Eladó magyar templomok az Egyesült Államokban

Létrehozás: 2009. november 20., 10:00 Legutolsó módosítás: 2009. november 20., 10:01

Az Amerikába bevándorolt magyarok első kötelességüknek érezték, hogy az új hazában az Istennek emeljenek hajlékot, még mielőtt saját maguknak építettek volna házat. Létesült is a XIX. század végén, a XX. század elején magyar templom mindenütt, ahol a magyarok nagyobb számban letelepedtek Amerikában. Példájukat követték a későbbi kivándorlók is. Forrás: gondola.hu / Papp László

Azonban a beolvadás, a magyar közösségek fellazulása, az idősebb nemzedék fogyása, a fiatalabbak érdektelensége megtizedelte az magyar nyelvű amerikai egyházakat. Leghamarabb a zsidó közösségek veszítették el önállóságukat. A gyönyörű magyar zsinagóga emlékét New York déli részén a „lower east side”-on már csak a New York Times archívumából ismerhettem meg. Habár a jiddis anyanyelvű ortodox hívek között többször találkoztam olyanokkal, az itt született fiatalok között is, akik beszélnek magyarul.  

A megépült magyar templomoknak ma már alig fele van meg. Tavaly ősszel a debreceni televízió (DTV) két szerkesztő-riportere, Széles Tamás és Vojtkó Ferenc, bejárta a keleti részen a magyar településeket. New Yorktól Chicagóig összesen 64 ma is működő vagy már csak emlékekben élő református templomot látogattak meg. A több mint 300 órányi felvételből 7x35 perces film készült, Krisztus Vándorai címmel, amelyet Amerikában először a Perth Amboy-i templomban mutattak be november 1-jén. „Ez a film a múltról beszél, anélkül hogy ‘siratóének’ lenne. Egy olyan hit- és nyelvi közösség mementója, amelyik száznál több éve él az idegen földön” – mondotta Nt. Kocsis Attila a megnyitón.

Reformátusok

A református templomok a hívő közösségek tulajdonában vannak. Ma már alig néhány templom maradt, amelyben csak magyar nyelvű az istentisztelet. A többiben angol, kisebb részben kétnyelvű, vagy csak havonta egyszeri magyar igehirdetés van. Ahol aztán a gyülekezet tíznél kevesebbre sorvadt, eladják vagy elhagyják a templomot.

Sietteti ezt a folyamatot az is, hogy sok régi magyar közösség a városok legszegényebb részein telepedett meg, ahol ma helyüket főleg színes lakosok vagy dél-amerikai új bevándorlók foglalják el. Aránylag jól járt az a gyülekezet, amelynek templomát – mint a Newark-it New Jerseyben, vagy a connecticuti South Norwalk-i Dokus-hallt, fekete gyülekezet vette meg. Másutt, mint a New York állambeli Poughkeepsie-ben vagy Lackawanna-ban az elhagyott, bezárt épület üresen áll. Peekskill-en zongorajavító műhely, Keasby-n lakóház lett a templomból. És így tovább, az egyre pusztuló, sorvadó magyar gyülekezeteknél.

Vannak azonban olyan közösségek, amelyek, ha megfogyva bár, de törve nem, harcolnak a magyar örökség megtartásáért. Szép példája ennek a New Jersey-beli Franklin város, ahol egy lelkes kis csoport Judy Williams vezetésével, a Történelmi Társasággal összefogva, megmentette a ércbányászok által épített régi templomépületet. Ennek a története megérne egy külön beszámolót.

Az ötezer lakosú helységet valamikor Thomas A. Edison alapította, ő épített a lakosok számára iskolát is. Ezt vette meg a magyar református közösség 1909-ben templomnak. Amikor az 1973-ban megszűnt, a lelkes, származásukra büszke lakosok összefogásával sikerült elérni, hogy a helyi múzeum területére átvitt épület a magyar közösség emlékhelye legyen.

Katolikusok

A katolikus gyülekezetek helyzete más. A magyar közösség adakozásából épült templom nem az övék, hanem a püspökség tulajdona. Ha a püspöknek pénzre van szüksége, mint például a bridgeporti görög katolikusok esetében, hiába működő még a gyülekezet, bezárják és eladják a templomot.

