50 vers és egy életrajz – N. F. S. Grundtvig evangélikus lelkész, népfőiskolai alapító élettörténetét ismerhetjük meg

Létrehozás: 2012. április 23., 10:59 Legutolsó módosítás: 2012. április 23., 14:56

Budapest – A Budapest Környéki Népfőiskolai Szövetség pár éve elhatározta, pótolja azt a hiányosságot, hogy könyv formájában még nem jelent meg az újkori Dánia egyik megteremtőjéről, a népfőiskolák alapítójáról, Nikolaj Frederik Severin Grundtvig evangélikus lelkészről életrajzi írás. 2011 márciusában ezért kiadták Ebbe Kløvedal Reich dán író „Napsütés és villámlás – Grundtvig és az élethez írt dalai” című, igen alapos, mégis olvasmányos, ismeretterjesztő, népszerűsítő életrajzát, amelyben Grundtvig legjellemzőbb 50 versét (és verstöredékét, versrészletét) is kinyomtatták. Az evangélikus lelkészről szóló könyv szerzői csapatával készült riportunk. Szöveg: Horváth-Bolla Zsuzsanna

A könyv megjelentetésének ötletgazdája Szigeti Gábor volt, akinek Ebbe Kløvedal Reich (1940–2005) dán író, publicista, fordító könyvének magyar kiadásával az volt a különleges szándéka, hogy a másik dán gondolkodó, Søren Aabye Kierkegaard mellett N. F. S. Grundtvig előtérbe helyezésével és szellemiségének megismerésével, megértésével megerősödhessen a magyarországi népfőiskolai, szabadoktatási mozgalom.

Másfelől cél volt az is, hogy ezzel a magyar olvasók számára ismeretlen, legfontosabb világi és egyházi verseit is kiadják. A fordítás előkészítésekor azonban meglepte az alkotókat, hogy Grundtvignak addig csupán három költeménye jelent meg magyarul különféle kiadványokban (Kemény Ferenc, Orbán Ottó és Jánosy István fordításában). Az Evangélikus énekeskönyvben található 288-as énekről, az Áll az Úristen templomáról nem volt tudomásuk, erre az evangelikus.hu hívta fel az alkotók figyelmét!

A Budapest Környéki Népfőiskolai Szövetség elnöke, Nagy Júlia érdeklődésünkre elmondta: „Dániai kapcsolatok révén bukkantunk erre a könyvre, amely hiteles életrajznak bizonyult. Egyéves előkészítő munka után jelenhetett meg a könyv. Mi egy magát fenntartó civil szervezet vagyunk, így sok együttműködővel, belső elkötelezettség révén, tőke nélkül adtuk ki a könyvet, sok-sok támogatóval, illetve pályázat segítségével.”

Nikolaj Frederik Severin Grudtvig (1783–1872) dán író, költő, történész, reformátor, evangélikus lelkész. 1810-ben szentelték lelkésszé, de reformátori tevékenysége miatt élete végéig hadakoznia kellett a dán államegyház maradi képviselőivel. 
Közben elkezdte szervezni a máig nagy jelentőségű dán népfőiskolai mozgalmat. A 19. század első kétharmadának legreprezentatívabb dán művelődéstörténeti alakja volt, aki költői tevékenységére alapozva fejtette ki népnevelői, történészi és lelkészi-reformátori működését. Skandináv nemzeti-romantikus eszmékkel átszőtt monarchikus, felvilágosodás kori felfogása ellenére a parlamentarizmus előretöréseit is rugalmasan követte. Radikálisan megreformálta a bürokrata lutheránus lelkészi kart, a vallási közösségeket spontán demokratikus alapokra helyezte, megszervezte a kisbirtokos és zsellér fiatalság gyakorlati nézőpontú, közösségi szellemű, tömeges és ingyenes oktatását és nevelését, és friss lendületet adott a dán polgári fejlődésnek. Eljutott a „népegység” (folkelighed) fogalmához. Sok kötetes irodalmi tevékenységének jó része cikk, vitairat, tanulmány, illetve prédikáció, és a skandináv nemzeti romantika megalapozására törő mitológiatörténeti és nyelvújító írásmű. Verseiben, zsoltáraiban, himnuszaiban, népdalszerű énekeiben szenvedélyes, költői képekben, metaforákban gazdag nyelvű, mély vallásosságról tanúskodó líra jelenik meg, mellyel világirodalmi rangját megalapozta.

Nagy Júlia Silkeborgban, egy népfőiskolai program keretében ismerkedett meg a kötet fordítójával, Lázár Ervin Járkálóval, aki Magyarországon született, de fiatalkora óta Dániában él, dán állampolgár. Művészeti oktató, népfőiskolai tanár, szervező, grafikus, de színházi előadásokat is írt, illetve rendezett. 1989-ben alapította a koppenhágai Hamvas Béla Klubot. Számos kiállítás, előadás, találkozó, kiadvány, film és Hamvas Béla Északi korona című könyvének dán, valamint Petter Bjerck-Amundsen Søren Kierkegaard kezdőknek című művének magyar kiadása fűződik a nevéhez. Magyarországon több alkalommal népfőiskolai képzést vezetett az utóbbi években, így nem volt kérdés, hogy ő a legalkalmasabb arra, hogy a könyv gondolatait visszaadja.

