Püspöki körlevél az újpogányságról – Egyházi támadás a Jobbik ellen: kétfrontos harc

Létrehozás: 2009. október 28., 10:32 Legutolsó módosítás: 2009. október 28., 10:34

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia szeptember 20-i körlevele éles támadást tartalmaz a Jobbik köreiben népszerű újpogánysággal, az ősmagyar vallás felélesztésével szemben. Az Egyház gyakorlatilag kétfrontos harcot indított, követve a Fidesz álláspontját. A radikális jobboldal immár ugyanúgy elítélendő, mint az istentagadó liberálisok. Forrás: hvg.hu / Halasi Endre

Püspöki körlevél az újpogányságról – Egyházi támadás a Jobbik ellen: kétfrontos harc

Halasi Endre

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia szeptember 20-i körlevele az elmúlt hónapban hosszú ideje nem látott (ön)értelmezési küzdelmekhez vezetett a jobboldalon. Az EP-választás idejére visszavonhatatlanul két külön zászló alá felsorakozó „keresztény-nemzeti tábor” konzervatív/keresztény-szocialista szárnya politikai stratégiája megerősítéseként hirdeti az egyházi állásfoglalást, míg a veszteségeik minimalizálására törekvő rendszerellenes erők igyekeznek pusztán vallási iránymutatásként beállítani a főpapok üzenetét. Az „újpogányság,” a „Jézus, pártus herceg-elmélet”, és a „pogány ősmagyar vallás újraélesztése” ellenében írt szöveg látszólag a radikálisok értelmezését igazolja, hiszen egyes „hagyományőrző mozgalmak” elítélésén kívül – a liberalizmus szokásos bírálatától eltekintve – nem szerepel benne közvetlen politikai véleménynyilvánítás. Kibocsátásának előzményeit, illetve visszhangját megvizsgálva azonban már sokkal inkább úgy tűnik, hogy a körlevél kiadása nem véletlenül lett a választási kampány felvezetéséhez igazítva.

2002-es és 2006-os választási körleveiben a püspöki kar gyakorlatilag teljesen nyíltan biztosította támogatásáról a Fideszt, miközben az alsóbb szinteken a papság igen hatékonyan mozgósította a templomba járó szavazókat. Az utóbbi években azonban csökkent az egyház politikai aktivitása, így feltehetőleg sok jobboldali választóban felmerülhetett, hogy a katolikus vezetés elbizonytalanodott a Fidesz támogatását illetően. Részben valószínűleg így is történt. A két, egymást követő választási kudarc, illetve az azokat kísérő kemény kormánypárti támadások mellett alighanem az is közre játszhatott az távolságtartásban, hogy a Jobbik az emlékezetes adventi fakereszt-állításoktól kezdve egy ideig hasznos kiegészítő, esetleg potenciális alternatív szövetségesnek látszott a fogyasztói társadalom elleni harcban. Ahogy az első gárdaavatást övező botrány is rávilágított, a hívek túlnyomó többségéhez hasonlóan, kezdetben az egyház vezetői sem igazán láttak komoly veszélyt a radikálisok megerősödésében.

A Jobbik fokozatos megerősödése, illetve erőszakos rendszerellenességének felszínre kerülése azonban idén tavaszra nyilvánvalóvá tette, hogy a rendszerellenes párt immár veszélyt jelent az egyház politikai céljainak megvalósulására. Sőt, hamarosan az is egyértelmű lett, hogy a Jobbik, kiterjedt kulturális szövetségi rendszerén keresztül, már az egyház világnézeti-vallási tekintélyét is fenyegeti. Ebben a környezetben nehéz nem a Fidesz melletti elkötelezettség látványos megerősítéseként tekinteni a legutóbbi körlevélre, különös tekintettel arra, hogy a legnagyobb ellenzéki párthoz köthető médiumok már hetekkel a levél kiadása előtt elkezdték a Püspöki Kar által kifogásolt pontok alapján támadni a szélsőjobb vezető erejét. Szeptember 20-a után pedig ugyanezek a médiumok gyorsan és hatékonyan gondoskodtak arról is, hogy a templomba nem járó szavazók minél szélesebb köreihez is eljusson az üzenet: a Fidesz nincs egyedül kétfrontos harcában.

