Megkezdődött a visszaszámlálás: Szeptemberben lesz az evangélikus presbiterek országos találkozója – Győri Gábor esperessel felkerestük a helyszínt

Létrehozás: 2009. augusztus 14., 20:19 Legutolsó módosítás: 2009. augusztus 14., 20:37

Budapest – Pestszentimre – Szeptember 12-én kerül megrendezésre az evangélikus presbiterek országos találkozója, amelyre mintegy 1400 jelentkezés érkezett be. Győri Gábor esperessel a konferencia előkészületeiről beszélgettünk és elmentünk a rendezvény helyszínéül szolgáló Sportkastélyba is, terepszemlézni. Szöveg és fotó: Bolla Zsuzsanna

Megkezdődött a visszaszámlálás: Szeptemberben lesz az evangélikus presbiterek országos találkozója  – Győri Gábor esperessel felkerestük a helyszínt

Győri Gábor, esperes

A kétévenként megrendezésre kerülő Szélrózsa találkozók közötti években eddig országos találkozók voltak valamely vidéki nagyvárosban, többek között Pakson, Székesfehérváron, ahol rendre olyan 1200-1500 résztvevő jött el. Tavaly azonban esperesek között megfogalmazódott az ötlet, mi lenne, ha idén egy speciális csoportot, a presbitereket szólítanák meg egy találkozó során. Felügyelőknek, lelkészeknek, pedagógusoknak van már találkozójuk, de ez lesz az első alkalom, ahol a presbitereket fogják össze.

Helyszínként két fővárosi gyülekezet: Újpest és Pestlőrinc jött szóba. Újpesten drága lett volna a terembérlet, de Lőrincen az önkormányzat is támogatólag állt hozzá a kezdeményezéshez, így végül a pestszentimrei Sportkastélyra esett a választás.

„Miután gyülekezeteink egyre erőtlenebbek és sok helyen szétesőben vannak, ezért fontos lenne olyan célcsoportokat megérinteni, akiket eddig még nem értünk el. Fontos lenne olyanok mozgósítása, akik sok mindent tehetnének annak érdekében, hogy a gyülekezeti közösségek erősödjenek, fejlődjenek, megújuljanak, nem csak külsőségekben, templomok renoválásakor, hanem belsőségekben és lélekben is” – magyarázza Győri Gábor, akivel a pestlőrinci gyülekezetben találkoztunk, hogy egy üdítő mellett megbeszéljük, hogyan haladnak a találkozó előkészületei.

„A jelentkezések beérkeztek, 1400-an szeretnének jönni. Körülbelül 500-an jönnek a Nyugati-, 450-en a Déli-, és mintegy 400-an az Északi Egyházkerületből – sorolja az esperes. – Győrből például a teljes presbitérium jön, harminc fővel, de sajnos van olyan gyülekezet is, ahonnan semmiféle reagálás nem érkezett hozzánk. Van, aki precízen leadta a listát, név szerint a résztvevő presbiterekkel, és van, ahonnan csak egy számadat jött vissza, hányan jönnek. Megállapíthatjuk, hogy átlagosan az egyházmegyék 80-90 főt küldenek, a legkisebb, a soproni, ahonnan a 12 gyülekezetből összesen 50-en jelentkeztek. Élénk a vasi egyházmegye, akik közel 150 tagot küldenek. Persze a számoknak nincsen nagy jelentőségük, viszont jelzik a megoszlást, az aktivitást is. Önmagában azért is jó ez a szervezés, mert ilyen adataink eddig nem voltak, még esperesi szinten sem, így már most egy olyan adatbázis gyűlt össze, amit lehet majd bővíteni, és amelyben lehet majd keresni, név és elérhetőség szerint is. Az emberek tehát nevesülnek, megszólíthatóvá válnak, közvetlenebbül lehet majd őket elérni.”

A konferencia célja az lenne, hogy nem felülről szervezve, hanem alulról jövő kezdeményezésként, maguk a presbiterek által, létrejönne egy evangélikus presbiteri szövetség. Ehhez megszólítható emberek, kreatív, önállóan gondolkodó egyének kellenek, akik saját ügyüknek érzik az egyház és a gyülekezetek sorsának alakulását.

„Ahogyan a felügyelők konferenciája működik, úgy működhetne ez a szövetség is, régiókban, egyházmegyékben, kerületekben lehetne gondolkodni – véli Győri Gábor. – Hogy stukturálisan hogyan alakulna ez, nem tudjuk még, de szeretnénk elérni, hogy a presbiterek, mintegy magját képezve a gyülekezeteknek, nem csak „bólogatójánosok” lennének, hanem komoly, felelősen gondolkodó, véleménynyilvánító tagokként működnének. Egyfajta egyházi „civilkurázsira” lenne szükség. Jómagam is sok gyülekezetben jártam az utóbbi időben és sajnos azt vettem észre, hogy a presbiterek ugyan a gyülekezet anyagi helyzetét egy évre meghatározzák, de maguk tevőlegesen nem vesznek részt később az év folyamán a megvalósítási folyamatban, nem láthatóak és nem aktívak a kérdések rendezésekor. Ezért persze nem csak ők a felelősek, sajnos rossz információs rendszerben élünk, amiben az információk valamilyen oknál fogva nem jutnak el az emberekhez. Hogy ezért kik a felelősek, az egyházi médiumok, vagy az esperesek, a lelkészek és a gyülekezeti tagok – nem tudjuk, nyilván mindenki a maga részéről többet tehetne azért, hogy az emberek tájékozottabbak legyenek.”

