Magyar püspök tanúságtétele a pápa templomában

Létrehozás: 2009. november 09., 13:21 Legutolsó módosítás: 2009. november 09., 13:22

Az Amazonas vidékén a perui őserdő bennszülöttjeinek evangelizálása volt hosszú évekig a szerzetes feladata. Forrás: Magyar Hírlap / Szerdahelyi Csongor

A Peruban szolgáló délvidéki ferences püspök, Zserdin Antal Gellért tett tanúságot a lateráni székesegyházban október 14-én megrendezetett missziós virrasztáson. E bazilika homlokzatán olvasható, hogy „minden templomok anyja és feje”, mivel ez Róma püspökének, vagyis a pápának a széktemploma.

„A gondviselés titokzatos útjainak köszönhetően püspöke lettem a perui őserdő bennszülötteinek az Amazonas vidékén, San Ramon központtal, ahol az evangelizálás nemes kalandjai vártak rám – mondta a püspök, aki egyszerű misszionáriusként a múlt század hetvenes éveiben érkezett a latin-amerikai országba a zágrábi ferences provinciából. – Miközben evangelizáltam az indiánokat, magam is evangelizálódtam. A sűrű őserdőt átszelő sok-sok ösvény és folyó mentén kitartóan törekszünk missziós és bennszülött munkatársaimmal, hogy szárba szökjenek az Ige magvai, melyeket Isten minden ember szívébe beleültetett.”

A lendvai születésű püspök elmondta, hogy az Amazonas népe elszánt küzdelmet folytat a fakitermelésben érdekelt pénzemberekkel szemben a trópusi erdők megmentéséért. „A perui köztársasági elnök néhány hete felkért minket, püspököket, hogy legyünk békéltető közvetítők a gyakran véres konfliktusokhoz vezető vitákban. Mint a bennszülöttek pasztorációjáért felelős püspöki bizottság koordinátora elkötelezett támogatója vagyok az Amazonas-vidék és az Andok őslakosságának.”

Peru népessége 28 millió, 88 százaléka katolikus. Az egyház a spanyol gyarmatosítás és az első misszioná­riusok megérkezése után a 16. században gyökeret eresztett, de az Andokon túli hatalmas őserdőkben ma is vannak még olyan bennszülött törzsek, amelyek nem hallottak még Krisztus örömhíréről. Az ország 45 egyházi közigazgatási egységre oszlik, 1500 plébánián folyik a lelkipásztorkodás és 2900 pap működik (1650 egyházmegyés, 1250 szerzetes). Az Amazonas missziós vidékén az egyház szervezettségi foka és a helybeli papság létszáma még nem érte el azt a szintet, hogy püspökségek alakuljanak. Itt úgynevezett prelaturák és apostoli helynökségek működnek. Az apostoli helynökségek egyike San Ramon, amelynek 2002 óta Zserdin Antal Gellért a püspöke. A csaknem Magyarország nagyságú, négyszázezer lelket számláló vikariátus területén még ma is élnek felfedezetlen törzsek. A bennszülöttek száma körülbelül 55 ezer, a többiek az ország más részeiről érkező bevándorlók. A helynökséghez 18 missziós plébánia tartozik, 23 papja van (11 egyházmegyés, 12 szerzetes). Munkájukat 67 szerzetes nővér és 15 szerzetes testvér segíti. Peru evangelizálásában a ferencesek a kezdetektől fontos szerepet játszottak. Az országban ma is 270 ferences tevékenykedik, sokan közülük az őslakosság körében dolgoznak.

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
  • Küldés levélben