Az LVSZ elnöke Munib Younan a vallási együttélést szorgalmazta

Létrehozás: 2011. február 09., 15:26 Legutolsó módosítás: 2011. február 09., 15:34

Jeruzsálem – Genf – A Nyugat-Jordániában lévő Beit Jala Talitha Kumi nevű iskolájában az osztálytermekben és a játszótéren is együtt tanulnak és játszanak a keresztény és muszlim családi hátterű gyermekek. Így együtt nőnek vel és együtt készülnek fel az életre. Az iskola egyike a Jordániai és Szentföldi Evangélikus-Lutheránus Egyház által fenntartott négy iskolának. 2011-ben összesen 2027 tanuló jár az iskolákba, 52 százalékuk keresztény és 48 százalékuk muszlim. A vallásközi harmónia első világhetén (2011. február elseje és tizenegyedike között) – amelyet az ENSZ gyűlése határozott el még 2010. októberében – Elizabeth McHan beszélgetett el d. Munib Younannal, aki nem csak a Jordániai és Szentföldi Evangélikus-Lutheránus Egyház vezetője, hanem a Lutheránus Világszövetség elnöke is. Témájuk volt a Szentföldön élő keresztény közösség és a lutheránus világközösség jelentősége is. Szöveg: LWI, fordítás: Horváth-Bolla Zsuzsanna

– A vallásközi harmónia világhetének javaslata Jordániából jött. Milyen jelentősége van a származási ország szempontjából ennek a kezdeményezésnek?

– Nagyon találó, hogy a javaslat országunkból jött, mivel Jordánia egy olyan ország, ahol keresztények és muszlimok több mint 1400 éve harmonikusan élnek együtt.  Magam részéről üdvözlöm Abdullah király javaslatát és remélem, hogy a keresztény-muszlim együttélés példája nem csak Jordániában és a Szentföldön lesz követendő, hanem az egész földön. Azt szeretném, hogy mi arab keresztények azok számára az országok számára, ahol egyre növekszik az iszlám elleni ellenséges hang, segíteni tudnánk azzal, hogy továbbadjuk, hogy mi itt Jordániában és a Szentföldön már vallásokkal együtt békésen egymás mellett élünk és azon munkálkodunk, hogy az iszlám elleni gyűlöletet áthidaljuk és az antiszemita valamint keresztény ellenes érzéseknek és cselekedeteknek se adjunk helyt.

– Mit mond a lutheránus teológia a tolerancia, a másik ember elfogadása és a világbéke témáiról?

– A szélsőségek idején Isten szeretetének és a másik ember szeretetének vallási alapértékeit kell hangsúlyozni. Úgy vélem, hogy lutheránus teremtés teológiánk és a megváltásról alkotott teológiánk is erről beszél. Egyenlőnek teremtettünk. Egyenlőképpen vonatkozik mindannyiunkra a megváltás is. A két teológia együtt képez elhordozható alapot arra, hogy más vallású embertársainkkal párbeszédet folytassunk. Közben pedig az exkluzivitás, az extrémizmus vagy a kirekesztés mindenféle formájával le kell számolnunk.

– Ezen a héten milyen hangsúlyok lesznek az Önök egyházában?

– Egyházunk a Közel-Keleten komolyan veszi prófétai szerepét. Ez a prófétai szerep azt jelenti, hogy az Úrnak szolgálunk és a másik embernek is. Erősségünk nem tagjaink létszámában van, hanem a szeretetről, az igazságosságról, a reménységről, a megbocsátásról és a megbékélésről tett bizonyságtételünkben. Ezt tesszük, amikor oktatási intézményeket üzemeltetünk és akkor is, amikor szorgalmazzuk a muszlimokkal és a zsidókkal való párbeszédet, a Szentföldön lévő vallási intézmények tanácsa által, amelybe két főrabbi, az iszlám bíróság, a palesztinai vallási kapcsolatok minisztere és más egyházvezetők is beletartoznak. Amíg az egyházak a társadalom integrált részei és alkotóelemei, addig ez véleményem szerint élő bizonyságtételt hordoz magában.

– Milyen jelentősége van a hétnek az LVSZ és tagegyházai számára?

– A vallásközi harmónia világhete jelentős esemény a Lutheránus Világszövetség és annak tagegyházai életében is, mivel a világon egyetlen lutheránus egyház sem csak pusztán önmagában él. A lutheránus egyházak sokkal inkább más felekezetekkel és más vallásokkal élnek együtt – néha kisebbségben, néha többségben, de sosem egyedüliként.
Bár ezt a hetet első alkalommal rendezik meg, biztos vagyok benne, hogy ez az LVSZ tagegyházai számára is fontos üzenettel bír, hiszen a közös értékek az igazságosság, a koegzisztencia, a béke és a tolerancia jegyében előmozdítják a közös munkát, hogy legyőzzük a szegénységet, megerősíthessük a nők szerepét és megbékéltessük önmagával a világot. Arra szólítom fel tehát minden LVSZ tagegyházat, hogy ebben a februári időszakban a következő években mindig emlékezzenek meg a vallásközi harmónia világhetéről.

– Mit mondana a világ vallási közösségeinek?

– Kérésem az, hogy a vallás a harmóniát, az igazságosságot és a megbékélést szolgálja a világban. A szent írásokban is az áll, hogy ez a világ az Isten iránti és a mások iránti szeretet jegyében épült fel és nem a széttöredezettség jegyében. Találjuk meg a szent írásainkban a társadalmi, közösségi emberlétünk közös értékeit. Így fogunk harmóniában élni.

 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
  • Küldés levélben