Teológia

Imahét a Krisztus-hívők egységéért – Letölthető honlapunkról a 2013-as év programfüzete!

Imahét a Krisztus-hívők egységéért – Letölthető honlapunkról a 2013-as év programfüzete!

Budapest – Az ökumenikus imahét ünnepélyes nyitó istentisztelete 2013. január 20-án vasárnap 18 órakor lesz a Deák téri evangélikus templomban. Az igehirdetést a hagyományoknak megfelelően dr. Erdő Péter bíboros és Steinbach József református püspök, a MEÖT elnöke végzi. Az ökumenikus tanács tagegyházainak vezetői a liturgiában vesznek részt. Alább letölthető az imahét füzete. Forrás: MEÖT

Bővebben…

Elolvashatja honlapunkon a Biblia legújabb revíziójának első próbakiadását – Ezékiel könyve

Elolvashatja honlapunkon a Biblia legújabb revíziójának első próbakiadását – Ezékiel könyve

Az 1975-ben megjelent és 1990-ben revideált protestáns új fordítású Biblia legújabb revíziójának próbakiadását tartja kezében a Tisztelt Olvasó. A Magyar Bibliatársulat 2006- ban kezdett hozzá a revízió előkészítéséhez, az észrevételek gyűjtéséhez. Munkánk most jutott el arra a pontra, hogy az egyházi bibliaolvasó közvélemény elé tárhatjuk a Szöveggondozó Bizottság revíziós munkájának gyümölcseit, köztük Ezékiel próféta könyvét.

Bővebben…

Nyílt szakmai vitanapot tartanak a hitoktatásról és a hittantantervekről – Az alábbiakban a tervezeteket közöljük véleményezésre

Nyílt szakmai vitanapot tartanak a hitoktatásról és a hittantantervekről – Az alábbiakban a tervezeteket közöljük véleményezésre

Az Evangélikus Hittudományi Egyetem és a Magyarországi Evangélikus Egyház Oktatási Osztálya a hittantervek tekintetében nyílt szakmai vitanapot tart az Evangélikus Hittudományi Egyetemen, 2012. november 27-én 14.00-17.00 között. A tantervek és a hozzájuk kapcsolódó leírások, vitaanyagok most letölthetők az evangelikus.hu oldalról. Az alábbiakban dr. Kodácsy-Simon Eszternek, a Katechetikai Munkacsoport koordinátorának felhívását olvashatják ezzel kapcsolatban.

Bővebben…

Túróczy püspök ma is prédikál a világhálón! – Az archív felvételek MP3 formátumban szólalnak meg a család ajándékaként

Túróczy püspök ma is prédikál a világhálón! – Az archív felvételek MP3 formátumban szólalnak meg a család ajándékaként

Miként arról beszámoltunk, a Túróczy Zoltán Evangélikus Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Óvoda névadójának születésnapi ünnepségén megjelent a püspök két unokája is, s a beszélgetés során felajánlották, hogy a püspök néhány igehirdetésének hanganyagát internetes közlésre rendelkezésre bocsátják. Szöveg és hangfájlok: Garai András és Terei András – Terei Gábor unokák, forrás: garainyh.hu

Bővebben…

Megünneplésre kerül hazánkban is az egészségügy vasárnapja

Keresztény egészségügyi szervezetek és az egyház összefogásában világszerte sok országban ünneplik az egészségügy vasárnapját. A Keresztény Orvosok Magyarországi Társasága is csatlakozott ehhez a kezdeményezéshez. Magyarországon Árpád-házi Szent Erzsébet emlékünnepéhez kötve tartjuk meg az egészségügy vasárnapját, amely idén november 18-án lesz.

Bővebben…

El lehet szakadni Istentől?

El lehet szakadni Istentől?

