Fordított szupplikáció volt Ajkán: Teológusok gyűjtöttek adományt a gyülekezetnek – Pfeifer Ottóval beszélgettünk

Létrehozás: 2010. november 23., 11:35 Legutolsó módosítás: 2010. november 23., 11:39

Ajka – Pfeifer Ottó ötödéves teológus hallgató idén az Ajkai Evangélikus Egyházközségben szupplikált. Szolgálata azonban formabontó volt, ugyanis ezúttal nem a gyülekezetből befolyt adományokat (perselypénzt) vitte a teológusképzés támogatására, hanem a teológusok gyűjtését küldték vele a gyülekezetbe, hogy ezzel a hallgatók a vörösiszap károsultakat segítsék. Szöveg: Horváth-Bolla Zsuzsanna, fotó: Vajdáné Vörös Orsolya

– Fordított szupplikáción vettél részt a hétvégén. Tudtad előre, hogy ilyen szolgálatot bíznak rád, vagy később jött ez a döntés?

– A szupplikációra jelentkezés az egyetemi lelkésznél, Zsíros Andrásnál történik. Amikor bementem hozzá, megkérdezte tőlem, hogy van-e kedvem Ajkára menni. Akkor elmondta, hogy egy úgynevezett fordított szupplikációs alkalom lesz, ami azt jelenti, hogy most nem én hoznám el a perselypénzt, hanem a Teológus Otthon által gyűjtött összeget vinném el az ajkai gyülekezetbe. Nagy örömmel vállaltam el ezt a szolgálatot.

– Hogyan zajlott az adományok gyűjtése és mennyi pénzt sikerült összegyűjteni?

– Az egyetemen indult a gyűjtés, szerdai istentiszteleteken, hallgatói rendezvényeken. Hallgatók, oktatók és dolgozók egyaránt adakoztak, és 100.000 forintot tudtunk adományozni a gyülekezetnek. Az ajkai lelkész Vajda István elmondta, hogy nagy szeretettel és hálával fogadják az adományt, hiszen most minden apró felajánlásnak hasznát tudják venni.

– Kik részesülnek majd az adományokból? Tudják már, hogy mire fogják fordítani a pénzt?

– Az adományokat elsősorban evangélikus családoknak juttatják el, olyan kiadásokra, amelyeket jelen pillanatban a családok nem tudnak finanszírozni. Elmondta például, hogy az egyik családnak nemrég tűzifa vásárlásában segédkeztek, mert a meglévő az iszapáradáskor használhatatlanná vált.

– Milyen érzésekkel mentél a szolgálatra? Hol kellett prédikálnod?

– Nagyon nagy várakozással néztem a szolgálatok elé. Igehirdetési szolgálatot végeztem Ajkán, Nemeshanyban és Pusztamiskén.

Miről prédikáltál a gyülekezetekben?

– Nagyon fontosnak tartottam ezen a vasárnapon az örök élet ígéretének hirdetését. Hiszen az élő Isten ad ígéret, hogy Ő ott lesz velünk az idők végén, Jézus Krisztusban megadta számunkra az utat, mely Őhozzá vezet vissza mindnyájunkat, hogy az élet forrásából adjon inni a szomjazóknak ingyen. Fontosnak tartottam, hogy mindezt már most meglássuk és már itt a földi életünkben tudjunk az Istenhez fordulni, tudjunk erőt meríteni az Ő szeretetéből és gondviseléséből, mert terheinket egyedül nem tudjuk elhordozni.

– Hogyan fogadtak a gyülekezetekben?

– Ezeken az alkalmakon lehetőségem volt a gyülekezeti tagokkal való beszélgetésre is, ahol elmondták, hogy nagyon köszönik a segítséget, és az imádságban való hordozást ebben a nehéz helyzetben. Sok erőt ad nekik, hogy mind anyagilag és imádságban hordozzák őket az egész országban.

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
  • Küldés levélben