A teremtés ünnepe

Létrehozás: 2008. október 23., 14:35 Legutolsó módosítás: 2008. november 06., 17:17

Megvásárolható: http://bolt.lutheran.hu

A teremtés ünnepe

Teremtés

 - Tanulmányok, képek, liturgikus szövegek

A kezünkben tartott könyv címében ünneplésre hív, mégpedig teremtésünneplésre. De vajon tudunk-e még igazán ünnepelni? Van-e egyáltalában okunk és jogunk az ünneplésre? Egyre inkább fenyegetett, vészterhes világban élünk: a nagyvárosokban alig kapunk levegőt, néha már csak palackos vizet merünk inni, lassan félünk kifeküdni a napra… A föld minden tájáról naponta zúdulnak ránk aggasztó hírek a természet pusztulásáról, az egyensúly felbomlásáról, a teremtett világ szenvedéseiről.
Az ökológiai krízis nem csupán sürgető gazdasági, politikai kihívás, hanem égető morális és teológiai kérdés is. Vajon fel tudjuk-e újra fedezni, hogy teremtmények vagyunk? A teremtés koronái, akiket az alkotó és gondviselő Úr jó gazdaként küld a teremtett világba, „hogy azt művelje és őrizze”?! (1Móz 2,15)
Bizonyára érezzük a téma – a teremtett világ megőrzése – szorító aktualitását. Azt is érezzük, hogy ez a keresztény közösség témája. Helye van ifjúsági táborokban és hittanórákon, bibliaórán és a gyülekezeti élet mindennapjainak konkrét gyakorlatában. Manapság lehetetlen keresztény emberként élni úgy, hogy ne érdekeljen a teremtett világ jövője, s hogy a teremtő Istenbe vetett hit ne határozza meg fogyasztói szokásainkat, felelős vagy felelőtlen életmódunkat.
A kötet teológiai tanulmányai, a hozzájuk kapcsolódó fotókkal együtt, megnyithatják szemünket, hogy újra rátaláljunk helyünkre, felelős küldetésünkre a teremtménytársak között. A kidolgozott istentiszteleti rend, a Lutheránus Világszövetség 2008-ra ajánlott LVSZ-vasárnapi liturgiája segíthet, hogy gyülekezeteinkben az ügyhöz méltó tartalommal, illő formában ünnepeljük a Teremtőt és ajándékait, bekapcsolódva a világkereszténység sokszínű, gazdagító családjának éltető vérkeringésébe. Hiszem, hogy az ilyen ünneplés igazi erőforrás lehet a hétköznapok feladataihoz, hiszen ma különösen is aktuális az apostoli figyelmeztetés: „… a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését.” (Róm 8,19)
E válogatás segítségével közkinccsé tesszük a Déli Evangélikus Egyházkerület teológiai és fotópályázatára beérkezett értékes munkák színe-javát. A pályázat sikere bátorít arra, hogy csatlakozzunk a Lutheránus Világszövetség kezdeményezéséhez, és éljünk meg egyházunkban egy szeptemberi hetet a teremtés ünnepeként. Adjunk hálát a Teremtőnek a Földért és a világért, éljük meg emberségünket a teremtett világ részeként, és merjünk olyan életstílust felvállalni, amely hálásan és a teremtmény alázatával őrzi és műveli azt a környezetet, amelyben a Teremtő élni engedi.

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
  • Küldés levélben