Épüljetek! – Hiányt pótolnak az új gyakorlati kézikönyvvel

Létrehozás: 2012. augusztus 22., 13:31 Legutolsó módosítás: 2012. augusztus 22., 13:42

Budapest – A napokban jelenik meg az Evangélikus Missziói Központ – Magyar Evangélikus Rádiómisszió és a Magyarországi Evangélikus Egyház missziói bizottsága kiadásában az Épüljetek! című könyv. Az alábbiakban a könyv előszavát adjuk közre, amelyet Gáncs Péter püspök és Szeverényi János missziói lelkész írtak. Forrás: Evangélikus Missziói Központ

Gáncs Péter elnök-püspök: Építőkockák

Jézus bátorít, hogy legyünk és maradjunk Isten gyermekei, akik örömmel és bizalommal fogadják az ajándékokat. Mi is fogadhatjuk ilyen gyermeki nyitottsággal ezt a színes építőkocka-gyűjteményt, melyet az Épüljetek! című kötettel a kezünkbe kapunk.

A több mint félszáz szerző jóvoltából bőségesen válogathatunk jól használható építőanyagot a gyülekezeti élet legkülönbözőbb területein való munkálkodáshoz. Lelkészi és nem lelkészi szolgatársaink sok-sok ötlete, tapasztalata, kreatív hite teszi gazdag kincsesbányává ezt a könyvet.

Köszönjük Szeverényi János országos missziói lelkésznek, hogy szívós munkával összegyűjtötte és praktikus kézikönyvvé szerkesztette az írásokat.

Építkezzünk a kapott építőkockák segítségével is a biztos alapra, Jézus Krisztusra! A növekedést adó Isten áldása kísérje a könyv szolgálatát, gyülekezet- és egyházépítő munkálkodásunkat!

Szeverényi János missziói lelkész: Előszó  

„Ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá…” (1 Pt 2,5)  

„Ti azonban, szeretteim, épüljetek szentséges hitetekben, imádkozzatok a Szentlélek által, tartsátok meg magatokat Isten szeretetében…”  (Júdás 20–21)  

Közkézen forognak néhány éve nyugati, amerikai gyülekezetépítési könyvek honi közösségeinkben. Értékeik mellett magyarországi evangélikus egyházunkkal, kultúránkkal nem mindenben harmonizálnak.

Gondokkal, helyenként tanácstalansággal, leépüléssel küzdő egyházunkban találunk olyan értékeket, tapasztalatokat, melyekért hálásak vagyunk, és amelyeket közkinccsé tehetünk. Ezt a könyvet ma élő evangélikusok írták (két kivétellel) evangélikusoknak.

A könyv szerzőitől ezt kértük:

„Lényegre törő, lelki, de egyben gyakorlati, életillatú kézikönyvet szeretnénk kiadni gyülekezetépítés és -épülés szempontjából megfogalmazott írásokkal, melyek segítséget nyújtanak lelkészeknek, presbitereknek, gyülekezeti tagoknak.

Nem általános, akadémikus teológiai anyagra, tanulmányokra gondolunk, hanem hangsúlyozottan a misszió, a gyakorlati gyülekezetépítés a célunk.

A cikkek bemutatják a témát, annak szerepét, jelentőségét a gyülekezetépítésben, összegyűjtik a különböző használható modelleket, példákat, melyek motiválnak, lehetőség szerint irodalmat, honlapokat ajánlanak. Mindezt röviden, a legszükségesebb szövegmennyiségben.

Kérjük Isten Szentlelkét, adjon jó gondolatokat, látást, vezetést egyházunknak a jövőt illetően! Segítsünk jó szándékú, de időnként nehéz helyzetben lévő testvéreinknek, gyülekezeteinknek egy használható kézikönyvvel.”  

A kész anyagot átolvasva megállapíthatjuk, hogy minden nehézség ellenére él egyházunk. Sok értékes, áldott munka, szolgálat folyik benne. A cikkek magukon hordozzák szerzőjük habitusát, látását, gyakorlatát. 