A verseket, zsoltárokat Muzsay András újságíró, népénekes előadóművész és zenei fordító adta vissza magyar nyelven. Ő volt egyben a könyv anyanyelvi lektora is. Muzsay az ELTE magyar–orosz tanári szakának elvégzése után újságíró volt, közben mintegy 25 éven át az országot járta felnőtteknek és gyerekeknek szóló folk-, country-, blues-, ballada-előadóestekkel, amelyek fontos része volt az angolszász nyelvterület általa lefordított nép- és műdalainak megismertetése, tanítása.

Ő Grundtvig műveinek fordítását a Lázár Ervin által készített magyar nyersfordítás alapján végezte el, annak figyelembevételével, hogy ezek Dánia-szerte mindmáig énekelt egyházi és világi művek. Sokat kutatott a dalok után, meghallgatva az eredeti dallamokat is, így a versek nemcsak olvashatóvá váltak magyarul, de énekelhetővé is. A dalok kiadása azonban egyelőre a szerzői jogok miatt nem lehetséges.

„Korábban a dán irodalomból több nevet is ismertem, de Grundtviggal nem találkoztam, így teljesen ismeretlen volt számomra a munkássága. Örülök azonban, hogy költeményeivel dolgozhattam – emlékezett vissza Muzsay András. – A dánok körében ő rendkívül népszerű, költészete benne él a valóságban, és nincsen olyan nap, amikor valamelyik rádióban ne csendülne fel egy dallam, amely valamelyik versén alapul. A nyersfordítás mellett kaptam egy dalos CD-t, az interneten kották után kutattam, mert az volt a célom, hogy a magyar fordítás ritmusképletében, szótagszámában stb. hasonlítson a dán eredetihez.”

Grundtvig nyelvezete a régebbi dán és a modern dán között helyezkedik el, az evangélikus lelkész rendkívüli módon értett anyanyelvéhez, nagyhatású prédikátor volt, s bár korában nem ismerték el munkásságát, hiszen sok kritikusa akadt, később a dán mindennapok szerves részévé vált, és büszkén emlegetik nevét. Köztes korban élt. A mi Kazinczynkhoz, Berzsenyinkhez, Petőfinkhez hasonlóan anyanyelvének megújításán fáradozott, de a fordító és a versek alkotója tudatosan használtak egyfajta archaizáló nyelvet megmagyarításukkor, hogy ezzel is visszaadják a költemények hangulatát, nyelvezetét.

„Nehézséget okozott az, hogy a dán nyelv az angolhoz hasonlóan sok egy- és kétszótagú szóból áll, és egy hat szótagú verssort magyarul csak tizenkét szótaggal lehetne elmondani, így a fordításnál koncentrálni kellett arra, hogy mit hagyunk el, mit tartunk fontosnak, igazodva szorosan a rímszerkezethez, ritmushoz. A kor mellett azonban bele kellett helyezkedni az egyházi szóhasználatba is. A megjelenés óta egy verset javítottam is már, egy szó másféle értelmezése miatt” – tette hozzá Muzsay András.

A könyv szakmai körökben is nagy elismerést kapott, és jelentős fordulatot hozott a magyar népfőiskola-értelmezésben is. A Lakiteleki Népfőiskola utólag több százezer forinttal támogatta a könyvet, de a Kulturális Dolgozók Szakszervezete, a Dán Intézet és a Dániai Grundtvig Alapítvány is komoly erőfeszítéseket tett a kiadás érdekében – tudtuk meg Szigeti Gábortól. „Ezzel az egyszerű nyelvezetű, mégis nagyon hatásos könyvvel sikerült kizökkennünk a majd' százéves egyoldalú kirkeegardi szellemi hagyományból Magyarországon” – tette hozzá Szigeti, aki jelenleg azon fáradozik, hogy a Dán népfőiskolák története 18441945 című, mintegy hatszáz oldalas könyvet kiadassa – egyelőre még kiadót keres hozzá. 

Ebbe Kløvedal Reich (1940–2005) dán író, publicista, fordító. Történelmet tanult a koppenhágai egyetemen, újságíróként dolgozott a baloldali Politsk Revy című folyóiratnál. Az 1960–70-es években számos politikai témájú könyvet írt, amelyekben romantikus antikapitalista-antimilitarista felfogásának adott hangot. Álma a dán hagyományokra épülő közvetlen demokrácia megteremtése volt. Szépirodalmi műveiben felvonultatta a dán történelem legnagyobb alakjait, és a krónikás szemszögéből mutatta be a mai dán valóságot. Egyik legfontosabb és legkeresettebb műve a Frederik. Népkönyv F. N. S. Grundtvig koráról és életéről (1972), amelynek témája a „dánság” megtalálása a mában. Egyéb fő művei: Utazás a messiáshoz, reg. 1974; Barát és ellenség, 1977; Az elsők – 30 elbeszélés Dánia születéséről, 1981; Az eke és a két kard, reg. 1982; Teknősbékakirály, reg. 1985 stb.  

Ebbe Kløvedal Reich dán író Napsütés és villámlás – Grundtvig és az élethez írt dalai című könyve 3000 forintos áron, korlátozott példányszámban az alábbi címen rendelhető meg: Budapest Környéki Népfőiskolai Szövetség, Nagy Júlia elnök, bknsz@t-online.hu 

Linkek
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
  • Küldés levélben