Napi csendesség 2010. 02. 15. – 21.

— Felvéve: , ,
Létrehozás: 2010. február 18., 15:26 Legutolsó módosítás: 2010. február 18., 15:26

Trausch Liza áhítatai. Forrás: http://cirrusz.hu/lizaneni/

Február 15.
AZ ELVESZETT

"Mert azért jött az embernek Fia, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett." Lukács
19, 10

Egyetlen szó hangsúlyos ebben az Igében: "elveszett". Volt-e úgy, hogy nagyon kerestünk
valamit vagy valakit, ami-aki elveszett? Olvastuk-e már ezt a szót úgy az Igében, hogy
micsoda komoly dolog az, hogy "elveszett"? Ha valami elveszett, annyit jelent, hogy nincs
a helyén. Annak számára veszett el, akinek a tulajdona. Isten számára kibírhatatlan volt,
hogy az ember, akit teremtett, akit mindennél jobban szeretett, elveszett. A Biblia
világosan megmondja, hogy kik az Ő gyermekei. "Valakik pedig befogadák Őt, hatalmat adott
azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek" (Jn 1,12). Ez az első állapot, ami legközelebb van
Istenhez. Voltál-e már ebben az állapotban? Ezen a földön a teremtés jogán mindenki az Ő
tulajdona. De lehet olyan messze kerülni Tőle, hogy nem tudok egy szót sem szólni, egy
mozdulatot sem tenni. Az elveszett drahma sem tudott mozdulni, de mivel tulajdonosa
számára érték volt, elindult megkeresni. Minden ember benne van a bűnben, szeretet, öröm,
világosság nélkül. De Isten gyertyát gyújtott. Leküldte Fiát a mennyből, meggyújtotta itt
a földön az első világosságot a bűn rövidzárlata után. Az a szeretet, amely karácsonykor
testet öltött, megvilágosít mindent. Engedd, hogy téged is megvilágítson, lásd meg az
elveszett állapotodat. Ilyen akarsz lenni, amilyen vagy? Ez volt a terved magad felől,
hogy ilyen férfi vagy nő szeretnél lenni? Tudod már, hogy tökéletesen tehetetlen vagy?
Úgy szeretem ezt az éneket: "Bűnnel borított arcom felemelni, szent tisztaságodhoz, ha
nem tudom, odaborulhatok a lábaidhoz, vétkesen és szegényen, Jézusom."

Február 16.
VAN HATALMA

"Hogy pedig megtudjátok, hogy az Emberfiának van hatalma a földön a bűnöket megbocsátani
(ekkor monda a gutaütöttnek): Kelj föl, vedd a te ágyadat és eredj haza!" Máté 9, 6

A lélekszakértő előtt állunk, hogy megvizsgáljon bennünket. Nagydolog, hogy Jézus nem
csak a bajt látja az életünkben, hanem a hitet is, bármilyen pici is az. Jézus azok hitét
is látja, akik cselekszenek. Hozod-e, viszed-e a gutaütöttet imádságodban Jézus elé?!
Vagy valahol leteszed útközben, mert már hited sincs hozzá? Nagyon sokszor magunk is
olyanok vagyunk, mintha gutaütöttek lennénk, nem tudjuk megtenni, amit kellene. Az Úr
Jézus szeme az egyetlen jól látó szem. Előtte nem lehet szimulálni. Azt is tudja, mi az,
amit nem akarok megtenni, és mi az, amit igazán nem tudok. Olyan orvos előtt állsz, aki
csak rád néz, és tudja, hogy hol van a baj. Nem küld tovább szakvizsgálatokra. Azon a
ponton, ahol tehetetlen vagy, halld meg: "Bízzál, fiam! Megbocsáttattak néked a te
bűneid." Jézus pontosan tudja, hogy a bűn tesz tehetetlenné. Valld be a tisztátalan
kívánságaidat, az anyagiasságodat, a hiúságodat, a dicsőségvágyadat, és halld az Úr
szavát: meg vannak bocsátva a bűneid! Nyíljon meg ma a szemed Arra, akinek nem volt
könnyű ezt a megbocsátó mondatot kimondani. Neki ez az életébe került. Hajtsd meg fejedet
Előtte, aki az Ő keresztjének vére által eltörölte a múltadat, aki feloldozott
kötelékeidből, és most azt szeretné, ha gyógyultan mennél tovább. Emeld fel szemedet
Jézusra, aki láthatatlanul, de nagyon valóságosan jelen van az Igében, és akinek hatalma
van arra, hogy szavával és erejével ma is segítsen mindazokon, akik ezt kérik, és
elfogadják.

Február 17.
KÖVESS ENGEM!