A tartalomból:

Építőkockák (Gáncs Péter) 

Előszó (Szeverényi János) 

Istentisztelet

„Ót és újat…” (Győri Gábor)  

Istentiszteleti élet a bokortanyákban (Zsarnai Krisztián)

Templom

Templomépítés (Benczúr László)

Régi templomból újat (Malcolm R. Cundick)

Hol lakik Isten? (Szeverényi János)

Gyermekek

A gyermekek között (Tamásy Tamásné)

Vasárnap – családi istentisztelet (Baranyayné Rohn Erzsébet)

Óvodai misszió (Dechertné Ferenczy Erzsébet)

Ifjúság

Konfirmáció (Dechertné Ferenczy Erzsébet)

Ifjúsági munka (Bence Imre)

Az ifjúsági bibliaóra helye a gyülekezetépítésben (Győri János Sámuel)

Az ifjúsági táborok helye a gyülekezetépítésben (Sztruhár András)

Ifjúsági ének- és zenekar (Blatniczky János Dániel)

Fesztiválok szervezése és annak hatása a gyülekezet életére (Baranyay Csaba)

Cserkészek a gyülekezetben – avagy hogyan lehet egy vajas svájci bicska Isten jelenlétének jelévé (Buday Barnabás)

Család

A keresztyén család (Szabó György)

Csoportok, kis közösségek

Gyülekezeti baba-mama kör (Blatniczkyné Hammersberg-Ganczstuckh Júlia)

Tanítványok a Biblia körül (dr. Korányi András)

A bibliaóra (dr. Blázy Árpád)

Házi alkalmak (Széll Bulcsú)

Ének- és zenekar a gyülekezeti életben (Bence Gábor)

Evangélikus fúvósok (Johann Gyula)

Evangelizáció és misszió

Evangelizáció (Szeverényi János)

Missziói szempontú gyülekezetépítés (Győri Péter Benjámin)

Gyülekezetépítés az agglomerációban – a piliscsabai evangélikus gyülekezet (Kézdy Péter)

Alpha kurzus (Sándor Frigyes)

Az ÉletMűhely mint a misszió egyik új eszköze (Bőjtös Attila)

Kereszt-kérdések (Komlósi Erzsébet)

Ádám nem járt bibliaórára – szabadulás a falak fogságából (Szeverényi János)

Egyéb eszközök a gyülekezetépítésben

Tanítás (dr. Reuss András)

Az imádság szerepe a gyülekezetépítésben (Deme Dávid)

Atmoszféra (Smidéliusz Zoltán)

Az egyháztörténet tanulságai (Keveházi László)

A magyar novellairodalom gyöngyszemei Isten országa szolgálatában (id. Zászkaliczky Pál)

Az irodalom mint lelki éléskamra (Réz-Nagy Zoltán)

A pénz (Garádi Péter)

Kirándulás, sport (Verasztó János)

Missziói munkaágak

A férfimisszió szerepe a gyülekezetépítésben (Koháry Ferenc) 

Börtönből szabadultak egyházközségi reintegrációja (Jánosa Attila)

Cigányokkal vagy cigányok nélkül? (Bakay Péter)  

Látogatás, családgondozás

Látogatás (Széll Bulcsú)

Családlátogatás a lelkipásztori szolgálatban (Varga György)

Gyülekezeti diakónia

Imádság és munka (Gregersen-Labossa György)

Lelkigondozás, lelkipásztori beszélgetések

Négyszemközt a szomjazókkal (Sefcsik Zoltán)

Kazuálék

Keresztelés (Gáncs Péter)

„… és megáldotta őket…” (Bencze András)

Temetés (Ribár János)

Presbitérium, munkatársak

Presbitérium, munkatársak (Garádi Péter)

Tanulnak a tanítványok (dr. Hafenscher Károly)

A gyülekezeti munkatársképzés tapasztalatai (Szebik Imre)

Munkatársak (Szeverényi János)

Gyülekezetek

Szórványsors hálaadással (Némethné Tóth Ildikó és Németh Pál)

Gyülekezetplántálás kis gyülekezetben (Liptákné Gajdács Mária)

Közepes gyülekezetek (Hulej Enikő)

Gyülekezetépítés nagy gyülekezetben (Bence Imre)

A missziói gyülekezet (Szeverényi János)

Isten családja (Szeverényi János)

Intézmények

Az evangélikus óvodában rejlő lehetőségek és a gyülekezetépítés kapcsolata (Lassú Tamásné)

Elszalasztott lehetőségek!?Az egyházi oktatás hatása a gyülekezetépítésre (Deák László)

Idősgondozás bentlakásos otthonban (Decmann Tibor)

Szeretetotthon (Kalincsák Balázs)

Média

Gyülekezeti hírlevél (Ittzés Szilvia)  

Miújság?! (Benkóczy Péter)  

Misszió a virtuális világban – internet, blog, világháló (Deák László)

A rádiómisszió és a gyülekezetek (Hulej Enikő)

Szociális média – Gyülekezetépítés másképp (Bolla Zsuzsanna)

Kapcsolatok

Kapcsolatok – missziós szervezetek (Lupták György)  

Társadalmi kapcsolatok (Gregersen-Labossa György)

Fájlok
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
  • Küldés levélben