Misszióval a roma integrációért

— Felvéve: , , ,
Létrehozás: 2009. február 05., 13:53 Legutolsó módosítás: 2009. február 06., 16:41

Három éve, Bakay Péter Sárszentlőrincre településével megerősödött a cigánymissziós munka a Tolna megyei faluban. A lelkész ma már a Magyar Evangélikus Egyház cigányügyi referenseként dolgozik azért, hogy elérje, csökkenjen az előítélet és feszültség cigány és nem cigány emberek között. Programok sora szolgálja ezt a célt. Forrás: hirextra.hu, C-Press

Februárban cigány bibliaiskola kezdődik a sárszentlőrinci evangélikus gyülekezeti teremben. Február 15-e és március 8-a között négy vasárnapon tartanak lelki napokat, amelyek istentisztelettel kezdődnek, amit közös ebéd, majd olyan előadások követnek, amelyeken a keresztyén, hívő élet kulcsfontosságú témaköreiről hallhatnak - bibliai alapvetéssel.

A bibliaiskola csak egy a missziós munkák közül. Hagyományőrző napot, táborokat is szerveznek, cigánymissziós utakat vállalnak, gyerekekkel foglalkoznak. Tanodájuk, amely nem ugyanaz, mint a pályázati támogatással ezen a néven futó országos program, másfél éve kezdődött, mondta el Bakay Péter. 

 A lelkész szerint, aki mintegy két éve a Magyarországi Evangélikus Egyház cigányügyi referense, az ő tanodájuk lényege és különlegessége, hogy a tanításba általános iskolát végzett cigányembereket is bevonnak. Szerintük ugyanis a gyerekeknek nem annyira az oktatás a fontos, mint az egyszemélyes figyelem. A tanodában nem csak az iskolai előmenetelüket segítik, hanem a szocializációjukat. A közös ebédek, játékok során megtanulják az együttélés, közösségi lét szabályait. Ebben a programban 15-20 pusztahencsei diák vesz részt, s sárszentlőrinci és uzdi cigányemberek, valamint a Zsivora György Népfőiskolai Alapítvány munkatársai is besegítenek. 

A sárszentlőrinci evangélikus gyülekezet által létrehozott alapítvány feladatai sorában a cigányok esélyeinek növelése, kultúrájuk megőrzése is szerepel. Alapításában Karl Jánosné Csepregi Erzsébet evangélikus lelkész járt élen. Bakay Péter is az ő hívására érkezett három éve Sárszentlőrincre. 

Az evangélikus egyházközségben akad két lelkésznek is teendő, hiszen annak ellenére, hogy Sárszentlőrinc kis település, pezsgő élet folyik. Ennek ékes példája a Zsivora György Népfőiskolai Alapítvány, mely egyebek között fenn tartja a teleházat, képzéseket szervez, pályázatokat bonyolít. Bakay Péternek itt is vannak teendői, de a legfontosabb a cigánymisszió, amely mint mondja, évszázados és egész Európára kiterjedő problémán, a romák kirekesztettségén, a velük szemben tapasztalható előítéleteken kíván enyhíteni. 

Ő maga azt vallja, hogy a közvetlen kapcsolatokon és Istenen keresztül vezet az út a megoldáshoz.

- Emberek vagyunk,emberi léptékkel kell gondolkodnunk és cselekednünk. Még akkor is, ha állami és országos és esetlegesen felülről vezérelt megoldásokra is szükség van, én az igazi megoldást az embertől-emberig emberien megvalósított közeledésben, lépésekben látom - mondta az MTI-Pressnek. 

Bakay Péter kifejtette, hogy az evangélikus egyház korábban nem szentelt ekkora figyelmet a cigányságot érintő problémának, aminek egyik oka, hogy a romák hagyományosan katolikus vallásúak. De, krisztusi küldetés mindenkihez elvinni az evangéliumot. Válogatás nélkül. Csupán annyi megkülönböztetéssel, hogy a kitaszítottaknak, elesetteknek, rászorulóknak, magyarázza missziójuk létjogosultságát. Feladatának tekinti, hogy rádöbbentsen mindenkit:a romák ugyanolyan értékes emberek, mint bárki más. Ehhez szerinte szeretet kell, merthogy a szeretet szeretetet, az erőszak erőszakot szül. 

A cigánymisszió alapja Isten igéjének hirdetése, a keresztyén értékek közvetítése, de Sárszentlőrincen illetve környékén ezt a munkát sokkal szélesebb körben értelmezik, és a teljes emberrel foglalkoznak. Igyekeznek a szélesebb közönség felé nyitni, közös programokat szervezni nem roma emberek részvételével. Ilyen legújabb közös projektjük, a cigány ételek főzőversenye és bemutatója, amelyet tavaly rendeztek először a Duna-Sió Közi Roma Kistérségi Egyesülettel és a Pálfai Teleházzal közösen.

Munkájukat nem magukra hagyottan kell végezniük, céljaikat a Magyarországi Evangélikus Egyház, a Zsivora György Népfőiskolai Alapítvány, a helyi önkormányzat és pályázatok, valamint magán adakozók támogatják. 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
  • Küldés levélben