Budapest – A Pesti Nyolc Evangélikus Gyülekezet Bibliaiskolájának harmadik alkalmán, 2012. október 30-án Szabóné Mátrai Marianna az Evangélikus Hittudományi Egyetem Gyakorlati Intézetének vezetője, püspökhelyettes adott elő El lehet szakadni Istentől? címmel. Az alábbiakban ezt az előadást lehet meghallgatni. Szöveg és hangfájl: Románné Bolba Márta

Bővebben…

Szemerei János: Ami megoszt, és aki összeköt

Szemerei János: Ami megoszt, és aki összeköt

Az Evangélikus Élet szeptember 23-i számának címlapján jelent meg D. dr. Harmati Béla nyugalmazott püspök írása Egyházunk belső egységének külső jelei címmel. A gazdag hazai és nemzetközi teológiai és gyakorlati tapasztalattal rendelkező nyugdíjas egyházvezető szomorúan és aggodalommal írt az egyházunkban kialakult liturgiai összevisszaságról. Forrás: Evangélikus Élet, szöveg: Szemerei János

Bővebben…

Ifj. dr. Hafenscher Károly: Mit jelent nekem…– Margójegyzetek a liturgikus öltözékekről

Ifj. dr. Hafenscher Károly: Mit jelent nekem…– Margójegyzetek a liturgikus öltözékekről

A Régi-új liturgikus sarok Mit jelent nekem… című belső sorozatában most egy kis excursust (kitérőt) teszünk. Néhány hete megjelent lapunkban egy vezércikk, amely úgy ítéli meg, hogy összevisszaság alakult ki a liturgikus öltözékek terén. (D. dr. Harmati Béla: Egyházunk belső egységének külső jelei. EvÉlet, szeptember 23., 1. o.) Nem szeretnék vitába szállni a cikk írójával, hiszen tudom, hogy az egy bizonyos formát ismerők és használók számára minden megújulás zűrzavarnak látszik, s bizonyos vagyok benne, hogy a megújulás, gazdagodás folyamatában még a tanulás, tisztázás, letisztulás fázisában vagyunk. Az akkori írásra reagált egy tárgyszerű, informatív válaszcikk, amely sok mindent tisztázott. (Tubán József: Az egyház egysége vagy az egység egyháza? EvÉlet, október 7., 13. o.) Ezért az alábbi sorokat nem újabb válasznak szánom, hanem személyes véleményemet, élményemet, tapasztalatomat szeretném megosztani olvasóinkkal. Arról vallok ugyanis, mit jelent nekem a liturgikus öltözék, s talán e magánvéleményt tükröző gondolatok némi objektív információt is hordoznak napirenden lévő témánkkal kapcsolatban. Forrás: Evangélikus Élet, szöveg: ifj. dr. Hafenscher Károly

Bővebben…

Tubán József: Az egyház egysége vagy az egység egyháza? – Hozzászólás egy vezércikkhez

Tubán József: Az egyház egysége vagy az egység egyháza? – Hozzászólás egy vezércikkhez

„…igyekezzetek megtartani a Lélek egységét a békesség kötelékével” (Ef 4,3) – idézi Pál apostolt D. dr. Harmati Béla Egyházunk belső egységének külső jelei című cikke lezárásaként (EvÉlet, 2012. szeptember 23., 1. o.). Álláspontja szerint egyházunkban ma nem található meg ez az igyekezet, azaz nincs egység a Magyarországi Evangélikus Egyházban, nincs egység a magyar lutheránusok között. D. dr. Harmati Béla ennek jeleit elsősorban a liturgia és a liturgikus öltözék sokféleségében, szó szerint (is) értett sokszínűségében látja. Forrás: Evangélikus Élet, szöveg: Tubán József

Bővebben…

D. dr. Harmati Béla: Egyházunk belső egységének külső jelei

D. dr. Harmati Béla: Egyházunk belső egységének külső jelei

Egy-egy közösség összetartozásának külső jelei is lehetnek. Az evangélikus egyház a reformáció óta hazánkban is számos külső jelből felismerhető. A lutheránus jellegzetességek megkülönböztetik egyházunkat a többitől, ha a templomok berendezésére, istentiszteleteink liturgiájára, papjaink ruházatára gondolunk. Így volt ez a reformáció óta, de nézzünk körül, miként állunk ezekkel a jelekkel ma! Forrás: Evangélikus Élet, szöveg: D. dr. Harmati Béla

Bővebben…

Egyházunk története – „Fehér ruhába öltöztették” – kérdések nyomán még egyszer az albáról

Az alba viseléséről szól ifj. dr. Hafenscher Károlynak az Evangélikus Élet korábbi számában megjelent cikke. Forrás: Evangélikus Élet, szöveg: dr. Hafenscher Károly

