Legyenek méltók Isten gondviselő szeretetére

Létrehozás: 2010. október 18., 09:15 Legutolsó módosítás: 2010. október 18., 09:15

Kecskemét – 2010. október 14-én reggel, az alakuló közgyűlést megelőző órában közös fohászra hívták a Nagytemplomba a város történelmi egyházai a megválasztott önkormányzati képviselőket. A lelkipásztorok azt kívánták, hogy legyenek méltók Isten gondviselő szeretetére. Forrás: kecskemetitv.hu / Varga Mónika

Az új közgyűlés tagjai – küldetésükre Isten áldását kérve mentek el az ökumenikus Istentiszteletre. A Nagytemplomban Feczák László, görög katolikus parochus köszöntötte a testület tagjait. Prédikációja kezdetén gratulált valamennyiüknek, hogy elnyerték a választók bizalmát. Meglátása szerint ez a nap a hálaadás és az áldáskérés napja. Salamon király története nyomán azt kívánta, hogy éber szívű, jó politikusok legyenek, akik szolgálják a kecskemétieket.

A helyi református egyházközség nevében Varga Nándor, elnöklelkész ígéretet tett arra, hogy közösségük imádkozni fog a testület lélek szerint való életéért.

Kis János, evangélikus lelkész erőt, hitet és szeretetet kívánt áldásában.

Nap, mint nap az Úrra kell bízni a döntéseket, hiszen a hit megsokszorozza az erőt. Ezt az intelmet dr. Jeney Gábor, római katolikus plébános helyezte a képviselők szívére.

Az Istentisztelet záró áldásában Feczák László így fohászkodott Istenhez:

Ajándékozzon nektek békességet és jó egészséget az Ő tisztaságos anyjának, Szent Miklósnak, városunk védőszentjének és minden szentnek imái és könyörgései által. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

A Nagytemplomból az alakuló közgyűlésre, a Városházára vonultak át Kecskemét új önkormányzati képviselői.

Videó:

http://kecskemetitv.hu/hun/s_!news/i_2/i_63674/index.html

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
  • Küldés levélben