A Németh László Gimnáziumba kerül a tizenháromezer kötetes Isépy-gyűjtemény

Létrehozás: 2011. november 07., 10:53 Legutolsó módosítás: 2011. november 07., 16:19

A 2004-ben elhunyt országgyűlési képviselő, Isépy Tamás tizenháromezer kötetes gyűjteményéből alapított könyvtárat a hódmezővásárhelyi önkormányzat a helyi Németh László Gimnáziumban. "A nagy gimnáziumalapítások mindig együtt jártak egy-egy könyvtár létrehozásával is" - idézte fel Árva László, Hódmezővásárhely legfiatalabb tanintézményének igazgatója az MTI-Pressnek, hozzátéve: az 1150 diákot oktató iskola rangját emeli, hogy otthont adhat az Isépy Tamás Könyvtárnak. A gyűjtemény a gimnázium főépületének földszintjén kap helyet, a bejárat mellett pedig dombormű állít emléket a páratlan könyvtár létrehozójának. Forrás: MTI

Az Isépy-könyvtár gazdag anyaga a "művelt ember" rendkívül magas színvonalú gyűjteménye, amely egy viszonylag hosszú korszak legnívósabb köteteit foglalja magában. A "könyvészeti" szempontból kuriózumnak tekinthető kötetek nagy száma pedig sajátossá, egyedivé teszi a gyűjteményt – fogalmazott a pedagógus.
    
Gazdag állomány 
    
A 13.300 kötetet áttekintve kiderül, hogy gyűjtőjük humán beállítottságú, széles érdeklődési körű ember volt, aki nagyon szeretett olvasni. A könyveknek valamivel több mint a fele szépirodalmi mű, a többi pedig a társadalomtudományok különböző területeihez kapcsolódik – főként a történelem, politika, jog, néprajz, honismeret és irodalomtudomány köréből. A gyűjteményben valamennyi tudományterületnek megtalálhatók az összefoglaló lexikonjai, és a szakkönyvek között van néhány különösen értékes, muzeális jelentőségű dokumentum is: a magyar törvénytár, a Corpus Juris Hungarici 1751-es kiadása, egy egyháztörténeti breviárium 1768-ból vagy egy francia nyelven, 1792-ben kiadott könyv, amely VI. Pius pápa gondolatait tartalmazza.
A szakkönyvek között a történelemnek jut a legnagyobb szerep, olyan klasszikus művekkel találkozhatnak az olvasók, mint Hóman Bálint és Szekfű Gyula Magyar történetének nyolc kötete, Nagy Iván Magyarország családjairól készített nyolckötetes munkájának reprint kiadása vagy Márki Sándor Az újkor és a legújabb kor története című könyve.
Mind a szépirodalmi, mind a szakkönyvek között sok található a 19–20. század fordulóján, illetve a századelőn működő nagy kiadók – Franklin Társulat, Singer és Wolfner Kiadó, Athenaeum Kiadó, Révai Kiadó – által megjelentetett kötetekből. A könyvtárlátogatók szak- és szépirodalomi sorozatok között is böngészhetnek: a polcokra került Jókai Mór és Mikszáth Kálmán összes műve, az Irodalomtörténeti könyvtár, a Gondolat kiadótól a Stúdium és a Világjárók sorozat, a Magvető Tények és tanúk sorozata vagy a Panoráma útikönyvsorozatai.
A szépirodalmi művek között a nagyobb hangsúly a magyar alkotókon van, de szép számmal akadnak a kötetek között világirodalmi remekművek is.
Az állomány nem elhanyagolható részét, mintegy tizedét teszik ki az idegen nyelvű könyvek, amelyeknek túlnyomó hányada franciául íródott. Tematikáját tekintve az idegen nyelvű anyag is vegyes, egyaránt találhatók benne szakkönyvek, szépirodalmi alkotások és képzőművészeti albumok. A művészet szeretete és tisztelete nemcsak az idegen nyelvű állományrésznél érhető tetten, hanem a gyűjtemény egészét tekintve is.
    
Művelődéstörténeti érték 
    
Számos magyar nyelvű művészeti album mutatja be a világ nagy képtárait, európai városok múzeumait, és vannak köztük a legjelentősebb hazai és külföldi alkotók munkásságát ismertető kiadványok is.
Az igazgató szerint rendkívül jelentős a gyűjtemény művelődéstörténeti értéke, a könyvtár azonban az oktatásban is komoly szerepet játszik majd. A diákok olvasótermi formában használhatják a könyvtárat, amelynek anyaga szerves része lesz a történelmi, irodalmi és művészeti képzésnek. Legalább ennyire fontos, hogy a kötetek komoly segítséget jelentenek a pedagógusok felkészülése során is.
Lázár János polgármester reméli, hogy a könyvgyűjtemény arra ösztönzi a Németh László Gimnázium diákjait, amit Isépy Tamás képviselt egész élete folyamán: kompromisszumot nem ismerő igényességet a munkában, szüntelen törekvést a tudás tökéletesítésére, és az emberiség, az emberi kultúra feltétlen tiszteletét, szeretetét.
A polgármester az MTI-Pressnek hangsúlyozta, hogy Isépy Tamás – aki 1990-től 2004-ig, haláláig országgyűlési képviselőként tevékenykedett – a rendszerváltás utáni parlament egyik legmeghatározóbb politikusa, aki páratlan, folyton naprakész tudásával, szakmai igényességével és emberközpontúságával jelentős mértékben járult hozzá Magyarország demokratikus jogrendjének megszületéséhez és megszilárdulásához.
A politikus egykori képviselőtársára visszaemlékezve elmondta, hogy Isépy Tamás aprólékosan rendszerező alkatnak tartotta magát, ezt gondosan, összegyűjtött és katalogizált könyvgyűjteménye – amelyet az örökösöktől vásárolt meg az önkormányzat – is híven tükrözi.

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
  • Küldés levélben