Teológia

A nők ordinációjának kérdéséről a lutheránusok nagycsaládjában

A nők ordinációjának kérdéséről a lutheránusok nagycsaládjában

Érvek a nők ordinációja mellett és ellen - alcímmel jelent meg 2004-ben a Lelkipásztorban, Kovácsné Tóth Márta és Kovács Imre írása, amely még ma is igen tanulságos és rendkívüli aktualitással bír.

Bővebben…

Rosemary Radford Ruether: Felhívás az egyházakhoz

Rosemary Radford Ruether: Felhívás az egyházakhoz

A vallásos nyelv mindig kétélű. Akkor használjuk rendeltetésszerűen, amikor megtérésre hívó prófétai bírálatot fogalmazunk meg általa. Ha azonban kellő mértékben csűrjük-csavarjuk, önigazoló retorikává válik, mely Istent az ember hatalomszerzéséhez hívja segítségül. Az Egyesült Államok gyakorta beleesik abba a kísértésbe, hogy a vallási nyelvet bálványozásra, messianisztikus nacionalizmusának propagálására használja. Ha ez megtörténik, az egyházaknak kötelessége szembeszállni az ilyen nyelvezettel és rá kell mutatnia, hogy az ellenkezik az evangélium autentikus jó hírével. - A Hermeneutikai Kutatóközpont hozzájárulásával.

Bővebben…

Fabiny Tibor: Mi is az evangéliumi kereszténység vagy evangelikalizmus?

Fabiny Tibor: Mi is az evangéliumi kereszténység vagy evangelikalizmus?

Mi is jelent evangéliumi kereszténynek lenni? – teszi fel a kérdést munkájában dr. Fabiny Tibor. A magyar nyelv akadozva fogadja az angolszász „evangelical” fordítását „evangelikál”-ként. A szó nem hangzik magyarul szépen, könnyen összekeverhető az evangélikusokkal, s leginkább a hazai „evangelical” lelkészek, lelki vezetők szeretnék, ha anyanyelvünkön inkább „evangéliumi kereszténynek” neveznénk őket, mintsem „evangelikál”-nak. Az írásból a szemantikai zavarok tisztázása után, az evangéliumi kereszténység történelmi gyökereiről, a modern evangéliumi kereszténység (evangelikalizmus) kezdeteiről, definíciójáról, az evangéliumi kereszténység és a fundamentalizmus különbségéről, a posztliberalizmushoz, valamint orthodoxiához és katolicitáshoz való viszonyáról olvashatunk.

Bővebben…

Mit tanít a Szentírás a halálról és feltámadásról?

Mit tanít a Szentírás a halálról és feltámadásról?

Megpróbáltuk összegyűjteni a bibliai tanítást az életről és a halálról, a feltámadásról és az örök életről. Az igehelyek gyűjteménye nem teljes és mivel a téma kimeríthetetlen teológiai szempontból, ezért ez csak egy vázlat, egy próbálkozás lenne, pár gondolatfelvetés erejéig, továbbgondolásra.

Bővebben…

Dr. Fischl Vilmos: Egyház és (állam) politika

Dr. Fischl Vilmos: Egyház és (állam) politika

Fischl Vilmos evangélikus lelkész, külügyi szakértő, a hadtudomány (PhD) doktora, a Magyarországi Evangélikus Egyház alkalmazottja, „Egyház és (állam) politika” című tanulmányában azt vizsgálja, hogy az egyház és a politika hogyan viszonyulnak egymáshoz, valamint az egyház és az állam között milyen kapcsolatnak kell lennie. Lehet-e együttműködés egyház és politika ,valamint egyház és állam között? A cikk megjelent a Hadtudományi szemlében. 2008. 1. évfolyam. 2. szám. http://hadtudomanyiszemle.zmne.hu/?q=hu/2008/1-evfolyam-2-szam

Bővebben…

Dr. Fabiny Tibor: A Biblia és a keresztény hermeneutika

Dr. Fabiny Tibor: A Biblia és a keresztény hermeneutika

Dr. Fabiny Tibor a székesfehérvári Biblikus Konferencián előadást tartott idén a keresztény hermeneutikáról. Írásában, amelyet megosztott a www.evangelikus.hu oldaróival, arra derít fényt, mi is valójában a keresztény hermeneutika, létezik-e ilyen egyáltalán? Van-e létjogosultsága? S ha létezik, akkor vajon komoly, tudományos diszciplínának tekinthető-e? A 17 oldalas tanulmányt a mellékletből tölthetik le.

Bővebben…

Játék kölcsönzött szavakkal - XVI. Benedek pápa

Játék kölcsönzött szavakkal - XVI. Benedek pápa

Hermann Häring, nyugalmazott katolikus dogmatika professzor Játék kölcsönzött szavakkal, avagy Miként befolyásolja XVI. Benedek pápát az egyházatyák eredete és teológiája című cikke nyomán több kérdés merül fel XVI. Benedek pápa teológiájával, világnézetével és a katolikus egyház vezetését meghatározó elveivel kapcsolatban. A cikket Kőpe Lídia fordította.

Bővebben…

Dr. Csepregi Zoltán: A Luther-szobortól a Luther-filmig

Dr. Csepregi Zoltán: A Luther-szobortól a Luther-filmig

Budapest - Dr. Csepregi Zoltán teológiai tanár, az Evangélikus Hittudományi Egyetem rektora "A Luther-szobortól a Luther-filmig: A hazai Luther-recepció utolsó negyedszázada (1983-2008)" címmel tartott előadást októberben a Deák téri Evangélikus Gimnázium könyvtárában. Az előadás szövegét most közreadjuk.

Bővebben…

Dorothee Sölle: Ima

Dorothee Sölle: Ima

De még nem lett nyilvánvaló, hogy mivé leszünk Ó Isten, Aki által feltárul és nyilvánvalóvá lesz minden Vajon mikor érkezik el ennek az ideje?

Bővebben…

A wittenbergi vártemplom külső kapuja

A wittenbergi vártemplom külső kapuja

Fabiny Tamás, az Északi Evangélikus Egyházkerület püspökének írása

Bővebben…

Fordulat és reformáció, avagy a reformáció mint megtérési mozgalom

Fabiny Tamás, az Északi Evangélikus Egyházkerület püspökének írása

Bővebben…

Az imádságról

Az imádságról

Miért imádkozzunk? Az ember megnyílik Isten számára, amikor imádkozik. Az ember megnyílik mások számára, amikor beszélget velük. Az ember megnyílik Isten számára, amikor imádkozik. Az ekd.de egyik cikke alapján készült írásunk.

Bővebben…

Béke és megbékélés

Béke és megbékélés

Békéért szóló imádságok óriási gyűjteményére bukkanhatunk a www.friedensgebete.de internetes oldalon.

Bővebben…

Ulrich T. Christenn: A Paradicsom az IKEA katalógusba költözött?

„Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket…” – úgy tűnik, az IKEA alapítója, Ingvar Kamprad így vélekedik. Az új IKEA katalógus akkurátus lakószobáit megszállták a gyerekek. Ha azonban csak úgy belelapozok, egyfolytában a bibliai párhuzam lüktet a fejemben.

Bővebben…

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
  • RSS hírcsatorna
  • Küldés levélben