Gáncs Péter püspök és Győri Gábor esperes vezetésével hónapok óta dolgozik egy csapat a találkozó sikeréért. Kákay István, dr. Fabiny Tibor, Bence Imre, Győri Gábor, Szemerei János, Ambrus András és Mészáros Tamás, valamint T. Pintér Károly, Boda Zsuzsanna, és Smidéliusz András ennek a tagjai. Lőrincen pedig egy 40-50 fős csapat segít majd a lebonyolításban. A zenei keretekről a Bencze Gábor és Kendeh Gusztáv vezette csapat gondoskodik majd.

Az előkészítő bizottság mellett van egy úgynevezett akciócsoport, amelyik az evangélikus felnőtt- és presbiterképzés kontúrjait kívánja kidolgozni, és azt a találkozón fogják majd bemutatni.

Az akciócsoport vezetője dr. Fabiny Tibor. A tagok dr. Hajnal Judit, Böjtös Attila, Sándor Frigyes, Győri Gábor, Garádi Péter, dr. Szebik Imre, Koháry Ferenc, Kézdy Péter és dr. Hafenscher Károly rendszeresen találkoznak egymással és az eddigi felnőttképzési tapasztalatokból okulva, szeretnék a képzési iskolát kidolgozni.

„Az EKE (Evangélikusok Közössége az Evangéliumért) bibliaiskola kialakult szisztémákkal dolgozik már, az EHE (Evangélikus Hittudományi Egyetem) pedagógus továbbképzése sokadik évfolyamát éli, nyugalmazott püspökünk, D. Szebik Imre ötlete alapján és szervezésében pedig Piliscsabán folyik gyülekezeti munkatársképző tanfolyam, sőt megyei, gyülekezeti szinten is vannak kísérletek a képzésre. De jó lenne ezeket koordinálni, összefogni. Szeretnénk a találkozón az erre vonatkozó átfogó és kidolgozott képzési tervet egy prezentáció, vetítettképes előadás keretében ismertetni” – magyarázta Győri Gábor.

Mint megtudtuk, az előadásokat szeretnék a szervezők teljesen interaktívvá tenni, ezzel is elősegítve a közös gondolkodás.
„Interaktív módon a résztvevő presbiterek hozzászólhatnak majd a beszélgetéshez – mondja Győri Gábor. – Az a mappa, amelyben a konferencia anyagai lesznek egyik oldalon sárga, másik oldalon kék lenne, és ezzel lehetne szavazni bizonyos kérdésekről. A pozitív válasz narancssárga, míg a negatív a kék lenne. A tervek szerint lenne egy forró drót is, egy sms, vagy betelefonálós vonal, ahol kérdéseket lehetne megfogalmazni az előadó felé.”

Lassan alakulnak tehát a dolgok, folyik a szervezés, rengeteg ember dolgozik azon, hogy ez a találkozó sikeres legyen. Ahogyan az Evangélikus Élet hasábjain korábban cikket írók már megfogalmazták: imádkozzunk hát Isten áldásáért, hogy a tervek meg is valósuljanak és ez az alkalom valóban mozgósító erejű legyen!

CIKKEK A TÉMÁBAN az Evangélikus Élet hasábjain: 

Gáncs Péter – Is­ten mun­ka­tár­sai va­gyunk

http://www.lutheran.hu/z/ujsagok/evelet/archivum/2009/15/01

Győr Gábor – „Mi akar ez len­ni?” – Is­ten mun­ka­tár­sai va­gyunk?

http://www.lutheran.hu/z/ujsagok/evelet/archivum/2009/22/01

Dr. Fabiny Tibor – Ne „pa­pos”, ha­nem „ne­ves” pres­bi­te­re­ket!

http://www.lutheran.hu/z/ujsagok/evelet/archivum/2009/22/26

Mészáros Tamás– Mit vá­rok az evan­gé­li­kus pres­bi­te­rek orszá­gos ta­lál­ko­zó­já­tól?

http://www.lutheran.hu/z/ujsagok/evelet/archivum/2009/26/36

A Sportkastélyról:

Pestszentimrei Sportkastély

1188 Budapest Kisfaludy utca, 33/c. István utca, 36/c.

http://www.sportszerukft.hu/

http://maps.google.com/maps/ms?msa=0&msid=111980255965979637731.000459145cf4894ffc239&ie=UTF8&t=h&z=17

 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
  • Küldés levélben