj, avagy vigasztalás a lélek számára a test halódó életével és
élő halálával szemben (Fordította Bogárdi Szabó István)
Petri Gábor: A készre teremtett, mégis fejlődő világ. A teremtés és az evolúció
viszonya az ontológia módszere alapján

A TEREMTETT VILÁG
Ittzés András: Istennel osztozó. 150 éve halt meg Bolyai János

Harmónia
Klembala Géza: A (megváltó) gyermek születése J. S. Bach Karácsonyi oratóriumában

Tanúk és tanulságok
Ittzés Gábor: A humanista reformátor. Melanchthon változó megítélése az évszázadok
tükrében

Szóbirodalom
H. Hubert Gabriella: Ének a nyelv bűnéről

TÁRGY – KULTÚRA
Márton Gyöngyvér: Teremtés – papíron. Gondolatok egy nyári rajzkiállításról

MODUS VIVENDI
Ifj. Hafenscher Károly: Valóban ördögöket űz? A zene evangélikus megközelítése
Fábri György: Nekünk így is jó? Egyházszociológiai felmérés tükrében a magyarországi
evangélikusság

Függöny
Sipos Márti: Dráma – élet – játék

Evangélikus műhely
Kőháti Dorottya: Rajzban nem lesz könnyű ábrázolni. Beszélgetés Richly Zsolttal az
első Luther-rajzfilmről
Lackfi János: A lelkiösmeret szava. Epizód Luther Márton életéből – animációs
forgatókönyv

SZEMLE
Kósa László: Kisimíthatók-e a szálak?
Kertész Botond: Mélység és magasság
Monok István: Hol van Európa?
Fabiny Tibor: A király kilenc köntöse
Hegedűs Attila: Kisváros a határon
Korányi András: „...minden népet”
K. Sebestyén Nóra: „...hogy érthető legyen az érinthetetlen”
Székács István: Könyvköltészet
Szőnyi István: Kalákában a Kalákáról
Székács István: Isten is táncolhat
Béres Tamás: Egymásért szenvedni
Ifj. Szebik Imre: Biblia és (gen)etika
Kisvárdai Dóra: Tér, szín és forma a megújulás palettáján
Szőnyi István: Kiegyenesíthető-e a labirintus, avagy szükséges-e kalauz a
félreérthetetlen mondatokhoz?
Németh Szabolcs: A dunántúli evangélikusság egy darabja
Nagy Villő: Ismeretlen ismerősök

A Credo Evangélikus Folyóirat kapható a Luther Kiadó boltjában és a Huszár Gál
Könyvkereskedésben, előfizethető a kiadóban.

http:www.lutherkiado.hukonyvekcredo-2010-3-4

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
  • Küldés levélben