"És mikor Jézus onnan továbbment, láta egy embert ülni a vámszedő helyen, akinek Máté
volt a neve, és monda néki: Kövess engem! És az fölkelvén, követé Őt." Máté 9, 9

Mindig úgy örülök, amikor az Igében arról olvasok, hogy Jézus továbbment. A
legcsodálatosabb találkozásai útközben voltak: a samáriai asszonytól kezdve a vak
Bartimeusig. Útközben gyógyít, útközben szabadít, útközben tisztítja meg a poklosokat.
Egy élet, amelyik állandóan útközben volt, a betlehemi jászolbölcsőtől a Golgota
keresztjéig. Amint Jézus a gutaütött meggyógyításától továbbment, a szeme egy emberre
esett. Jézusnak a legnagyobb mennyiség mindig az egy ember. Jézus nem tömegekre pályázik.
Egy embert keres, akin keresztül megcselekszi hatalmas céljait ebben a világban. Olyan
embert keres, aki egészen odaadja magát eszközül Isten számára. A vámszedők nem csak egy
idegen hatalomnak adták el magukat, akinek a vámot szedték, hanem a maguk zsebére is
dolgoztak. Nézzük meg a magunk kis asztalát. Aki igazán meglátja magát, ma az a
megszólítható ember. Született vámszedők vagyunk. Az ember mindig valamit valamiért
csinál. Talán az életedet is ezért élted eddig, hogy több pénzed legyen. Álláskeresésnél
az volt a fontos, hol keresel többet. A vámszedőútnak a végére kell érni ahhoz, hogy
megszólítható lehess. Lehet, hogy megtértél, bűnbocsánatot kaptál, de nem álltál fel a
vámszedőasztal mellől. Most talán abban szeded a vámot, hogy milyen nagyszerű hívő vagy.
Halld meg Jézus hozzád szóló szavát: "Kövess engem!" Állj fel az asztal mellől, merj
otthagyni mindent, hogy Jézust szabadon követhesd!

Február 18.
LETELEPEDTEK JÉZUSSAL

"És lett, amikor Ő letelepedett a házban, ímé sok bűnös és vámszedő jött oda, és
letelepedtek Jézussal és az Ő tanítványaival az asztalhoz." Máté 9, 10

Máté eddig csak ült a vámszedőasztal mellett, és mindene volt a pénz. Elhangzott felé
Jézus mondata: "Kövess engem!" Máté azonnal fölkelt, és követte Jézust. Máté egy olyan
értéket látott meg Jézusban, ami sokkal nagyobb volt a pénznél. Anélkül, hogy valaki
Jézust meglátná, hogy fölragyogna mind-az, ami Ő, lehetetlen fölkelni. A legtöbb hívő
embernél az a baj, hogy nem látta meg Jézust, és nem lett számára vonzóvá az az élet, ami
az Ő követését jelenti. Tehetek arról, hogy nem történt meg így az életemben? Tehetek
ennek érdekében valamit, vagy ez kegyelem? Az Isten munkáját nem tudjuk előrevinni, de
engedetlenségünkkel, teljes erővel akadályozhatjuk. Az ébredésnek az az alapja, hogy
számodra olyan érték legyen Jézus, hogy képes légy felkelni a vámszedőasztal mellől, hogy
egyetlen ügyed legyen ebben az életben: Jézus és az Ő ügye. Ugyanaz a szevedély mozgassa
a szívedet, ami az Övét: elveszetteket menteni. Máté felkelt a vámszedőasztaltól, és a
következő pillanatban már ott ül a házban, körülötte egy csomó ember, akik Jézust
hallgatják. Hogyan csinálta ezt Máté? Mindennek az alapja az, ami benne történt. Számára
Jézus lett a legnagyobb érték. Amíg benned nem Jézus a középpont, ne várd, hogy ébredés
legyen körülötted. Máté vámszedő volt, de nem lett farizeussá. Honnan tudjuk ezt? A
bűnösök közé ült le. Együtt ült velük Jézus lábainál, hogy hallgassa Őt. Nem tartotta
magát többnek, mint ami valójában volt.

Február 19.
SZÜKSÉGED VAN ORVOSRA

"Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Elmenvén pedig
tanuljátok meg, mi az: Irgalmasságot akarok és nem áldozatot. Mert nem az igazakat
hívogatni jöttem, hanem a bűnösöket a megtérésre." Máté 9, 12b13

Mi azt gondoljuk, hogy egészségesek vagyunk. Megtaláltuk Jézust, meggyógyultunk, most már
mindenkinek a fejére olvashatunk mindent. Vajon nem vagyunk-e hihetetlenül önhitt
gyermekei az Úrnak?! Sok-sok mindennel fölényben vagyunk másokkal szemben. Máté egy volt
a többi között, nem tartotta különbnek magát másoknál. Isten azért enged munkahelyeken
élni, hivatalokban, háztartásokban, hogy tudjunk igazán közösséget vállalni a többiekkel.
Hogy meglássuk, egy hajszállal sem vagyok jobb, különb a többieknél. Nem tudom, Máténál
mennyi volt az idő a vámszedőasztaltól a házáig. Jó volna nekünk is komolyan felállni, és
leülni. Egyiket nem lehet a másik nélkül. Az Úr azt szeretné velünk elérni, hogy teljesen
felálljak, otthagyva a régit, és teljesen leüljek a lábainál. Aki az egyiket félig
csinálta, a másikat is úgy fogja. Tudjad azt, hogy életed végéig, utolsó leheletedig
szükséged lesz Jézusra, mert bűnös vagy. Szükséged lesz Jézusra, mint orvosra, mert
szükséged lesz az irgalomra. Jézus nem az igazakat hívogatja, hanem a bűnösöket a
megtérésre. A fölkelés és leülés után vidd a világba azt az irgalmasságot, azt a
szeretetet és lelkületet, ami Jézusban volt. Az elveszettet kereső pásztor lelkületét. Mi
teszi a pásztort pásztorrá? Az, hogy pásztorszeme van, aki meglátja a másikat. Jézusnak
olyan emberekre van szüksége, akik Őt követve gyakorolják az irgalmasságot.