Bővebben…

Egyházunk története – A stóla

Egyházunk története – A stóla

Lk 9,62-ben ezt olvassuk: „„Jézus pedig így felelt: »Aki az eke szarvára teszi a kezét, és hátratekint, nem alkalmas az Isten országára.«”” Mt 11,29––30-ban pedig Jézus ezt mondja: „„Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. Mert az én igám boldogító, és az én terhem könnyű.”” Forrás: Evangélikus Élet, szöveg: Véghelyi Antal

Bővebben…

Egyházunk története – Egyházaink és a bűncselekmények áldozatai

Egyházunk története – Egyházaink és a bűncselekmények áldozatai

„Egyházaink és a bűncselekmények áldozatai” címmel tartott előadást dr. Harmati Béla evangélikus püspök 1999. február 22-én, Budapesten a Duna Palotában. A még ma is aktuális előadás szerkesztett változatát közöljük. Szöveg: dr. Harmati Béla

Bővebben…

„Mária evangélikus is!”

„Mária evangélikus is!”

Lélekgazdagító élményt jelentett számomra a „Mária és az evangélikusok” című konferencia, amelyet az Evangélikus Országos Múzeum rendezett. Régen éreztem magam ilyen jól tudományos előadásokon. Forrás: talita.hu

Bővebben…

500 éve született a szelíd reformátor, Huszár Gál

500 éve született a szelíd reformátor, Huszár Gál

Budapest – „500 éve született a szelíd reformátor, Huszár Gál” címmel konferenciát rendeznek az Evangélikus Hittudományi Egyetem és a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kara szervezésében a magyar tudomány ünnepén, 2012. november 7-én, szerdán 10 órai kezdettel az Evangélikus Hittudományi Egyetem auditorium maximumában (1141 Budapest, Rózsavölgyi köz 3.). Az erre való készülés jegyében most a reformátor életrajzát közöljük honlapunkon.

Bővebben…

Végre megszületett a Negyedik Evangélikus Egyházkerület – A kiegészítő szolgálati rendszer lelkiségéről és szervezetéről

Végre megszületett a Negyedik Evangélikus Egyházkerület – A kiegészítő szolgálati rendszer lelkiségéről és szervezetéről

Régi elnök-püspöki elgondolás vált valóra azzal, hogy megbeszélésre hívták egybe a nyugdíjas lelkészeket. Mert jó volna hitelt érdemlően, többet tudni a lelkésztestvérek gondjairól és mindarról az örömről, amiben tevékenységük jellegének megváltozása óta részesültek. Szöveg: Széchey Béla József

Bővebben…

1956 női szemmel – Szvorák Katalin ünnepi beszéde Clevelandben

1956 női szemmel – Szvorák Katalin ünnepi beszéde Clevelandben

2012. október 21-én Szvorák Katalin a clevelandi magyar evangélikus gyülekezet templomában tartotta 1956-ot idéző ünnepi beszédét „1956 és a nők” címmel. Az alábbiakban ezt olvashatják. Szöveg: Szvorák Katalin

Bővebben…

500 éve lett Luther Márton a teológia doktora

500 éve lett Luther Márton a teológia doktora

1512. október 18-19-en lett Luther Márton a teológia doktora. Virág Jenő illetve Rudolf Mau írásait közöljük. Összeállítás: Makoviczky Gyula.

Bővebben…

Péntek esti stresszbeszélgetés

Piliscsaba – A stresszkonferencián péntek este csoportbeszélgetést, modern szóval tréninget tartottunk. Annak az új felfedezésnek a nyomán tettük ezt, amely szerint a frontális tanításnál lényegesebben jobb tanulási forma a csoportmunka. Azért, mert okunk tapasztalásra épül, mert a csoport tudása, bölcsessége sokkal több, mint az egyéné, mert a közös munka, az alkotás folyamatából mindenki egyenlően kiveheti a részét – nincsenek adóra és befogadóra osztva a konferencia résztvevői –, mert megvan az az örömünk, hogy mindegyikünk meghallgatja a másikat. Szöveg: Heinemann ildikó

Bővebben…

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
  • RSS hírcsatorna
  • Küldés levélben