Mindennek fényében a körlevél joggal tekinthető fontos politikai állásfoglalásnak, ennek kapcsán azonban rögtön újabb kérdések vetődnek fel. Először is: várható-e, hogy a püspökök és a papság ezúttal is a négy vagy nyolc évvel ezelőttihez hasonló aktív szerepet fognak játszani a kampányban? Tavaly, amikor a szocialisták és a liberálisok zuhanórepülésének tartóssága már nyilvánvaló volt, a Jobbik viszont még nem mutatta meg erejét, a legtöbb elemző valószínűleg nemmel felelt volna erre a kérdésre. Ma azonban már úgy tűnik, hogy az egyháznak jövőre legalább olyan határozottan kell majd latba vetnie befolyását a szélsőjobb, mint korábban a liberális baloldal ellen. Az egyházszervezet politikai mozgósítására ezúttal azonban elsősorban nem is a Fidesznek lesz szüksége, hanem magának az egyházi vezetésnek. Az egyház politikai befolyásának alapja ugyanis hosszú távon kivételes mozgósítási potenciáljában rejlik. Az egységes fellépés képességének elvesztése viszont jelentősen meggyengítené a szervezet érdekérvényesítési képességét. A politikailag esetleg két részre szakadó egyház alkuereje pedig bizonyosan nem lenne nagyobb, mint egy átlagos magyar szakszervezeté.

A második kérdés ezek után az, hogy van-e még ennek a látszólag csupán a jelenlegi ellenzéki erőket érintő játszmának tétje a baloldal számára? A válasz ezúttal egyértelmű igen, hiszen az egyház pártoló semlegessége megfizethetetlen segítség lenne a majdani ellenzéki pártok számára a 2010-et követő években, amikor a baloldal a helyi szervezetek elsorvadásával amúgy is menthetetlenül kiszorulóban lesz a vidéki politikai életből. Az önkormányzati többségnek teljesen kiszolgáltatott helyi média ugyanis a magyar demokrácia jelenlegi helyzetében semmiképpen sem lehet képes a központi és a lokális hatalmat esetleg egy kézben egyesítő többségi párt befolyásának ellensúlyozására, így a választók elérésének egyetlen számottevő független csatornája a legtöbb helyen újra az egyházi infrastruktúra marad. E szervezetrendszer (mely sok helyen a kommunizmus négy évtizede alatt is folyamatosan képes volt az alternatív valóság fenntartására) azonban a korábbi „antiklerikális” támadások következményeként még jó ideig biztosan nem fog megnyílni a baloldal számára.

A harmadik kérdés ebből következően nem is lehet más, mint az, hogy a baloldal egyáltalán megpróbál-e valamit javítani egyházi kapcsolatain. A válasz nem, sőt, megállapíthatjuk, hogy a kormány, mindössze fél évvel a választások előtt, még inkább maga ellen fordítja az egyházakat az 1+1%-os finanszírozási rendszer felfüggesztésével. E megszorítás a katolikusok esetében mintegy 1,5 milliárdos elvonást jelent, a teljes megtakarított összeg pedig valószínűleg 3 milliárd forint alatt marad. Politikai költség-haszon- elemzés tehát valószínűleg nem készült a tervezetről, hiszen erősen megkérdőjelezhető, hogy a kabinet szempontjából érdemes-e volt-e felvállalni egy olyan konfliktust, amely a költségvetési egyensúlyt érdemben nem befolyásolja, az érintetteket viszont elég súlyosan érinti ahhoz, hogy a jelenlegi többséggel való bármiféle együttműködést újabb hosszú évekre lehetetlenné tegyen. A szakértői kormány imázsának további csiszolása mindenesetre biztosan nem érte meg ezt az áldozatot.

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
  • Küldés levélben

Jobbik, egyház

Elküldte Szabó-Pap Gabriella idő 2009. október 28., 19:15
Fontosnak tartanám, hogy az "ősvallásról" avagy az újpogányságról tudja mindenki, hogy mind történeti, mind néprajzi szempontból megalapozatlan, tudománytalan humbug a tanulatlan emberek megtévesztésére. A pogány magyarság hitvilágáról csak nagyon keveset lehet tudni, inkább csak visszakövetkeztetünk a kisebb rokon népek ma is élő hitvilága alapján arra, milyen is lehetett. Töredékes tárgyi emlékek, minimális (pár szónyi) írott anyag alapján csak feltételezésekre vagyunk utalva. Viszont egyesek rengeteg pénzt tudnak kifacsarni a tudatlanokból, akikkel bármit el lehet hitetni. A szcientológiához hasonlítható. Sajnos, "szenzációs" jellege miatt vonzó a fiatalokra. Megtévesztő hagyományőrzésnek nevezni.