Február 20.
ISTEN DICSŐSÉGE

"Az egek beszélik Isten dicsőségét, és kezeinek munkáját hirdeti az égboltozat. Az Úrnak
törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket. Az Úrnak rendelései helyesek, megvidámítják a
szívet." Zsoltár 19, 2; 8a; 9a

Két párhuzamos kijelentést olvashatunk. Az egyik a teremtettségről szól, a másik az
Igéről. Csak a vak ember nem látja azt a sok-sok csodát, ami a teremtettségben van. Az
egész teremtettség középpontja a nap, és Isten egész világának középpontja Jézus. Ebben a
zsoltárban több vers is így kezdődik, hogy az Úr. Nekünk egy Istenünk van, az Atya, és
egy Urunk, az Úr Jézus Krisztus. Az Atya szava Jézuson keresztül szól hozzánk. Jézus
szaván keresztül szeretne megeleveníteni az Atya. Tudjátok, hogy belül nagyon sokszor
örömtelen, erődtelen, fáradt, bágyadt az életünk. Lehet, hogy vannak problémáid, amikre
magad sem tudsz válaszolni, úgy összekeveredett az életed. Isten most azt ígéri, hogy
megelevenít, és bölccsé tesz. Lehetsz vidám, örömteli ember, akinek az egész élete tele
van Isten szeretetével, örömével, békességével. Amit most nem látsz pontosan és jól, azt
Isten megvilágosítja számodra. Lehet választani, hogy mire van szükséged. Lehet kérni
vidámságot, megvilágosítást, bölcsességet. Sőt lehet kérni az Ő ítéletét. Istennek
legjobb ajándékai az ítéleteiben vannak. Nem tudom, hogy az ítéletei kívánatosak-e
számodra? A zsoltár szerint: "Kívánatosabb az aranynál, még a sok színaranynál is, és
édesebbek a méznél, még a színméznél is." Ha engeded, hogy Isten megítéljen, azután jön
az öröm is, a vidámság is, a bölcsesség is. Kérj félelem nélkül, bátran, hogy tied
lehessen az Isten áldása.

Február 21.
HÁNYSZOR LEHET MEGBOCSÁTANOM

"Ekkor hozzámenvén Péter, monda: Uram, hányszor lehet az én atyámfiának ellenem vétkezni,
és néki megbocsátanom, még hétszer is? Monda néki Jézus: Nem mondom néked, hogy még
hétszer is, hanem még hetvenhétszer is." Máté 18, 21-22

Péter kérdez, és Jézus egy példázatban mondja el a választ a kérdésére. Péter nem azt
kérdezi, hogy hányszor kell, hanem hogy hányszor lehet megbocsátanom. Mintha azt kérdezné
Péter: jó ez nekem, hogy még hétszer is megbocsátok? Jézus azt feleli: nem hétszer, hanem
az eredeti szöveg szerint hetvenszer hétszer, ami sokkal több, mint hetvenhétszer. Péter
attól fél, a másik embernek árt azzal, ha újra és újra megbocsát. Vajon neked nem árt az,
ha Jézustól mindig újra bocsánatot kapsz?! Jézus példázatainak legnagyobb része a mennyek
országáról szól. Mégpedig azért, mert mindnyájunknak legnagyobb vágya a mennyország. A
mennyországot sokan valahol messze képzelik el. Az elveszett Paradicsom, az Úrral való
közösség, az a mennyország, a zavartalan boldogság. Ha ez megvan, akkor boldog vagy, és
amíg megvan, addig vagy boldog. Amíg ez a töretlen, zavartalan boldogság megvan benned,
addig ez a mennyország. Jézus azért beszél erről, mert újra mondom, hogy szívünknek ez a
legmélyebb vágya, és ennél kevesebb nekünk soha nem elég. Sokféle földi boldogságot
kaptunk már, de sohasem eleget. A szívünk és lelkünk szomjúságának csak ez elég. A
mennyország akkor kezdődhet el számodra, ha rád nehezedik bűneidnek súlya, és tudod, hogy
Jézus nélkül nem tudsz megállni az Atya előtt, mert rászorulsz a kegyelemre.

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
  • Küldés levélben