Nem szentelte fel a katolikus egyház a Múzeumfalu kápolnáját

Létrehozás: 2009. június 19., 11:25 Legutolsó módosítás: 2009. június 19., 11:31

Szombathely – Friss házaspárok szokása a Vasi Múzeumfaluban való fényképezkedés, a szakembereknek pedig a falusi építészet emlékeinek őrzése. Kápolnát építettek, arra is gondolva, esetleg az egyházi szertartást is meg lehetne tartani itt. Lehet is, nem is. A reformátusok és evangélikusok megáldották, a katolikusok nem. Forrás: nyugat.hu

Az előzményekről: a kápolna felépítéséhez az Oktatási és Kulturális Minisztériumtól nyert tizennégy millió forintos támogatást a megye, ehhez kétmillió forint önrészt tett hozzá. A kivitelezés néhány hónapja kezdődött, nemrégiben pedig a kápolna keresztje és harangja is a helyére került. A református és az evangélikus egyházak képviselői megáldották az épületet.

Minden hirtelen jött

A reformátusok részéről Jakab Bálint szombathelyi tiszteletes végezte a szertartást. Mint mondta, hirtelen jött a felkérés, amely úgy szólt, hogy három felekezet vesz részt az eseményen. Ő Budapesten tartózkodott, csupán azért utazott haza, hogy eleget tegyen a kívánságnak, de csalódnia kellett, amikor a helyszínen tudta meg, hogy a katolikus egyház nem fogadta el az invitálást. Ha ezt előre tudom, el sem jövök – jelentette ki. Ennek ellenére megáldotta a kápolnát. Min mondta, felekezete részéről nincs akadálya annak, hogy itt akár esküvőt is tartsanak.

Rostáné Piri Magda, az Evangélikus Egyház esperese is részt vett a szertartáson. Felekezete előírásai szerint templomot csak püspök szentelhet fel. Ő azonban mégis megtette, hiszen, mint kijelentette: annak ellenére, hogy kívülről valóban kápolnának néz ki az épület, belülről közel sem tekinthető annak. Sokkal inkább gyülekezeti hely, amelynek felszentelésére már az esperes is jogosult. Szerinte sincs akadálya egy itt megtartandó evangélikus esküvőnek. Csendben megjegyezte azonban: ő is az utolsó pillanatban kapta a felkérést, de eleget tett neki, jó szívvel.

A Katolikus Egyház kimaradt

Az alapkő letételekor még megtisztelték jelenlétükkel az eseményt, meg is áldották a másik két felekezettel együtt, azaz, az épület (úgymond) hitbélileg szilárd alapokon nyugszik. Választ vártunk tehát arra, miért tekintik, tekintették mostohagyereknek ezt a kápolnát megépülte után. Kérdésünkkel a Püspöki Hivatal helynökéhez, Brenner Józsefhez fordultunk, visszahívást ígért, amit azonban hiába vártunk.

Buzgalmunkban felkerestük az Egyházmegye honlapját, ahol az összes eseményről részletes beszámoló olvasható, erről azonban, de még az alapkő letételéről sem találtunk egyetlen mondatot sem. Azt azonban megtudtuk, hogy éppen azon a napon, abban az időben dr. Veres András püspök Szentpéterfán celebrált szentmisét az egyházmegyei juniális alkalmából.

Kitartóak voltunk, újból kerestük dr. Veres Andrást, aki vidéken tartózkodott, Brenner Józsefet azonban sikerült elérnünk, ő tömören válaszolt felmerülő kérdéseinkre. Mint mondta, kettős oka volt távolmaradásuknak. Előző nap délután keresték meg őket ezzel az igénnyel, s akkor már nem tudták módosítani a püspök programját. Másrészt a kápolna nem az egyház, hanem a múzeum tulajdona, ilyképp nem liturgikus hely, múzeumnak tikinthető, emiatt egyházuk előírása szerint nem szentelhetik fel. Azaz: szó sem volt semmiféle ellenérzésről vagy ellenállásról, a végeredmény mégis ugyanaz: katolikus szertartást ebben a kápolnában nem lehet tartani.

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
  • Küldés levélben