Fabiny Tamás életszolgálata

Létrehozás: 2009. február 08., 13:54 Legutolsó módosítás: 2009. február 08., 13:56

"Ha olyan kiváló szónok vagyok is, mint Kossuth Lajos, vagy Martin Luther Kinggel együtt hirdetem, hogy »van egy álmom«, de szeretet nincs bennem, olyanná lettem, mint egy leomlott templomtorony megrepedt harangja…" – Forrás: Magyar Hírlap / FS

Fabiny Tamás életszolgálata

Fabiny Tamás

A legkülönlegesebb dicséretként élte meg Fabiny Tamás, hogy egyszer valakitől e-mailen megkapta Pál apostol "szeretethimnuszának" (1Kor 13) eme parafrázisaként írt saját művét mint "ismeretlen szerző" alkotását. Az evangélikus teológus, lelkész, egyetemi tanár, volt újságíró-szerkesztő három éve a Magyarországi Evangélikus Egyház északi egyházkerületének püspöke. Az evangélikusok családján túl is sokan ismerhetik korábban a Duna Televízióból, az Ajtórésnyi zsoltár című kötetéből vagy a Szőnyi Szilárddal készített beszélgetőkönyvéből.

Fabiny Tamás számomra hiteles Homo Christianus: olyan protestáns, vagyis tanúságtevő ember, aki nemcsak vallja, de gyakorolja is, hogy Krisztus egyháza nem sziget a társadalomban, nem idegenkedhet a nyilvánosságtól. Luther és Bonhoeffer örökségét is vállalva püspökként arra törekszik, hogy az egyház váljon beszélgető és vigasztaló, másokért lenni akaró, szüntelenül megújuló és megtérő közösséggé. Missziójának magva, hogy az "élő kövek egyházát" a krisztusi szeretet átadása tartja össze. Ehhez megtalálta azt a hagyományokból sarjadó korszerű, természetes nyelvet, melyen mediatizált világunkban is hitelesen és hatásosan szólhat ember és Isten találkozásának titkairól. Isten éltesse 50. születésnapján Fabiny Tamást!

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
  • Küldés levélben