Ugyanez a helyzet most Clevelandben. Az ottani népes és nagy múltú, 105 éves közösség szép helyen fekvő Szent Imre templomát dobra verik, és a híveket a fekete gettóban levő Szent Erzsébetbe utasítják. A gyülekezet, Peller Miklós vezetésével,  minden követ megmozgat, igyekszik fellebbezni a bezárás ellen. Hatszáz hívő tartozik a templomhoz, ez  egész Amerikában a legnagyobb létszámú magyar egyházközség. Anyagi gondjuk nincs, önfenntartók, több mint 700 ezer dollár megtakarított pénzzel rendelkeznek, erdélyi magyar papjuk, Siklodi Sándor kitart mellettük. Fordultak már a Vatikánhoz, az amerikai Kongresszushoz, a városhoz. Legalább 7-10 év haladékot szeretnének kapni, de a clevelandi püspök, Richard Lennon elutasította  kérésüket. A kerület kongresszusi képviselője, Dennis J. Kucinich azt javasolja, hogy a város sajátítsa ki a templom épületét, és adja oda azt a még mindig jelentős magyar közösségnek kultúrház céljára.

Ha a Vatikán nem fogadja el a hívek fellebbezését, amire a tapasztalat szerint kevés a remény, a híres millenniumi falfestményt tartalmazó templomot 2010. július elsején bezárják. Ugyanarra sorsra jut, mint a clevelandi egyházmegye 24 már bezárt temploma, így a Loraini Szent László meg az Orange Village-i  Szent Margit, ahol az utolsó misét november elsején mutatták be. A mise után a tiltakozókat letartóztatással fenyegették, majd az üres templomot rendőrök kutyával őrizték.

Tizenhárom Cleveland környéki gyülekezet most Veszélyeztetett katolikusok (Endangered Catholics) néven szerveződve minden szerdán tiltakozó gyűlést, szombatonként egyeztető megbeszélést tart. Ha nem járnak sikerrel, az épületek eladásra kerülnek, ahogy most a templomi kincseket kínálják árverésre.

Aki az eladó üvegablakokat és kegytárgyakat látni akarja, keresse fel a világhálón a http://www.church-inventory.com/inventory.php címet. Ha Szent Istvánt, vagy Szent Lászlót ábrázoló ablakot szeretne, 7500 dollárért megkaphatja egyiket vagy másikat. Szent Erzsébetet már 2500-ért is meg lehet venni.

Lennon püspök magatartása a templomok bezárása terén nem új. Előzőleg Bostonban szolgált, ahol számos templomot megszüntetett. Ötben, éjjel-nappali virrasztással a tüntetők, akiknél az áldozás most pap nélkül történik, elérték, hogy a Vatikán elhalasztotta a döntést, de a püspök megfogadta, hogy ez nem fog Clevelandban megismétlődni.

„Kérés elutasítva”

A Szent Imre-templom bezárása ellen az ország minden részéről érkező tiltakozó leveleket azzal utasították el, hogy azok nem gyülekezeti tagoktól jöttek. Ugyanakkor, amikor a helyi hívek a katolikus kánonjogra hivatkoznak – (Canon 212-2): „Krisztus híveinek joga van igényeiket és főleg lelki szükségleteiket, kívánságaikat a Szentegyház és a papok tudomására hozni” –, nem hallgatják meg őket.

A püspökség által eladásra kínált kegytárgyak között található egy: „Angels with crest and crown” 4 ezer dollárért. Jobban megnézve az angyalok által tartott koronás magyar címert láthatjuk ezzel a felirattal: Isten áldd meg a magyart, és vele szemben Justice for Hungary!  Minthogy ez nyilvánvalóan kifejezetten magyaroknak jelentős érték, a Szent László Rend nevében Falk Viktor azt kérte, hogy legalább ezt az egyet  adják oda a magyar közösségnek. A válasz rövid és elutasító volt:

„Request denied.” 

 Pénz beszél...

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
  • Küldés levélben